Luk alle
Åben alle
 • At forebygge smittespredning af Norovirus

Norovirus: er en af de mest almindelige årsager til akut maveonde. Norovirus er overordentligt smitsomt, og giver ofte anledning til udbrud/spredning af diarrésygdom. Smitte sker især i sammenhænge, hvor mange mennesker er samlet indendørs, og ses f.eks. ofte i institutioner, på hoteller, arbejdspladser og hospitaler, men også i familier, hvor smitten kan ske fra person til person eller fra forurenede overflader. Smitte skyldes også  ofte fødevarer, der er blevet forurenet med virus, og kan så vise sig som udbrud blandt restaurantgæster, kantinebrugere eller lignende.

HEPA filter: et filter der opfanger de helt små støvpartikler i en støvsuger. Den luft som kommer ud af støvsugeren, er meget ren, hvilket kan bidrage til et sundere miljø.

De typiske symptomer er diarré, opkastninger, kvalme og mavesmerter. Kvalme og opkastninger kan opstå ret pludseligt.

Man kan føle sig meget påvirket og svag, mens sygdommen står på, men langt de fleste bliver hurtigt friske igen. Mange vil blot få sygdommen i en mildere form, der hovedsageligt karakteriseres ved ubehag og kvalme.

Forholdsregler benyttes ved mistanke om smitte med Norovirus.

Tiden, der går fra udsættelse for smitte til sygdomsstart (inkubationstid), er 10-48 timer. I den periode smitter man ikke.

Sygdomsperioden er 24-72 timer. Perioden kan være forlænget ved ældre, svækkede borgere – op til en uge.

Der er fortsat risiko for smitte via afføring indtil 48 timer efter sidste symptom.

Spredes smitten i institutionsmiljø og i hjemmeplejegruppe, kan den på grund af den korte inkubationstid hurtigt komme til at omfatte mange borgere og personalemedlemmer.

Det er derfor vigtigt hurtigt at gribe ind og tilrettelægge arbejdet herefter.

Direkte og indirekte kontaktsmitte.

Smitte sker ved at virus indtages gennem munden:

 • Direkte ved kontakt med den smittede via små dråber fra opkast/afføring
 • Indirekte ved kontakt med forurenede genstande/overflader
 • Via forurenede fødevarer

Kun få viruspartikler er nødvendige for at fremkalde sygdom.

Medarbejderen, der går fra en borger til en anden, der skal forebygge smittespredning.

Vær opmærksom på steder, hvor der kan ske smitteoverførsel i fællesarealer. Det anbefales at:

 • Lukke fælles drikkevogne/køleskab og madbuffet både for raske og syge borgere.
 • Fjerne uindpakket frugt, slik og småkager m.v. Dette gælder også i personalestuen.

Der er ingen egentlig behandling, og antibiotika har ingen effekt. Man bør drikke rigeligt og også gerne spise en smule mad, hvis man kan. Hyppige opkastninger og/eller hyppige tynde afføringer medfører risiko for større væsketab (dehydrering)

- og man bør i alvorlige situationer tilses af en læge.

Forløbet vil hos raske personer være godartet, og symptomerne forsvinder sædvanligvis spontant.

Forholdsregler - overholdes fra sygdomsudbrud indtil 48 timer efter sidste symptom

Luk alle
Åben alle

I primærsektoren må borgere med smitsom sygdom ikke isoleres, men kan skærmes for at undgå smittespredning.

 • Alle pleje- og behandlingsopgaver skal foregå i borgerens lejlighed
 • Skærmes i egen bolig –dvs. opfordres til at: opholde sig på egen stue, Spise i egen bolig og bør ikke deltage i øvrige fælles arrangementer
 • Borgeren skal informeres og ved behov instrueres i eller hjælpes med at udføre håndhygiejne

Se YouTube videoen Vask hænder, og beskyt dig selv og andre mod smitte

 • Bør ikke deltage i fælles arrangementer i dagcenter og lignende
 • Borgeren skal informeres og ved behov instrueres i eller hjælpes med at udføre håndhygiejne

Se YouTube videoen Vask hænder, og beskyt dig selv og andre mod smitte

Pårørende/besøgende skal informeres og ved behov instrueres i håndhygiejne før boligen forlades (håndvask)

Se YouTube videoen Vask hænder, og beskyt dig selv og andre mod smitte

 • Besøg hos andre borgere på plejecenteret bør undlades.
 • Deltager pårørende i pleje og behandling opfordres de til at benytte værnemidler som medarbejderne.

Husk samtykke fra borgeren ang. information til pårørende og andre besøgende.

 • Hvis muligt undlades, at det samme personale passer såvel borgere med symptomer, som borgere, der ikke har symptomer
 • Såfremt personale får symptomer, bør de sygemeldes fra symptomstart til 48 timer efter sidste symptom.
 • Der udføres håndvask efterfulgt af hånddesinfektion efter enhver direkte kontakt med borgeren eller kontaktflader i boligen.
 • Hånddesinfektion alene er ikke tilstrækkelig, da virus ikke er fuldt følsom for alkohol.
 • Borgeren skal informeres og ved behov instrueres i eller hjælpes med at udføre håndhygiejne

Se YouTube videoen Vask hænder, og beskyt dig selv og andre mod smitte

Værnemidler opbevares rent inden for døren i borgerens bolig f.eks. i dertil indrettet skab/ skuffe eller plastikkasse med låg.

Værnemidlerne tages af inde i hjemmet – man forlader ikke hjemmet iført værnemidler.

Værnemidlet vælges ud fra opgavens art. Man kan eksempelvis stille et glas vand på bordet eller give en mundtlig besked med afstand uden værnemidler

Handsker

 • Handskerne anvendes i borgerens bolig ved al kontakt med borger eller udstyr/ inventar
 • Handsker anvendes ved rengøring
 • Handskerne skal skiftes og der skal udføres håndhygiejne mellem opgaverne

Langærmet engangsovertrækskittel

 • Ved pleje- og behandlingsopgaver
 • Ved sengeredning
 • Ved håndtering af snavsetøj
 • Ved rengøring

Mundbind /beskyttelsesbriller /visir

 • Ved risiko for stænk og sprøjt til ansigtet som ved generel infektionshygiejne

De enkelte områder skal sikre sig, at der er tilstrækkeligt antal værnemidler til rådighed.

I tilfælde af akut behov for værnemidler samt midler til rengøring/ desinfektion, er der oprettet et lille nøddepot på Marienlystcentret, hvor alle medarbejdere ansat i Skive Kommune kan hente nødvendige værnemidler og rengøringsartikler.

Ring inden afhentning. Tlf.: 9915 5401 tryk 1

Tøj anbefales vasket i beboernes/borgernes egen bolig, alternativt i fælles vaskemaskiner

Se instruksen Håndtering og vask af tekstiler i lokalt vaskeri på plejehjem og institutioner.

Ved synlig forurening af dyne og pude vaskes disse.

Hvis tøjet undtagelsesvist sendes til vaskeriet på Møllegården pakkes det i gule plastposer, fordelt efter vask og mærket med gradtal (skrives med tusch på posen).

Vaskeriet er så informeret om at her er det særlige forholdsregler, der gælder.

Affald emballeres i plastpose, som lukkes og kommes i dagrenovation som vanligt.

Alle hjem

Medarbejdere, der gør rent, skal anvende samme værnemidler som plejepersonalet.

Rengøringsudstyret skal være bundet til boligen, og brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80° efter brug.

På plejecenter, midlertidig plads og akut plads:

Undgå brug af den samme støvsuger i flere private hjem, hvor der forekommer risiko for smitte, da støvsugeren kan sprede mikroorganismerne via udblæsningen.

På plejecenter bør man have en støvsuger bundet til midlertidige pladser.

