Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt håndtering af Midline (perifert anlagt centralt venekateter) -> forebyggelse af infektion hos patienten ifm. intravenøs behandling.
 • Et perifert anlagt intravenøst kateter, som typisk er 8-20 cm langt. Katetret kan principielt anlægges i alle vener med passende diameter og flow men bliver typisk anlagt i en armvene tæt på albuebøjningen. Kan betegnes som et Venflon (PVK) med en særlig længde.
 • Midline kateter er fikseret med ekstern suturløs fiksering kaldet Statlock-plaster og indstiksstedet er dækket med en steril tætsluttende forbinding.
 • Midline-kateter skal altid være forsynet med en membran-prop, der skiftes efter aftale eller ved synlig forurening
 • Midline-kateter kan ligge op til 29 dage
 • Håndhygiejne udføres ALTID før kontakt med Midline-systemet.
 • Indstikssted inspiceres dagligt eks. i forbindelse med medicingivning, samt ved udvikling af  infektionstegn som ømhed, rødme, hævelse svarende til indstiksstedet, feber af ukendt årsag eller anden mistanke om kateterrelateret infektion.

 

Skift af forbinding

 • Statlock-forbindingen skiftes, hvis den er fugtig, løs, forurenet eller ved feber af ukendt årsag og minimum hver 7. dag.
 • Den øvrige forbinding skiftes hver 2. dag
 • Ved skift af forbinding anvendes aseptisk teknik med sterile handsker eller non-touch teknik med sterile instrumenter.

 

 

 • Ved forbindsskift desinficeres huden en gang med klorhexidinsprit 0,5 % (evt. tilsat glycerol) i et område svarende til minimum plasterets størrelse, og hudområdet skal være tørt, før ny steril forbinding sættes over indstiksstedet.
 • Forlængerslange og membranprop der sættes på kateteret ved anlæggelsen af kateteret, kan sidde lige så længe som kateteret
 • Forlængerslange og membranprop, der sættes på kateteret efter anlæggelsen, skal skiftes hver 4 dag eller efter aftale.
 • Forlængerslange og membranprop skiftes ved synlig forurening eller slid på slangen.

 

Patienter med midline kateter må ikke gå i karbad eller svømmehal. Ved brusebad skal indstikssted med forbinding, adgangsport og tilkoblinger beskyttes mod vand.

Ting du skal bruge til skift af forbinding:

 • Sterilt afdækningsstykke til at lægge remedier på
 • 1-2 par rene handsker
 • 1 par sterile handsker
 • Ved Non-touch teknik erstattes sterile handsker af sterile pincetter.
 • Til afrensning:
  • 4 desinficerende vådservietter (82% ethanol, 0,5% klorhexidin) til huden
  • Gennemsigtig steril forbinding
  • Evt. 1 stk. skinprep (CavilonTM)til hudbeskyttelse

 

Ved skift af skifte Statlock® skal du desuden bruge:

 • Statlock®
 • Evt. 1 stk. skinprep (CavilonTM) til hudbeskyttelse

Se vejledning for skift af forbinding

Hånddesinfektion og rene handsker

 • Check indstikssted
 • Aftør adgangsport/membran-prop på forlængerslangen med en spritswab i mindst 5 sekunder
 • Tilslut sprøjte med saltvand
 • Åbn klemmen på forlængerslangen og skyl med 10 ml saltvand. Der må ikke være modstand, smerter eller opstå hævelse, når saltvandet sprøjtes ind
 • Luk klemmen og fjern sprøjten med saltvand
 • Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i mindst 5 sekunder
 • Tilslut forlængerslangen til infusionssæt eller den færdigblandede medicin i sprøjte
 • Åbn klemmen og giv medicinen efter vejledningen
 • Luk klemmen, når medicinen er givet og kobel infusionsslange/slange fra
 • Aftør adgangsport/membran-prop med en spritswab i mindst 5 sekunder
 • Åbn klemmen og skyl efter med 10 ml saltvand
 • Luk klemmen. Påsæt en engangs-prop, hvis der ikke anvendes membranprop
 • Tag handskerne af og udfør håndhygiejne.
 • Infusionssæt med eventuelle tilkoblinger skal skiftes, hvis de har været frakoblet kateteret.
 • Vurder dagligt om der er behov for kateteret.

 • Kateteret fjernes når der ikke længere er indikation for det.

 • Håndhygiejne

 • Midline kateter (trækkes halvt ud) -> der påsættes steril forbinding -> Midline kateter fjernes helt og der komprimeres til blødning stopper.

 • Ved tegn på infektion/phlebitis fjernes forbinding

  Huden omkring indstiksstedet desinficeres med hospitalssprit, efter tørring fjernes Midline kateter, og der påsættes steril forbinding.

  Ved voldsom reaktion med pudsudflod kontaktes læge for at vurdere behov for dyrkning af spidsen på Midline kateteret.
 • Opret relevant Tilstand, hvori der beskrives årsag til at borgeren har anlagt Midline kath, hvad er plejens opgave, hvem er behandlingsansvarlig læge og hvilke aftaler der er med kontrol.
 • Opret handlingsanvisning på skift/pleje af Midline kateter og hvis sygeplejen giver medicin i kateteret.
 • Gives der medicin i kateteret kvitteres med ”givet” i medicinmodulet.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Juni 2022

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Juni 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard 
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør