Luk alle
Åben alle
 • Sikre at borgeren får inhalationsmedicin på optimal måde.
 • Inhalation på inhalationsapparat bruges ved svært nedsat lungefunktion, eller ved borgere, der har svært ved at administrere andre inhalationsformer.
 • Et forstøverapparat eller inhalationsapparat er en kompressor, hvormed man forstøver inhalationsvæske i et kammer. Dampen som borgeren indånder, kommer ud gennem et næb eller en maske. Apparatet tilsluttes strøm ved brug.
 1. Borgeren hjælpes til en behagelig stilling.
 2. Såfremt borgeren får ilt bibeholdes ilttilførslen på iltbrillen under inhalationen.
 3. Man samler kammeret og masken/næbbet.
 4. Apparatet tilsluttes strøm.
 5. Masken/næbbet påfyldes inhalationsvæske.
 6. Borgeren gives masken på. Det kontrolleres, at masken sidder tæt til ansigtet, eller endnu bedre, borgeren holder næbbet i hånden.
 7. Der tændes for apparatet.
 8. Borgeren trækker vejret almindelig og roligt.
 9. Der slukkes for apparatet når al væsken i masken er forstøvet.
 10. Masken/næbbet tages af. Skilles ad med rene hænder og opbevares rent og tørt mellem to klude i en kapsel eller kurv.
 11. Effekten af inhalation vurderes.

Borgeren får udleveret næb eller maske , som tåler skoldning, og der informeres om rengøring som beskrevet i vejledningen som følger med forstøverapparatet. Rengøringsvejledning til SideStream.pdf. Den rengøring der omtales efter hver inhalation – kan ændres til daglig rengøring.

Ved problemer med apparatet eller tilbehør kontaktes klinik for lungesygdomme.

 • Der oprettes handleanvisning på håndtering og rengøring af forstøver.
  Dokumenter også særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med inhalationsbehandling hos den konkrete borger.
 • Givet medicin – start, stop og godkend.
 • I tilfælde af, at borgerne ikke kan/ vil indtage medicinen, rapporteres til relevant fagperson og dokumenteres som en observation.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: August 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: August 2023

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

10.01.2022

Ansvarlig redaktør