Luk alle
Åben alle
 • Sikre at borgeren får inhalationsmedicin på optimal måde.
 • Inhalation på inhalationsapparat bruges ved svært nedsat lungefunktion, eller ved borgere, der har svært ved at administrere andre inhalationsformer.
 • Et forstøverapparat eller inhalationsapparat er en kompressor, hvormed man forstøver inhalationsvæske i et kammer. Dampen som borgeren indånder, kommer ud gennem et næb eller en maske. Apparatet tilsluttes strøm ved brug.
 • Borgeren hjælpes til en behagelig stilling.
 • Såfremt borgeren får ilt bibeholdes ilttilførslen på iltbrillen under inhalationen.
 • Man samler kammeret og masken/næbbet.
 • Apparatet tilsluttes strøm.
 • Masken/næbbet påfyldes inhalationsvæske.
  • Borgeren gives masken på. Det kontrolleres, at masken sidder tæt til ansigtet, ELLER
  • Borgeren holder næbbet i hånden og tager næbbet i munden
 • Der tændes for apparatet.
 • Borgeren trækker vejret almindelig og roligt.
 • Der slukkes for apparatet når al væsken i masken er forstøvet.
 • Masken/næbbet tages af. Skilles ad med rene hænder og opbevares rent og tørt mellem to klude i en kapsel eller kurv.
 • Effekten af inhalation vurderes.

Den rengøring der omtales efter hver inhalation – er daglig rengøring. 

Se i øvrigt rengøringsvejledning, som følger med forstøverapparatet.

 

Ved problemer med apparatet eller tilbehør kontaktes klinik for lungesygdomme.

 • Der oprettes handleanvisning på håndtering og rengøring af forstøver.
  Dokumenter også særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med inhalationsbehandling hos den konkrete borger.
 • Givet medicin – start, stop og godkend.
 • I tilfælde af, at borgerne ikke kan/ vil indtage medicinen, rapporteres til relevant fagperson og dokumenteres som en observation.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: August 2020

Seneste revisionsdato: juli 2023

Næste revisionsdato: juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør