Luk alle
Åben alle
 • Sikre at IV aftalens rammer overholdes.
 • Aftalen med Region Midtjylland gælder ved IV-behandling max. x 3 daglig.
 • Sygeplejefaglig udredning:
 • Opret/rediger og præciser helbredstilstande.
 • Ikke relevante helbredstilstande gemmes som “ikke relevante”.
 • Gå til bestilling af indsatser;

Enten

IV-behandling efter aftale med Region Midtjylland

Ved IV væskebehandling:

LINK MANGLER!

Ved IV medicinsk behandling:

LINK MANGLER!

Ved IV behandling med pumpe:

LINK MANGLER!

Eller

IV-behandling efter aftale med egen læge/andre regioner

Ved IV væskebehandling:

LINK MANGLER!

Ved IV medicinsk behandling:

LINK MANGLER!

Derefter

 • Opret indsatsmål/ handlingsanvisninger.
 • Planlæg besøg i kalender.
 • Tilføj / ajourfør generelle oplysninger.
 • FMK opdateres.
 • Blandingsvejledning til IV antibiotika noteres under bemærkning på medicinlisten.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.
 • Oplæg fra KOSU

Gældende fra: August 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: August 2023

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

02.05.2022

Ansvarlig redaktør