Luk alle
Åben alle

Denne side indeholder en instruks for hvordan en assisteret selvtest udføres.

Vejledning med billeder (teksten er den samme som på denne side):

Assisteret selvtest - åbner som pdf

Medarbejdere i Pleje & Omsorg og ved privat leverandør, der skal understøtte borgere i at udføre selvtest.

Formålet er at forebygge smittespredning af covid-19.

Covid-19 Antigen Selvtest er en næseborstest til at afdække forekomst af SARS-CoV-2-virus-antigen.

Assisteret selvtest betyder, at medarbejder hjælper borger med at udføre selvtest ved at anvende testkit, der er certificeret til privat brug og derfor kan anvendes af alle.

 

Selvtest bør kun udføres af borgere, der fysisk og mentalt er i stand til at foretage testen korrekt ud fra de angivne forskrifter i brugsanvisningen til selvtesten

Er borgeren ikke i stand til at foretage selvtesten korrekt pga. fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller i øvrigt ønsker personalets hjælp hertil, kan testen i stedet udføres som assisteret selvtest ved en medarbejder.

 

 

 • Hvis borger er mistænkt smittet og skal have hjælp til test anvendes værnemidler jf. action card.

 

 • Er det ifm. screening og uden symptomer på sygdom anvendes værnemidler jf. generel infektionshygiejnisk retningslinjer.

På bordet hvor testen skal foregå skal der være hånddesinfektion og Wet Wipe.

Testen skal udføres ved stuetemperatur og skal foregå ved et rengjort bord.

Trin 1 - forberedelse

 • Sæt røret ind i den arbejdsstation, der følger med sættet
 • Fjern folielåget fra toppen af røret

Trin 2 - Indsamling af næseprøven

 1. Træk podepinden forsigtigt ud ved at tage fat i plastenden. Undlad at røre ved den absorberende spids på podepinden
 2. Før forsigtigt podepindens spids ind i dit venstre næsebor til du mærker modstand! (2-4 cm)
 3. Rul podepinden rundt mindst fem gange mod indersiden af næseboret. Sørg for god kontakt mellem podepinden og indersiden af næseboret
 4. Tag podepinden ud og gentag samme proces inde i det højre næsebor, igen rullende vatpind fem gange
 5. Træk vatpinden ud af næsehulen, og sæt podepinden i røret 

Trin 3 - Rul podepinden

 1. Bland godt ved at rulle podepinden seks gange rundt inde i røret mens du klemmer mod bund og sider af røret.

Trin 4 - Lad podepinden stå i et minut

 1. Lad podepinden stå i et minut, og klem flere gange
 2. Derefter skal du fjerne podepinden og kassere den i en plastpose
 3. Skub spidsen som er i sættet, ind i røret med prøven
 4. Sørg for at den sluttet tæt

Trin 5 - Dryp i testenhed

 1. Tag testenheden ud af posen og læg den på det rengjorte bord/ underlag
 2. Tilsæt fire dråber af opløsningen i prøvebrønden på testenheden ved at klemme forsigtigt
 3. Afvent 15 minutter
 4. Udfør håndhygiejne

Trin 6 - Fortolkning af resultater

 • Positivt: Hvis testenheden ser ud som vist har du en aktuel covid-19 infektion
 • Negativ: Hvis testenheden ser ud som vist kan der ikke påvises en aktuel infektion
 • Invalid = ugyldigt. Testen skal gentages. Hvis fortsat ugyldigt resultat skal egen læge eller testenhed kontaktes


Posen bruges til affald.

Rengør området på bordet / underfladen med Wet wipe klud og udfør håndhygiejne.

 • En borger med en positiv selvtest anbefales selvisolation - evt. kontakt til egen læge mhp. hurtig igangsættelse af aktuel behandling.

 

 • I Plejebolig skal der foretages en opfølgende PCR-test på borger hurtigst muligt og udbrudshåndtering kan igangsættes med det samme.

 

Se desuden action card for uddybning

Materiale til test samt arbejdsstationer bestilles i Centraldepotet.

Testkit opbevares ved stuetemperatur.

Testenheder der er taget ud af pose, er kun holdbar en time.

Assisteret selvtest af en beboer dokumenteres i beboerens omsorgsjournal. I bemærkningsfelt skrives Testtype: Selvtest.

Det er den testedes ansvar at følge denne retningslinje eller den vejledning der følger testkit.

Det er ledelsens ansvar at sikre, at medarbejderne er bekendt og fortrolig med retningslinjen.

Vejledning om forebyggelse af smitte på plejecentre mv. og i hjemmeplejen_2.pdf

Instruks til selvtest på instiutioner_050122_til udgivelse.pdf

Gældende fra: November 2021

Senest revisionsdato: Oktober 2022

Næste revisionsdato: August 2024

Udarbejdet af: Hygiejnesygeplejerske Winni Weber 

                        Sygeplejerske i det sygeplejefaglige udviklingsteam Dorte Pedersen

Godkendt af: Ledelsen Pleje & Omsorg

Sidst opdateret

27.10.2022

Ansvarlig redaktør