Luk alle
Åben alle
 • At nedsætte risikoen for smittespredning mellem borgerne ved direkte eller indirekte kontakt ved hjælp af rengøring
 • Snitflader: Indholdsmæssig eller organisatorisk skillelinje mellem to områder
 • Risikopunkter er steder eller udstyr, som har særlig betydning i forbindelse med smittespredning. De kan være forurenet med biologisk materiale og er ofte kontaktpunkter, som er udsat for mange berøringer ex. dørhåndtag, kontakter, døråbnere, berøringspunktet på dispenser til sæbe, håndesinfektion, gelænder, leje m.m.

Medarbejdere der gør rent, bør være instrueret og oplært og bør kende til infektionshygiejniske principper, både for at forebygge smittespredning mellem borgere, men også for at sikre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Der skal benyttes arbejdsdragt jf. instruksen arbejdsdragt

Vælg design og materialer i indretningen af klinikkerne, der er rengøringsvenlige uden overflødige riller, samlinger og hjørner, og som tåler rengøring med vand og rengøringsmiddel samt eventuel desinfektion.

- Det samme gælder valg af udstyr, legetøj til venteværelset

Ved rengøring benyttes handsker jf. instruks Håndhygiejne og handsker og værnemidler jf. instruks Generel infektionshygiejne

Behandlerstol/ leje

  • Rengøres med universalrengøringsmiddel
  • Ved spild af biologisk materiale suppleres med desinfektion
 • Benyttes lejepapir med barriere, så der ikke trænger fugt ned på lejet og papiret dækker helt, og der ikke er et spild/en forurening uden for lejepapiret, skal der ikke rengøres mellem borgere – men papiret skiftes

Arbejdsbord

  • Er bordet dækket af pose eller afdækningsstykke, og der ikke kommer et spild på bordet, er rengøring tilstrækkeligt
 • Er arbejdsbordet ikke afdækket, er der risiko for, at der kommer forurening fra instrumenter og behandlerens hænder/handsker, her skal rengøring efterfølges af desinfektion

Rengøring af udstyr

 • ex BT-apparat, brusehoved. Ved forurening med biologisk materiale eller kendt smitterisiko efterfølges med desinfektion, af brugt udstyret ex BT-apparat, brusehovedet m.m.

Stænk og sprøjt på gulve og vægge

 • tørres op og rengøres med universalrengøringsmiddel – Kun i situationer, efter større mængder spild af biologisk materiale, kan det være nødvendigt at supplere rengøringen med en overfladedesinfektion

Stænk og sprøjt på evt. skærm

 • tørres af og rengøres med universalrengøringsmiddel – Desinficeres efterfølgende
 • Rengøring af tastatur, telefon, tablets
 • Oprydning i klinik og venteværelse, sådan rengøringsmedarbejderen kan komme til

Skal ske efter individuel vurdering på klinikken og bør dokumenteres

 • Aftørring af hylder også i skabe og skuffer- hver 3. måned og efter behov
 • Tjekke holdbarhed på varer ex. hver 3. måned og efter behov

Generelt:

 • Brugte klude og mopper må aldrig dyppes i rengøringsvandet – vaskes ved minimum 80°C

Klinikken

 • Tømning af affald
 • Aftørre vandrette flader (skrivebord, behandlerstol, arbejdsbord, frie vandrette flader m.m.)
 • Kontaktpunkter aftørres: Dørhåndtag, greb, kontakter, håndklædeautomat, lampe over leje/ behandlerstol, sæbe og spritdispenser
 • Spejl og fliser omkring håndvask, vandhane og håndvask rengøres
 • Kontroller evt. forhæng/ skærm for stænk og sprøjt. Rengør ved behov
 • Gulvet vaskes

Toilettet

 • Tømning af affald
 • Kontaktpunkter: ex dørhåndtag, kontakter
 • Rengør spejl, evt. hylder håndvask, håndklædeautomat, sæbe og sprit dispenser, fliser omkring håndvask, vandhane, håndvasken og toilettet obs. skylleknap
 • Kontroller og fjern evt. stænk og sprøjt på vægge
 • Gulvet vaskes

Venteværelset

 • Aftørre vandrette flader
 • Gulvet vaskes

Skal ske efter individuel vurdering på klinikken

 • Evt. legetøj rengøres med fast frekvens ex. x 1 månedligt samt ved synlig forurening
 • Gardiner/ persienner vaskes med fast frekvens ex. hver 6 måned samt ved synlig forurening
 • Der bør foreligge en snitfladeafklaring af, hvilket inventar og udstyr, som rengøres af rengøringspersonalet og hvilke, der rengøres af øvrige medarbejdere. Snitfladeafklaringen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan nye og ikke beskrevne objekter tilføjes

Er der tvivl om rengøring af snitflader – afklares disse mellem rengøringspersonalet og klinikmedarbejderen

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at der foretages rengøring i sygeplejeklinikkerne.
 • At medarbejderne er oplært i opgaven

Klinikmedarbejderne

 • Rengøring og evt. desinfektion mellem borgerne
 • Rydde op sådan rengøring er muligt
 • Sikre hygiejniske standart overholdes

Rengøringsmedarbejderen/ servicemedarbejderen

 • Rengøring jf. instruksen.

Gældende fra: november 2021

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: november 2024

Udarbejdet af:

 • Hygiejnesygeplejerske Winni Weber

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør