Luk alle
Åben alle

Denne side indeholder en vejledning til hvordan proceduren er, når der tages en selvtest.

Vejledning med billeder (teksten er den samme som på denne side):

Procedure selvtest - åbner som pdf

Testen skal udføres ved stuetemperatur og skal foregå ved et rengjort bord.

 • Udfør håndhygiejne inden du starter
 • Tør bordet af med klud fra pakken
 • Udfør håndhygiejne igen

I posen er en arbejdsstation, en steril podepind, et prøverør og en testenhed.

Følg nedenstående trin

Trin 1

 • Sæt røret ind i den arbejdsstation, der følger med sættet
 • Fjern folielåget fra toppen af røret

Trin 2 - Indsamling af næseprøven

 1. Træk podepinden forsigtigt ud ved at tage fat i plastenden. Undlad at røre ved den absorberende spids på podepinden
 2. Før forsigtigt podepindens spids ind i dit venstre næsebor til du mærker modstand! (2-4 cm)
 3. Rul podepinden rundt mindst fem gange mod indersiden af næseboret. Sørg for god kontakt mellem podepinden og indersiden af næseboret
 4. Tag podepinden ud og gentag samme proces inde i det højre næsebor, igen rullende vatpind fem gange
 5. Træk vatpinden ud af næsehulen, og sæt podepinden i røret 

Trin 3 - Rul podepinden

 1. Bland godt ved at rulle podepinden seks gange rundt inde i røret mens du klemmer mod bund og sider af røret.

Trin 4 - Lad podepinden stå i et minut

 1. Lad podepinden stå i et minut, og klem flere gange
 2. Derefter skal du fjerne podepinden og kassere den i en plastpose
 3. Skub spidsen som er i sættet, ind i røret med prøven
 4. Sørg for at den sluttet tæt

Trin 5 - Dryp i testenhed

 1. Tag testenheden ud af posen og læg den på det rengjorte bord/ underlag
 2. Tilsæt fire dråber af opløsningen i prøvebrønden på testenheden ved at klemme forsigtigt
 3. Afvent 15 minutter
 4. Udfør håndhygiejne

Trin 6 - Fortolkning af resultater

 • Positivt: Hvis testenheden ser ud som vist har du en aktuel covid-19 infektion
 • Negativ: Hvis testenheden ser ud som vist kan der ikke påvises en aktuel infektion
 • Invalid = ugyldigt. Testen skal gentages. Hvis fortsat ugyldigt resultat skal egen læge eller testenhed kontaktes


Posen bruges til affald.

Rengør området på bordet / underfladen med Wet wipe klud og udfør håndhygiejne.

Der kan opstå falske positive selvtest.

 • Ved positiv prøvesvar opfordres medarbejderen til at tage endnu en selvtest umiddelbart efter den 1. positive selvtest.
 • Hvis 2. selvtest er positiv går medarbejderen i selvisolation.
 • Får man en positiv og en negativ test, tages endnu en selvtest og man går således efter det resultat som findes for 2 ud af 3 tests.

 

Der anbefales ikke længere test og opsporing af nære og øvrige kontakter i samfundet generelt, herunder også gældende for hjemmeplejen/bostøtten.

Der er særlig anbefalinger for plejeboliger - se action card.

 

 

Ved positivt svar på COVID-19 test:

 • Ved betydelige symptomer fastholdes selvisolationen indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet.
 • Ved lette symptomer fastholdes selvisolationen indtil 4 døgn fra testtidspunktet.
 • Ved symptomfrihed, anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet.

Gældende fra: November 2021

Seneste revisionsdato: Oktober 2022

Næste revisionsdato: Oktober 2025

 

Udarbejdet af: Hygiejnesygeplejerske Winni Weber

                        Sygeplejerske i det sygeplejefaglige udviklingsteam Dorte Pedersen 

Godkendt af: Ledelsen Pleje & Omsorg

Sidst opdateret

27.10.2022

Ansvarlig redaktør