Luk alle
Åben alle
 • Sikre at borgeren får inhalationsmedicin på optimale måde og dermed får mest muligt ud af medicinen

Spacer:

En spacer er et rør eller kammer der sættes foran inhalationsspray og som, gør det nemmere at administrere aerosoliseret medicin fra en inhalator med afmålt dosis.

Inhalation på spacer anvendes ved svært nedsat lungefunktion, ved borgere, der har svært ved at administrere andre inhalationsformer, ved hæshed og/eller voldsom mundsvamp, eller hos borgere, der ikke tåler pulver i munden

Inhalation på spacer:

Det tjekkes, at borger anvender spacer korrekt.

Teknik: Borgeren hjælpes til opret siddende stilling.

 1. Fjern beskyttelseshætten fra spaceren (hvis der er en sådan)
 2. Hvis inhalationsmedicinen skal rystes, så ryst den grundigt
 3. Fjern beskyttelseshætten fra mundstykket og sæt sprayens mundstykke ind i spaceren.
 4. Borgeren lukker tænder og læber munden tæt om mundstykket eller tager masken helt tæt til ansigtet.
 5. Tryk af 1 gang.
 6. Borgen trækker vejret langsomt 6-8 gange.
 7. Obs effekt af inhalationen
 8. Ovenstående kan gentages afhængigt af ordination

I øvrigt:

 • At dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Vær opmærksom på bivirkninger, dosis og virkning samt administrationstidspunkter.

 

Følg link til videofilm om de enkelte spacere:

Vejledning i brug af de enkelte spacere

Alle beholdere skal rengøres, før de tages i brug første gang.  

Grundlæggende procedure for rengøring af spacere er:

Spacere og evt. masker skal rengøres regelmæssigt - mindst én gang om ugen.  

 • Masker og beholdere af plast rengøres i varmt vand tilsat opvaskemiddel.
 • Ryst først delene i vandet i ca. 1 minut og læg dem derefter i blød i i ca. 10 minutter.
 • Undgå at bruge fingre, børster og lignende, da det kan beskadige membranen på indersiden.
 • For at undgå statisk elektricitet, der kan få lægemidlet til at sætte sig på indersiden af beholderen/masken, skal nogle beholdere ikke skylles i vand, før de lægges til tørre (læs i vejledningen).
 • Beholderen/masken lægges til tørre på fx et rent viskestykke.
 • Beholdere af aluminium, som Vortex®, kan vaskes i opvaskemaskine. Plastdelene skal tages af først.
 • Enkelte beholdere af plast, som AeroChamber Plus® Flow-Vu®, kan vaskes i opvaskemaskine ved temperatur under 70 ºC.

 

Følg altid rengøringsvejledningen som medfølger spaceren. 

I forhold til de enkelte spacere se vedhæftede link:

Rengøring af spacere

 

 • Der oprettes handleanvisning på håndtering og rengøring af den konkrete type.
 • Givet medicin – start, stop og godkend.
 • I tilfælde af, at borgerne ikke kan/ vil indtage medicinen, rapporteres til relevant fagperson og dokumenteres som en observation.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: August 2020

Seneste revisionsdato: juli 2023

Næste revisionsdato: juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...