Luk alle
Åben alle

Indikation for lille skyl

 • At afhjælpe kateter stop med krystaller, uklar, grumset, plumret urin (”bundfald”), irriative  blæresymptomer, utætheder langs kateteret.
 • At forebygge stop i kateteret pga.- krystaller, grumset/plumret urin.  

 

Årsagen til kateterstop kan ved det lille skyl afhjælpes ved at skylle med mindre mængder Nacl, end ved "stort skyl" Som regel er 150 - 500 ml Nacl tilstrækkelig, til at løse problemet. 

Skylning bør normalt ikke foretages før der er overvejet om et skift af blærekatetret kan afhjælpe problemet. 

Håndhygiejne før og efter hver kateterhåndtering

Ved korttidsbehandling ( dvs. KAD mindre end 1 uge ) anvendes sterile handsker.

Ved langtidsbehandling ( dvs. KAD over 1 uge) kan rene handsker anvendes og non- touch teknik.

 • Forklæde
 • Steril janet sprøjte 50/60 ml.
 • Engangs kvindekateter str. 10/12
 • 100 ml Nacl eller 500 ml NaCl . Der noteres anbrudsdato - holdbarhed 1 døgn. 
 • Rene Handsker eller sterile handsker, afhængig af hvilken procedure der anvendes. 
 • Ny kateterpose
 • 2 store Sprit swaps 70%
 • Steril skål/ grå kapsel / affaldspose til urinafløb
 • Rent bord/rent håndklæde hvis ikke der kan laves rent bord

 

 

Procedurebeskrivelse ved lille skyl

Håndhygiejne

 • Der udføres håndhygiejne før og efter blæreskylning. Såfremt hænderne er synligt
  forurenede, udføres håndvask før hånddesinfektion.
 •  Ved korttidsbehandling ( dvs. KAD mindre end 1 uge ) anvendes sterile handsker. Ved langtidsbehandling ( dvs. KAD over 1 uge) kan rene handsker anvendes og non- touch teknik.

 

Fremgangsmåde: 

1. Forklæde tages på.

2. Alle tingene lægges ud på det rene bord/håndklæde.

3. Det sterile afdækningsstykke/plastpose placeres under kateterslangen.

4. De 2 store spritserviet åbnes og forbliver i den sterile pakke, så de er let at få fat i.

5. Borgeren lejres hensigtsmæssigt, på ryggen. 

6. Steril skål/affaldspose /kapsel til urinafløb, placeres på plastposen/sterilstykke.

7. Engangskateter sættes på janet sprøjte.

8. NaCl trækkes op i janet sprøjte.

9. Engangskateter tages af igen og ligges tilbage i steril indpakning.

10. Handsker påtages. Rene handsker hvis der anvendes non touch teknik. Eller sterile handsker hvis der anvendes steril procedure. 

11. Katetersamling og den udvendige del af kateteret (den del der holdes på) desinficeres med
den ene sprit swaps. 

12. Adskil kateter og pose. Kateteret placeres på kanten af sterilskålen/kapslen/ posen. ( Ved non touch teknik vær opmærksom på at studen på KAD ikke forurenes  ) 

13. Spidsen på jeanet sprøjten anbringes i blærekatetrets studs, og skyllevæsken installeres med jævnt tryg ind i blæren. Ved hurtigt skyl kan bundfald i blæren hvirvles op. NB. Hurtig blæreskylning og stor mænge kan være smertefuld hos nogle.

14. Der aspireres - efterfølgende. Så grums og urenheder kommer med ud. 

15. Sprøjten tages fra kateteret og skyllevæsken - tømmes ud i sterilskål/kapsel/pose. Blæreskylningen gentages indtil blæren er ren og urinen er klar.

16. Studsen på KAD afsprittes med den anden sprit swaps og ny kateterpose påsættes. 

 - ved skyl dagligt- kan den sammen KAD pose benyttes, blot det sikres at studsen på posen IKKE er blevet forurenet ved frakobling. Dagpose Skiftes jfr. instruks x 1 ugentligt.  Ny steril pose anvendes ALTID ved korttidsbehandling. 

17. Fikser kateteret efter gældende retningslinje ( Se instruks om korrekt fastgørelse af KAD ) 

18. Urin/skylle væske tømmes ud i toilettet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplikationer:

 • Hvis kateteret fortsat er stoppet, bør det skiftes.
 • Hvis der er kraftig hæmaturi, hvor kateteret stopper til pga. af koagler, skal der skiftes til et større kateter f.eks.. str. 16 -18 eller 20 og udføres stort skyl. Dette må kun udføres af sygeplejersken og efter ordination fra lægen.
 • Ved langtidsbehandling med kateter og tilstopningsproblemer kan man forebyggende skylle 1 eller flere gange ugentligt.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at sygeplejersken er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Maj 2022

Seneste revisionsdato: Maj 2022

Næste revisionsdato: Maj 2025

Udarbejdet af:

 • Kontinenssygeplejerske Gitte Øgendahl
 • Kontinenssygeplejerske Christina Makholm
 • Kontinenssygeplejerske Anni Henriksen
 • Sygeplejerske Tina Dahl Nielsen 

Godkendt af: Instruksgruppen.

Sidst opdateret

09.11.2023

Ansvarlig redaktør