Luk alle
Åben alle
 • At borger ikke udsættes for unødige gener i form af smerter og infektioner.
 • At kateterpleje udføres efter gældende hygiejniske principper.

Håndhygiejne før og efter hver posetømning.

Dagsposen

 • Skiftes én gang ugentlig.
  Vigtigt med individuel vurdering. Kan være behov for hyppigere skifteinterval.
  Det er i samråd med kontinens sygeplejerskerne der vurderes, om der skal skiftes oftere, og bevillingen kan ændres.
 • OBS når systemet kobles fra hinanden, da bruges altid en ny pose.

Natposen

 • Skiftes én gang ugentlig.
  Vigtigt med individuel vurdering. Kan være behov for hyppigere skifteinterval.
  Det er i samråd med kontinens sygeplejerskerne der vurderes, om der skal skiftes oftere, og bevillingen kan ændres.
 • Ved tilkobling af natpose på dagpose lægges hætten fra natposen i en ren, ny pose hver dag.
 • Bundstudsen på dagposen og studsen på natposen afsprittes før tilkobling.
 • Natposen lægges i en ren plastikpose for at undgå, at bundstudsen rører gulvet.
 • Plastikposen kasseres hver morgen.
 • Den rene hætte sættes på studsen på natposen om morgenen ved frakobling fra dagposen.
 • Natposen opbevares i en ren pose i løbet af dagen – den som hætten (blå eller hvid) har ligget i om natten.

Vigtigt at urinposer fikseres svarende til eller lidt under blæreniveau både dag og nat for at undgå tilbageløb.

Opbevaring af natpose: I dagtimerne opbevares natposen hygiejnisk ansvarlig

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Maj 2014

Seneste revisionsdato: November 2021

Næste revisionsdato: November 2024

Udarbejdet af:

 • Kontinenssygeplejersker Gitte Øgendahl
 • Kontinenssygeplejerske Christina L. Makholm
 • Kontinenssygeplejerske Anni Henriksen
 • Sygeplejerske Tina Dahl Nielsen 

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

29.12.2022

Ansvarlig redaktør