Luk alle
Åben alle
 • Hvordan håndteres iltapparater – ex. rengøring af, skift af iltbrille.
 • Rygning IKKE TILLADT i rum, hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes.
  Ilt udgør en brandfare og røg ødelægger ilt-udstyret.
 • Min. 2 meters afstand fra iltbruger og hen til åben ild som f.eks. cigaretter, lys, brændeovn o. lign.
 • Før anvendelse af ild stoppes ilt-behandlingen i mindst 15 min. for at ilten som har ophobet sig i patientens tøj, ikke udgør nogen forhøjet brand risiko.
 • Læg aldrig en ilt-brille fra jer uden at slukke for ilt-udstyret.
 • Sluk for ilten når den ikke bruges, for at undgå at berige sengetøj, tæpper o. lign. med ilt.
 • Ilt er en medicinsk behandling og som med al anden medicin, skal den følge lægens anvisning.
 • Læs brugervejledningerne grundigt igennem, så i ved hvordan iltudstyret virker.
 • Brug aldrig værktøj på ilt-udstyret og forsøg aldrig selv at reparere det. Er der noget galt med udstyret, så ring til firmaet
 • Smør aldrig udstyret med olie, da olie og ilt sammen kan selvantænde.
 • Bærbart ilt-udstyr skal bæres i den taske, der er konstrueret og udleveret specielt til formålet.
 • Opbevar ilt-udstyret forsvarligt og røgfrit.
  Uvedkommende personer må ikke have adgang til udstyret.
 • Ved køb af cremer til ansigt og hænder, bed om produkter der er egnede til brug sammen med medicinsk ilt.
 • Spørg på apoteket efter produkter uden olie og fedt til behandling af tørre slimhinder.
 • Sørg for god og røgfri ventilation hvor du bruger ilten og tildæk aldrig ilt-udstyret.

Iltbrille

 • Skift hver 14 dag
  Kan være undtagelser hvor der kræves skift oftere
 • Iltudstyr bliver serviceret og kontrolleret mindst hver 3 mdr.
 • VitalAire skifter iltslange.

Kontakt iltleverandør i Region Midtjylland

VitalAire A/S

Telefon 4492 3544

Iltleverandør i Region Midtjylland VitalAire A/S

Eller iltsygeplejerske Viborg/Skive: 

Annette Overgaard

tlf: 20671900

 

 • I relevant Helbredstilstand angives årsag til iltbehandling, hvad hjemmeplejen hjælper med, behandlingsansvarlig læge og aftaler for kontrol
 • Handlingsanvisning hvor de forskellige tiltag ift. iltapparat beskrives.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Januar 2021

Seneste revisionsdato: April 2023

Næste revisionsdato: April 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard
 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør