Luk alle
Åben alle

At borgeren med KOL får mulighed for at udtrykke tanker og ønsker i forhold til sygdomsforløbet og den sidste tid.

At sikre kontinuitet og tydelighed mellem de involverede sundhedsprofessionelle

At borgere med KOL igennem dialog med de sundhedsprofessionelle inddrages i vigtige beslutninger om behandlingsniveau i den palliative fase.

ALF - KOL:

Afklarende samtale for Lungesyge om Fælles behandlingsmål for KOL-patienter

KOL-samtaleværktøj:

Et IT-baseret samtale værktøj (I-pad) som udleveres til KOL patienten.

KOL værktøj kan tilgås via Klinik for Lungesygdommes hjemmeside

Værktøjet indeholder information om KOL og sygdomsforløb, NIV - og respiratorbehandling samt de overordnede palliative kommunale tilbud.

Sundhedspersonale der kommer i kontakt med målgruppen henviser patienten til Klinik for Lungesygdomme mhp ALF-KOL.

Henvisningen skal komme via praktiserende læge.

Efter besøget hos patienten sendes korrespondancemeddelelse til Hjemmesygeplejen om samtalens indhold, hvis det skønnes relevant.

Hvis der modtages en meddelelse:

Koordinator planlægger et besøg ved borgeren og kontakter borgeren for at aftale tid 7-14 dage efter at samtaleværktøjet er udleveret.

Der sendes resumé fra samtalen til Klinik for Lungesygdomme

Patient og pårørende kommer til afklarende samtale, hvor speciallæge og KOL-/Ilt-sygeplejerske deltager.

Der sendes korrespondance med indhold og eventuelle beslutninger til hjemmeplejen samt til egen læge.

Der følges op på aftalerne i patientens videre forløb i Klinik for Lungesygdomme.

Hjemmesygeplejersken følge op på meddelelsen fra Klinik for Lungesygdomme evt. opfølgning med egen læge.

Nexus / Fs 3

I Nexus oprettes relevant tilstand og beskriv borgerens aktuelle status i det faglige notat.

Det vil også det faglige notat dokumenteres evt. beslutninger.

Obs evt generelle oplysninger.

Opret en opgave til om en måned efter. Obs om der skal følges op ud fra korrespondancen fra klinik for lungesygdomme

Korrespondance

Noter i Korrespondance hvad borgeren giver udtryk for i relation til indholdet af samtalen

Gældende fra: Februar 2019

Seneste revisionsdato: Jule 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

  • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...