I sygdomsperioden:

 • Daglig rengøring i de berørte boliger, inklusive toilet/bad.
 • Kontaktflader (ex. dørhåndtag, vandhane, fjernbetjeninger, sengehest, lyskontakter m.m.) rengøres og desinficeres efterfølgende med klorprodukt i en koncentration på minimum 1000-1200 ppm. Den desinficerende effekt opnås ved at holde kontaktfladerne fugtige i 10 minutter
 • Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres efter brug med et klorprodukt på minimum 1000-1200 ppm.
 • Toiletter og baderum i fællesarealer rengøres dagligt og kontaktflader desinficeres efterfølgende med et klorprodukt i en koncentration på minimum 1000-1200 ppm
 • Spild og synlig forurening med biologisk materiale (f.eks. afføring/opkast):
  Spildet tørres op. Der rengøres og derefter udføres desinfektion med klor
 • Gulvet vaskes i universalrengøringsmiddel
 • Det anbefales at skifte sengelinned og håndklæder 48 timer efter symptomophør

I eget hjem (ude):

 • I sygdomsperioden gøres rent som vanligt (med universalrengøringsmiddel).
 • Dagligt sikres, at toilet og bad er synligt rent.
 • Det anbefales at skifte sengelinned og håndklæder 48 timer efter symptomophør

Slutrengøring på midlertidig plads og akut plads

Når isolationen ophæves, foretages slutrengøring af lejligheden:

 • Tæpper og møbler af stof støvsuges med støvsuger med HEPA-filter; støvsugerpose og filter skiftes efter rengøringen.
 • Boligen rengøres med universalrengøringsmiddel og vandrette flader, kontaktpunkter, borde og stole desinficeres efterfølgende med klor.
 • Badeværelse rengøres med universalrengøringsmiddel og desinficeres med klor.
 • Gulve vaskes, desinfektion af gulve ikke nødvendigt
 • Sengen rengøres og desinficeres
 • Madrasovertræk rengøres og desinficeres.
 • Dyne og hovedpude vaskes ved minimum 80 °C.

Støvsugere og andet rengøringsudstyr rengøres og overfladedesinficeres med egnet desinfektionsmiddel mellem hver borger.

Fælles linned og håndklæder sendes til vask ved minimum 80°C

Genstande uden værdi, f.eks. ugeblade, aviser etc. bør destrueres – efter aftale med borgeren.

Hjælpemidler rengøres og desinficeres med Klorprodukt inden afhentning af Hjælpemiddeldepotet.

Husk at informere hjælpeservice om brug af værnemidler (samt rengørings- og desinfektionsprocedure) og smitterisiko inden og ved al henvendelse til hjælpemiddeldepotet

Benyt handsker.

Service bæres direkte til afsætningsvogn eller opvaskemaskine i køkkenet. Kan vaskes sammen med anden service.

Borgeren må få serveret mad på almindeligt service.

Snavset service håndteres med handsker på.

Service kommes direkte i opvaskemaskine

Brug af fælles udstyr indskrænkes, og blodtryksmanchetter m.m. skal være "borgerbundet" eller kunne vaskes og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel efter brug.

Kontakt tværgående hygiejnesygeplejerske eller hygiejnekoordinator for rådgivning

 • Dokumenteres i Nexus via skemaet smittefare – husk at ændre status når borgeren ikke længere smitter
 • Opret relevant tilstand og handleanvisning

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jævnfør instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Statens seruminstituts hjemmeside, ssi.dk om Norovirusinfektion (roskildesyge) Central enhed for Infektionshygiejne, SSI, 19 november 2019.

 • Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for plejehjem, hjemmepleje, bo og opholdssteder m.m., Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2020
 • Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2017
 • Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om håndhygiejne, Central Enhed for Infektionshygiejne 2.1 udgave 2021
 • Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren, Central Enhed for Infektionshygiejne 5.1 udgave 2019
 • Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler, Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2015
 • Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2015
 • Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, Central Enhed for Infektionshygiejne 1.3 udgave 2018

Gældende fra: 2015

Seneste revisionsdato: Maj 2021

Næste revisionsdato: Maj 2024

Udarbejdet af:

 • Tværgående hygiejnesygeplejerske Winni Weber Christensen, 
 • Udviklingssygeplejerske Else Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør