Luk alle
Åben alle
 • Sikre at borger med topkateter plejes efter Skive kommunes instruks.
 • Forebygge urinvejsinfektioner.
 • Topkateter/Suprapupisk kateter er et kateter, der anlægges gennem den nederste del af bugvæggen for urinafledning.
 • Bliver anlagt på hospitalet.
 • Topkateter anvendes hvis almindelig kateter er kompliceret med gener – vurderes ofte af hospitalet.
 • Kateter skal seponeres, så snart indikationen ikke længere er til stede.
 • Ved blærekræft, AK-behandling, betændelse i bughulen samt stent/graft i kar i området omkring symfysen.

For at mindske risikoen for infektion, skal huden omkring kateteret vaskes med mild sæbe og lunkent vand. Er der sekret omkring indstik stedet skal huden vaskes dagligt, ellers hver 2-3 dag. 

Der benyttes handsker når der udføres pleje omkring katetret.  

 • Kateter som borgeren er bevilliget.
 • Skiftesæt fra sygeplejedepot. Indeholder glycerin, sterile handsker, sterilt afdækningsstykke, kapsel, sterilt vand, vattamponer, engangspincet, 10 ml tom sprøjte, sterilt kateter gel.
 • Affaldspose.
 • Evt. bivent prop ellers dagspose.
 • Forklæde
 • Det kan være en fordel at fylde sterilt saltvand, 150 ml i blæren før det gamle kateter fjernes. Det kan lette genanlæggelsen. Må vurderes fra borger til borger.
 • Ved nogle skift kan der være behov for 2 personer til opgaven.
 • Håndhygiejne før håndtering af kateter og posetømning.
 • Forklæde tages på.
 • Borgeren lejres på ryggen.
 • Pak sterilt skiftesæt op og gør klar.
 • Find kateter og urinpose som bruges ved borger.
 • Herefter tages usterile handsker på.
 • Kateter pakkes ud og lægges på sterilt stykke.
 • Der vaskes omkring indstiksstedet med vand, og synlig forurening fjernes. 
 • Der trækkes vand ud af ballonen og kateteret fjernes.
 • Steril kateter gel sprøjtes i kanalen.
 • Handsker af og hænderne sprittes.
 • Sterile handsker tages på.
 • Det nye kateter indføres.
 • Ballonen fyldes med 5 ml glycerin 10%.
 • Pose eller ventil tilsluttes.
 • Evt. forbindes indstiksstedet.
 • Kateteret fikseres så knæk, træk og tryk undgås.
 • Evt. fiksering af urinpose.
 • Top kateter skiftes hver 3. måned, hvis ikke sygehuset har skrevet andet i journalen.
 • Ved infektion skiftes kateter mellem 1-3 dage efter behandlingsopstart eller efter lægens ordination. Der skal ses virkning af medicinen inden kateteret skiftes.
 • Silikone kateter: Max liggetid er 3 måneder ifølge anbefalinger fra producenten. Vigtigt med individuel vurdering med hensyn til skiftehyppighed, da denne hos nogle borgere kan være kortere.
 • Er der bevilling på kateter som kun må ligge i 29 dage, vil dette være beskrevet af kontinenssygeplejerskerne.
 • I relevant Tilstand dokumenteres hvorfor borgeren har kateter, hvad skal borgeren have hjælp til, hvem er behandlingsansvarlig læge, hvornår er der kontrol og om borger samtykker til hjælpen.
 • I handlingsanvisning dokumenteres procedure omkring skift af kateter hos den konkrete borger, bestilling af remedier, hvor ofte kateter skiftes m.m.
 • Når kateter er skiftet dokumenteres dato for skift i handlingsanvisningen.
 • I observationsnotat dokumenteres det hvis der ifm. kateterskift hos borgeren observeres noget som ikke er normalen for borgeren, ex. urinens udseende, har der været problemer med skift af kateter, er der tryk fra slangen, ses der rødme/pus ved indstikssted m.m.
 • Tidspunkt for næste kateter skift planlægges i kalenderen.
 • Permanent top kateter er på §112 bevilling.
 • Der gives besked til K-spl. når tjeklisten er lavet, med hvilke remedier som borgeren skal bruges. Hvis der er korrespondance fra sygehuset, bedes dette sendes med.
 • Skiftesæt er fra sygeplejedepotet. Ellers er andet på bevilling.
 • Er borgeren stadig under udredning fra sygehuset, skal sygehuset udlevere kateter og poser.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jævnfør instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Januar 2022

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Januar 2025

Udarbejdet af:

 • Kontinenssygeplejerske Gitte Øgendahl
 • Kontinenssygeplejerske Anni B. Henriksen
 • Kontinenssygeplejerske Christina L. Makholm
 • Sygeplejerske Tina Dahl Nielsen 

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...