Luk alle
Åben alle

Indikation for brug af stort skyl  

 • At afhjælpe kateter stop ved tilfælde af kraftigt og synligt blod i blæren.

 

 • At afhjælpe smerter over blæren og vedvarende vandladningstrang.

 

 • Voldsomme blærekramper 

 

Skylning bør normalt ikke foretages, før der er overvejet om et skift af blærekatetret kan afhjælpe problemet.  

 • Blæreskylning med stort skyl og kateterskylning bruges synonymt og betyder, at blæren skylles og aspireres ren for urenheder via et blærekateter og jeanet sprøjte. 
 • Der bruges som regel imellem 500 og 1000 ml Nacl. 
 • Blæretamponade betyder, at blæren er fyldt med blodkoagler.
 • Kraftig hæmaturi betyder blod i urinen i en sådan grad, at der dannes koagler.

Håndhygiejne før og efter hver kateterhåndtering

Ved korttidsbehandling ( dvs. KAD mindre end 1 uge ) anvendes sterile handsker.

Ved langtidsbehandling ( dvs. KAD over 1 uge) kan rene handsker anvendes og non- touch teknik.

 • Forklæde
 • Janet sprøjte 60 ml
 • Engangs kvindekateter str. 10/12
 • NaCl 500 ml eller 1000 ml. Der noteres anbrudsdato - holdbarhed 1 døgn. 
 • Rene Handsker eller sterile handsker afhængig af hvilken procedure der anvendes. 
 • Ny Kateterpose
 • 2 store sprit swaps 70% 
 • Steril skål/ grå kapsel / affaldspose til urinafløb
 • Rent bord / rent håndklæde hvis der ikke kan laves rent bord

SE VIDEO: 

Manuel skylning af blærekateter - åbner i nyt vindue

Procedurebeskrivelse ved stort skyl

Håndhygiejne
• Der udføres håndhygiejne før og efter blæreskylning. Såfremt hænderne er synligt
forurenede, udføres håndvask før hånddesinfektion.


• Ved korttidsbehandling ( dvs. KAD mindre end 1 uge ) anvendes sterile handsker. Ved langtidsbehandling ( dvs. KAD over 1 uge) kan rene handsker anvendes og non- touch teknik.

 

1. Forklæde tages på.

2. Alle tingene lægges ud på det rene bord / håndklæde.

3. Det sterile afdækningsstykke/plastpose placeres  under kateterslangen.

4. De 2 sprit swaps åbnes og forbliver i den sterile pakke, så de er let at få fat i.

5. Borgeren lejres hensigtsmæssigt, på ryggen.

6. Steril skål/affaldspose /kapsel til urinafløb, placeres på plastposen/sterilstykke.

7. Handsker påtages. Rene handsker, hvis der anvendes non touch teknik. Eller sterile handsker hvis        der anvendes steril procedure. 

8.Katetersamling og den udvendige del af kateret (den del der holdes på) desinficeres med den ene sprit swaps.

9.Adskil kateter og pose og påsæt tom jeanetsprøjte.

10.Der aspireres/trækkes tilbage i et roligt tempo, så evt. koagler / retention aspireres inden der skylles          med NaCl.

11.Der aspireres/trækkes tilbage i et roligt tempo, så evt. koagler / retention aspireres inden der skylles          med NaCl. Når der ikke kan aspireres mere, installeres 50-60 ml. NaCl. Der aspireres efterfølgende.

12. Installering af Nacl i blæren. Engangskateter sættes på janet sprøjte.

13. NaCl trækkes op i janet sprøjte.

14. Engangskateter tages af igen og ligges tilbage i steril indpakning. 

15.  Hvis der ved første indskyl opleves modstand ved aspiration, skal der mere væske til blæren, inden der atter forsøges aspiration.

Hvis man ikke kan aspirerer, kan det skyldes, at kateterspidsen er blokeret af fx polyp i blæren, stor prostata eller lignende. Kateteret kan forsøges manipuleres/skubbes længere ind i blæren, KAD ballonen tømmes for glycerin forinden.

( Se VIDEO - HVORDAN SKYLLE JER SOM FAGPERSON PÅ ET BLÆREKATETER- OVENFOR) 

16. Når skylleproceduren er godt i gang, kan der forsøges installeret større mængder NaCl. (50-300 ml.). På den måde "blæses" blærens volumen op og NaCl kommer ud i blærens folder, hvor koaglerne gemmer sig. Jo mere NaCl der kan fyldes i blæren, desto lettere kan koagler aspireres.

Ved borger med en lille blærevolumen (fx permanente kateterbærer, stråleskader osv.), kan blæren ikke rumme så store mængder NaCl ad gangen. 

17. Skylning gentages indtil frit afløb fra kateter.

18. Skylleproceduren afsluttes med indskyl af 40-50  ml NaCl, så kateteret ikke suger sig fast til blærevæggen.

19. Studsen på KAD afsprittes med den anden sprit swaps og ny kateterpose påsættes.

20. Fikser kateteret efter gældende retningslinje ( Se instruks om korrekt fastgørelse af KAD ) 

21. Almindelig oprydning.

 

 • Borgerens tilstand før, under og efter blæreskylningen.
 • Skyllevæskens udseende og lugt.
 • Mængde af urenheder og pus respektive mængden af koagler og urin.
 • Mængde af skyllevæske (ind og ud).
 • Kateteret fungerer med urin efter blæreskylningen.
 • At der er foretaget blæreskylning og indikationen herfor.
 • Eventuelt mængden af koagler og farven på slut-skyllevæsken.
 • Om der er frit ind og udløb, samt effekten af blæreskylningen.
 • Om det skal følges op senere.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

 

 

Gældende fra: Maj 2022

Seneste revisionsdato: Maj 2022

Næste revisionsdato: Maj 2025

Udarbejdet af:

 • Kontinenssygeplejerske Gitte Øgendahl
 • Kontinenssygeplejerske Christina Makholm
 • Kontinenssygeplejerske Anni Henriksen
 • Sygeplejerske Tina Dahl Nielsen 

Godkendt af: Instruksgruppen.

Sidst opdateret

09.11.2023

Ansvarlig redaktør