Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt håndtering af PICC-line (perifert anlagt centralt venekateter) -> forebyggelse af infektion hos patienten ifm. intravenøs behandling.
 • Perifert indsat central kateter - et langt centralt venekateter anlagt i overekstremitet typisk i v. cephalica eller v. brachialis med spidsen tæt på hø. atrium. Fås med et eller 2 ben.
  PICC-line kan ligge min. 6-8 måneder, hvis ikke der opstår komplikationer.

Placering af PICC line

 • Håndhygiejne udføres ALTID før kontakt med PICC-line-systemet.
 • Indstikssted inspiceres dagligt eks. i forbindelse med medicingivning, samt ved udvikling af  infektionstegn som ømhed, rødme, hævelse svarende til indstiksstedet, feber af ukendt årsag eller anden mistanke om kateterrelateret infektion.

Skift af forbinding

 • Anvend aseptisk teknik med sterile engangshandsker eller non-touch teknik med sterile instrumenter.
 • Skiftes når forbinding er fugtig, løs, forurenet eller ved feber af ukendt årsag.
 • Steril transparent /semipermeabel forbinding skiftes hvert 7. døgn.
 • Statlock skiftes hver 7. dag eller efter aftale.

Se vejledning for skift af forbinding: Microsoft Word - PICC-line 120117 (rm.dk)

Hånddesinfektion og rene handsker

 • Check indstikssted
 • Aftør adgangsport/ membran med spritswabs i minimum 5 sekunder
 • Fortsæt med A eller B
  1. Tilslut en 10 ml sprøjte med saltvand for at sikre tilbageløb, åbn klemmen og træk tilbage til der ses blod i slangen
  2. Hvis der er aftalt, at den kateterlukke væske (eks heparin) skal
   trækkes ud, træk den aftalte mængde ud i i en tom 10 ml sprøjte: Luk
   klemmen og kassèr sprøjte og indhold i en kanyleboks. Aftør
   adgangsport/ membran med spritswabs i minimum 5 sekunder.
   Tilslut sprøjte med saltvand. Åbn klemmen.
 • Skyl med 10 ml saltvand: der må ikke være modstand, når det sprøjtes ind.
  Luk klemmen og fjern sprøjte.
 • Aftør adgangsport/menbran – prop med spritswabs i minimum 5 sekunder.
 • Tilslut infusionsslange eller påsæt sprøjte med den færdigblandede medicin til adgangsporten/ membranen.
 • Åbn klemmen og giv medicinen efter vejledningen.
 • Luk klemmen, når medicinen er givet, kobl fra.
 • Aftør adgangsport/menbran – prop med spritswabs i minimum 5 sekunder.
 • Åbn klemmen og skyl efter med 2x10 ml saltvand. De sidste 10 ml med pulserende teknik (dvs. med små pumpebevægelser for at rengøre katerets inderside for lægemiddelpartikler og blod).
 • Afsluttende gives kateterlukke væske (heparin) hvis dette er ordineret.
 • Luk klemmen og påsæt prop- hvis ikke det er en siliconelukning.
 • Tag handsker af og udfør hånddesinfektion.
 • Infusionssæt med eventuelle tilkoblinger skal skiftes, hvis de har været frakoblet kateteret.

Se vejledning for medicinindgift: Microsoft Word - PICC-line 120117 (rm.dk)

 • PICC-line bør fjernes så snart, der ikke længere er indikation for det.
 • Seponeres PICC-line udenfor hospital skal Akutteamet kontaktes og involveres.
 • Tør steril forbinding.
 • Spritswabs, (82% ethanol 2% glycerol 0,5% klorhexidin).

Fremgangsmåde

 • Borger informeres om proceduren.
 • Hånddesinfektion og rene handsker.
 • Patienten lejres med armen strakt ud til siden og godt understøttet evt. hovedgærde eleveres for at fjerne venetrykket.
 • PICC-line-plastret fjernes.
 • Eventuelle suturer fjernes.
 • Sterilt underlag eller bord aftørres med sprit.
 • Følgende utensilier lægges frem:
  • Engangshandsker.
  • Klorhexidinsprit 0,5 %.
  • Sterilt gaze.
  • Sterilt plaster.
  • Ved infektion desuden steril saks og remedier til forsendelse.
 • Patienten lejres med armen ud til siden.
 • Engangshandsker tages på.
 • Forbinding tages forsigtigt af.
 • Huden desinficeres med klorhexidinsprit 0,5 % x 2.
 • Træk forsigtigt kateteret ud i en lang sej -ikke hurtig- bevægelse – parallelt med venen.
  Opstår der venespasmer og kateteret ”stritter” imod:
  hold en lille pause, fikser katetret med plaster.
  Pak evt. noget varmende om armen og giv borgeren noget varmt at drikke forsøg igen efter 10-20 minutter.
 • Komprimer indstiksstedet med steril gazetampon i 2-3 minutter.
 • Indstiksstedet dækkes af sterilt plaster.
 • Ved mistanke om infektion kontakt behandlende afdeling, som herefter overtager evt. behandling

Se en lille film om PICC line removal på YouTube

 • Opret relevant Tilstand, hvori der beskrives årsag til at borgeren har anlagt PICC-line kath, hvad er plejens opgave, hvem er behandlingsansvarlig læge og hvilke aftaler der er med kontrol.
 • Opret handlingsanvisning på skift/pleje af piccline kateter og hvis sygeplejen giver medicin i kateteret.
 • Gives der medicin i kateteret kvitteres med ”givet” i medicinmodulet.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Oktober 2017

Seneste revisionsdato: April 2021

Næste revisionsdato: April 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør