Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt håndtering af IV infusionsvæske -> forebyggelse af infektion hos patienten ifm. intravenøst behandling.
 • At sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i forbindelse med IV Infusion.
 • Ordineres væskebehandling til borger af praktiserende læge -> bestiller lægen det på apoteket og det er egenbetaling for borgeren.
 • Ordination fra sygehuset -> medsender remedier.
  Se vejledning for ”sygeplejeartikler”.

Forud for væskebehandling:

 • Sikre overensstemmelse mellem ordination og patient.

Tilse venflon - skiftes ved:

 • Tegn på infektion (rødme, varme, hævelse og ømhed).
 • Modstand ved anvendelse.
 • Hævelse af huden.
 • Smerter i området med PVK forårsaget af medicinen.

  Venflon fjernes, når behandlingsforløbet er afsluttet.
  Forlængerslange og membran skiftes hver 4. dag.

Se instruks ”Anlæggelse og pleje af venflon”.

 • Anbrudstidspunkt for infusionsvæsker dokumenteres på posen.
 • Anbrudte væsker med membran kan holde sig 24 timer ved stuetemperatur.

Opsætning af væske:

 • Håndhygiejne.
 • Plastikhætten fjernes fra infusionsvæskens membran og afsprittes med spritswaps 70-85% ethanol.
 • Beskyttelseshætten fjernes fra studsen ved dråbekammeret, og denne føres op igennem membranen. Undgå at berøre infusionssættets sterile dele.
 • Klemskruen lukkes og dråbekammeret fyldes halvt.
 • Klemskruen åbnes og dropsæt, evt. forlængerslange fyldes.
  Sættet kontrolleres for luft -> evt. luft fjernes.
 • Injektionsmembran på venflon/forlængerslange desinficeres med spritswaps 70-85 % ethanol eller klorhexidinsprit 0,5%.
 • Skylles med 5-10 ml isotonisk saltvand for at kontrollere at venflon fungerer.
  Der må ikke være modstand, smerter eller opstå hævelse, når saltvandet sprøjtes ind.
 • Fjern sprøjten med saltvand.
 • Inden tilkobling af dropsæt desinficeres injektionsmembran eller injektionsport før brug med hospitalssprit 70% eller klorhexidinsprit 0,5%.
 • Dropsæt kobles til venflon og slangen fikseres med plaster.
 • Hastighed reguleres på klemskrue.
 • Luk klemmen, når væsken er givet og kobl infusionsslange/slange fra.
 • Hvis ikke venflon gennemskylles med saltvand fra infusionssættet gøres følgende:
  Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i minimum 5 sekunder.
  Åbn klemmen på evt. forlængerslange og skyl efter med 5-10 ml isotonisk saltvand.
 • Luk klemmen.
  Påsæt en steril engangs-prop, hvis der ikke anvendes membranprop.

Fastgørelse af infusionsslange:

Fastgørelse af infusionsslange

Indløbshastighed

Se også Observationer ved IV infusion

 • At væsken løber let og frit ind i blodåren.
 • At indstiksstedet omkring droppet ikke bliver rødt og ømt.
 • At der ikke kommer en bule på huden ved eller omkring indstiksstedet.
 • At der ikke løber blod tilbage i infusionsslangen.
 • At slange og drop er forsvarlig fastgjort.
 • At det ikke begynder at bløde eller der løber væske ud omkring indstiksstedet.
 • At der ikke bliver ”knæk” på slangen.

Tjek:

 • Er der knæk på infusionsslangen – er klemskruen åben.
 • Er kateteret placeret led nært f.eks. i håndleddet, bed da patienten om at skifte stilling med hånden, så det undgås, at der kommer knæk på selve kateteret. Bed evt. patienten om at holde armen ned langs siden, frem for over hovedet eller andet.
 • Øge højden på dropstativet.
 • Kateterspidsen kan ligge op mod venevæg eller veneklap. Fjern forbindingen som beskrevet under plasterskift (Anlæggelse og pleje af venflon) og træk kateteret nogle få millimeter tilbage. Fikser kateteret igen med steril forbinding.
 • Skyl evt. kateteret igennem med isotonisk NaCl. Er der modstand på kateteret stoppes skylningen.
 • Ved stadig manglende indløb seponeres venflon og nyt anlægges.
 • Venflon skiftes efter individuel klinisk vurdering/skøn.
 • Kateteret fjernes, når der ikke længere er indikation for det.
 • Infusionssæt med eventuelle tilkoblinger skal skiftes, hvis de har været frakoblet kateteret.
 • I relevant tilstandsbeskrivelse dokumenteres årsag til iv. behandlingen, aftaler for kontrol og behandlingsansvarlig læge.
 • Handlingsanvisning der beskriver fremgangsmåden.
 • Væskeskema.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den
  forsvarligt.

SSI – NIR for brug af intravaskulære katetre

Søg på e-dok efter følgende instrukser

 • Intravaskulære katetre - Perifere venekanyler (PVK), infektionshygiejniske forholdsregler, regional instruks
 • IV-behandling i nærområdet, samarbejdsaftale, regional retningslinje.

Gældende fra: Januar 2016

Seneste revisionsdato: Januar 2021

Næste revisionsdato: Januar 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør