Luk alle
Åben alle
 • At udføre korrekt nedre hygiejne og undgå lugtgener, hudproblemer, urinvejsinfektion og holde huden hel og sund

Nedre hygiejne / nedre toilette: Vask og aftørring af kønsdele og området omkring kønsdele.

Handsker

Engangsplastforklæde

Det kan opleves grænse -og blufærdighedsoverskridende for borgeren at få hjælp til nedre hygiejne. Der skal tages hensyn til borgerens individuelle forlegenhed og blufærdighed. Forbered borgeren på proceduren. Tildæk borgerne mest muligt under proceduren med håndklæde.

Nedre hygiejne udføres fortrinsvis i sengen. Tænk på arbejdsstillinger når du indstiller sengen.

Nedre hygiejne foretages minimum en gang dagligt og ved hver våd ble eller skift af uridom.

Udstyr, der bruges ved nedre hygiejne:

 • Engangshandsker (evt. 1-2 par ekstra)
 • Engangsplastforklæde
 • Plastpose med våde engangsklude eller vaskefad med ren plastpose over og varmt vand i + engangsklude
 • Rent bord
 • Evt. sæbe eller vaskecreme til intimvask med ph på 3,5-6
 • Håndklæde
 • Evt. hudplejemiddel
 • Affaldspose/ skraldespand
 • Evt. inkontinenshjælpemidler (ex. ble, uridom)
 • Undertøj efter aftale med borgeren
 • Sengelinned ved synlig forurening

Der udføres håndhygiejne og anvendes handsker (se instruks håndhygiejne og handsker) og engangsplastforklæde ifm. udførelsen af nedre hygiejne.

Sæbe/ vaskecreme kommes på en fugtig klud.

Der vasker i et strøg ad gangen. Der anvendes en ny klud til hvert vaskestrøg. Kluden må ikke gnides frem og tilbage mod slimhinderne af hensyn til risiko for forurening med tarmbakterier og beskadigelse af slimhinderne. Kluden kan evt. halveres.

Al sæben skal vaskes af, efterlades sæberester er der risiko for irritation af slimhinder og huden.

Er der afføring, fjernes afføringen som det første og handskerne skiftes.

Kvinde:

 • Hjælp borgeren af med benklæder og evt. inkontinens hjælpemiddel
 • Borgeren ligger på ryggen i sengen, der placeres et håndklæde under borgerens bagdel for at undgå sengen, bliver våd.
 • Skil de store skamlæber ad og vask omkring urinrøret og skedeåbningen (evt. uden sæbe). Der vaskes oppefra og ned for at undgå at føre bakterier ind i urinrøret.
 • Vask de ydre skamlæber, kønsbehåringen, lysken, og folden mellem lår og kønsorganer og til sidst mellemkødet. Der vaskes oppefra og ned mod endetarmsåbningen.
 • Der tørres (duppes) i samme retning med et rent håndklæde, især i folder, og ned i lysken.
 • Evt. anvendes hudplejemiddel (efter vurdering af hudens tilstand).
 • Borgeren vender sig på siden.
 • Vask ballerne og til sidst omkring endetarmsområdet (nedefra og op), herefter tørres/ duppes i samme retning.
 • Husk også at vaske den side borgeren ligger på.
 • Evt. anvendes hudplejemiddel (efter vurdering af hudens tilstand).

Mand:

 • Hjælp borgeren af med benklæder og evt. inkontinens hjælpemiddel
 • Borgeren ligger på ryggen i sengen, der placeres et håndklæde under borgerens bagdel for at undgå sengen, bliver våd.
 • Forhuden trækkes (om muligt) helt tilbage og penishovedet vaskes fra urinrørsåbningen og nedefter, alene med vand. Undlad at tørre penishovedet. Forhuden trækkes frem på plads.
 • Herefter vaskes resten af penis, pungen, pubesbehåring og lysken. Der vaskes oppefra og ned mod endetarmsåbningen.
 • Der tørres (duppes) i samme retning med et rent håndklæde, især i folder, og ned i lysken.
 • Evt. anvendes hudplejemiddel (efter vurdering af hudens tilstand).
 • Vask hofte, ballerne og til sidst omkring endetarmsområdet (nedefra og op), herefter tørres/ duppes.
 • Husk også at vaske den side borgeren ligger på.
 • Evt. anvendes hudplejemiddel (efter vurdering af hudens tilstand).

Snavsede klude kommes direkte i skraldespanden.

Bliver handskerne synligt forurenede under processen skiftes de.

Handskerne skiftes også hvis du er nødt til at afbryde opgave.

Der udføres håndhygiejne efter udførelsen af nedre toilette.

Bordet, der anvendes til opbevaring af udstyret til nedre hygiejne, skal være rent.

Håndklæde: vaskes efter brug

Vaskefad: benyttes vaskefad skal det være dedikeret til opgaven og må ikke benyttes mellem borgere. Posen over vaskefadet kasseres her gang. Er vaskefadet vådt efter brug rengøres det med universalrengøringsmiddel og desinficeres efterfølgende med overfladedesinfektion med ethanol 70-85%. Er det tørt og synligt rent skal det rengøres med universalrengøringsmiddel minimum 1 x hver 14 dag.

Dokumenter i Nexus, hvis du observerer hudforandringer, ex. rødme, hudløshed, skorper og lign.

Kontakt SSA eller sygeplejerske, hvis der er brug for yderlige handlinger.

Lederen er ansvarlig for at medarbejderen kender instruksen og er oplært i proceduren.

Medarbejderen er ansvarlig ift. at arbejde efter instruksen og sige fra hvis de ikke har kompetencen.

 • Maglekær, Karen Margrethe og Vejle, Pia Lysdahl (red.), ”Sygeplejebogen 5, Procedurer og teknikker”, Gads Forlag, 2015, 1. udgave, 2. oplag.
 • Instruks håndhygiejne og handsker

Gældende fra: November 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: November 2023

Udarbejdet af:

 • Tværgående hygiejnekoordinator Winni Weber Christensen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

29.11.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...