Luk alle
Åben alle
 • Oversigt over hvem er ansvarlig for hvilke sygeplejeartikler ifm. sygehus ordination på iv behandling i hjemmet.

Ordinerende afdeling har det lægefaglige ansvar for den opstartede iv behandling og indtil den er afsluttet.

Herunder:

 • At sikre, at den optimale behandling og behandlingstype er ordineret.
 • At have fokus på behandlingens varighed, anvendelse af pumpe, overgang til tabletbehandling eller selvadministration.
 • At udarbejde og formidle en individuel behandlingsplan - herunder plan for kontrol, opfølgning og behandlingsafslutning.

 • At ajourføre Fælles medicinkort (FMK) med dosis, antal doser pr. dag og seponeringsdato af IV-behandling.
 • At informere patienten og/eller pårørende om den ordinerede IV-behandling.
 • At tage telefonisk kontakt til den kommunale sygepleje med efterfølgende skriftlig besked i medcom/udskrivningsrapport
 • At rådgive kommunale sygeplejersker, der varetager medicinadministrationen.
 • At levere medicin og aftalte sygeplejeartikler til den ordinerede behandling.

Nedenstående tabeller angiver, hvad henholdsvis region og kommune er ansvarlig for

Antibiotika i hætteglas

Skema - Antibiotika i hætteglas

Elastomerisk pumpe

Skema - Elastomerisk pumpe

Forfyldte sprøjter – børn

Skema - Forfyldte sprøjter - børn

Isotoniske væsker

Skema - Isotoniske væsker

PVK - genanlæggelse

Skema - PVK - genanlæggelse

 

 • Jf. kommunens retningslinjer skal den kommunale sygeplejerske have adrenalin til rådighed ifm. med iv medicinsk behandling.

Gældende fra: Januar 2021

Seneste revisionsdato: August 2023

Næste revisionsdato: August 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard
 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...