Luk alle
Åben alle
 • Oversigt over hvem er ansvarlig for hvilke sygeplejeartikler ifm. sygehus ordination på iv behandling i hjemmet.

Ordinerende afdeling:

Har det lægefaglige ansvar for den opstartede iv behandling og indtil den er afsluttet.
Er ansvarlig for når kommunen skal varetage opgaven:

 • At sikre, at den optimale behandling og behandlingstype ordineres.
 • At have fokus på behandlingens varighed, anvendelse af pumpe og overgang til tabletbehandling eller selvadministration.
 • At udarbejde en individuel behandlingsplan, herunder plan for kontrol, opfølgning og behandlingsafslutning.
  Formidle denne behandlingsplan.
 • At ajourføre Fælles medicinkort (FMK) med dosis, antal doser pr. dag, antal behandlingsdage og seponering af IV-behandling med antibiotika.
 • At informere patienten og/eller pårørende om den ordinerede IV-behandling.
 • At rådgive kommunale sygeplejersker, der varetager medicinadministrationen.
 • At levere medicin og specifikke sygeplejeartikler til den ordinerede behandling.

Nedenstående tabeller angiver, hvad henholdsvis region og kommune er ansvarlig for

Antibiotika i hætteglas

Skema - Antibiotika i hætteglas

Elastomerisk pumpe

Skema - Elastomerisk pumpe

Forfyldte sprøjter – børn

Skema - Forfyldte sprøjter - børn

Isotoniske væsker

Skema - Isotoniske væsker

PVK - genanlæggelse

Skema - PVK - genanlæggelse

 

Hvism. hospitalsordination er følgende ikke et krav:

 • Epi-pen eller observation mhp anafylaksi under og i forlængelse af indgift af IV-antibiotika i hjemmet under forudsætning af, at antibiotikummet er givet i hospitalsregi først, og patienten ikke har reageret med allergiske symptomer.

 • Mænd jf. kommunens retningslinjer skal den kommunale sygeplejerske have adrenalin til rådighed ifm. med iv medicinsk behandling.

Gældende fra: Januar 2021

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Januar 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

03.01.2023

Ansvarlig redaktør