Luk alle
Åben alle
 • At afhjælpe kateter stop med krystaller, uklar, grumset, plumret urin (”bundfald”), irritative
  blæresymptomer, inkontinens langs kateteret.
 • At forebygge gentagne urinvejsinfektioner.
 • Skylning bør normalt ikke foretages, og det skal overvejes, om det er bedre at vælge kateterskift ved evt. afløbsproblemer.

Håndhygiejne før og efter hver kateterhåndtering

 • Forklæde
 • Janet sprøjte 50/60 ml.
 • Engangs kvindekateter str. 10/12
 • 500 ml NaCl
 • Handsker
 • Kateterpose
 • Sprit swaps
 • Grå kapsel / affaldspose til urinafløb
 • Rent bord/rent håndklæde hvis ikke der kan laves rent bord
 • Forklæde tages på.
 • Alle tingene lægges ud på det rene bord/håndklæde.
 • Engangs kateter sættes på janet sprøjte.
 • NaCl trækkes op i janet sprøjte. Start med ca. 50 ml, og øg eventuelt til 100 ml. per gang.
 • Engangskateter tages af igen.
 • Katetersamling og den udvendige del af kateteret (den del der holdes på) desinficeres med den store alkohol serviet.
 • Sprøjte sættes på kateteret.
 • Der sprøjtes ind med jævnt tryk. OBS borgerens almene tilstand.
 • Lad urin/væsken løbe ud i den grå kapsel eller affaldspose.
 • Dette gentages til skyllevæsken gør urinen klar.
 • Ved 2. gang eller mere skal sprøjte studsen sprittes af inden tilkobling til kateteret.
 • Ny kateterpose sættes på kateteret, når der observeres at urinen der løber ud i kapslen/affaldsposen er klar.

Komplikationer:

 • Hvis kateteret fortsat er stoppet, bør det skiftes.
 • Hvis der er kraftig hæmaturi, hvor kateteret stopper til pga. af koagler, skal der skiftes til et hæmaturikateter og udføres stort skyl. Dette må kun udføres af sygeplejersken og efter ordination fra lægen.
 • Ved langtidsbehandling med kateterproblemer kan man forebyggende skylle 1 eller flere gange ugentligt.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at sygeplejersken er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Maj 2022

Seneste revisionsdato: Maj 2022

Næste revisionsdato: Maj 2025

Udarbejdet af:

 • Kontinenssygeplejerske Gitte Øgendahl
 • Kontinenssygeplejerske Christina Makholm
 • Kontinenssygeplejerske Anni Henriksen
 • Sygeplejerske Tina Dahl Nielsen 

Godkendt af: Instruksgruppen.

Sidst opdateret

29.12.2022

Ansvarlig redaktør