Luk alle
Åben alle

Tekstiler kan være et reservoir for mikroorganismer, herunder også sygdomsfremkaldende og resistente mikroorganismer. Tekstiler forurenes generelt med hudbakterier gennem almindelig brug og i varierende grad fra udskillelser (fx afføring, urin, opkast) og vævsvæsker (fx blod). Mikroorganismers overlevelsestid på tekstiler er afhængig af bl.a. materiale og luftfugtighed og kan strække sig fra timer til dage og måneder. Tekstiler kan dermed være medvirkende årsag til smittespredning.

Tekstiler omhandler:

 • borgerens private tøj.
 • andre private tekstiler som sengelinned, håndklæder mm.
 • alle fælles tekstiler (vendelagner, klude og mopper osv.)
 • arbejdsdragt, der vaskes lokalt.

Reservoir: det sted, hvor mikroorganismerne lever

Resistente mikroorganismer:  mikroorganismer, der er blevet påvirket, så de er blevet modstandsdygtige over for antibiotika.

Bærertilstand: Man er bærer af en mikroorganisme, eksempelvis på huden eller i næsen, uden at være syg af det.

Der skelnes mellem to metoder:

 • Mikrobiologisk vask, hvor antallet af mikroorganismer i tekstilet er dokumenteret inaktiveret ved desinfektion i et sådant omfang, at der ikke kan ske en smitteoverførsel via tekstilet. Mikrobiologisk vask kan ske ved varmedesinfektion (80⁰C i 10 minutter, 90⁰C i et minut) eller ved en kombination af lavere temperatur og kemi (termokemisk desinfektion)
 • Æstetisk vask, hvor tekstilet fremstår visuelt rent, dvs. at det i praksis er fri for pletter mv. Tøjvask ved lavere temperaturer end 60⁰C betragtes overvejende som æstetisk vask.

Ved temperatur på 60⁰C og derover vil de fleste virus og de fleste bakterier blive dræbt. Ved temperaturer på 80⁰C og derover inaktiveres alle virus og bakterier, men ikke sporer.

Beboernes tøj anbefales vasket separat

  • Undertøj, sengetøj, håndklæder og lign. anbefales vasket ved minimum 80⁰C. Tåler tekstilerne ikke vask ved disse temperaturer, må tøjet vaskes ved den temperatur, som producenten anbefaler. Det kan i særlige situationer anbefales at anvende et desinficerende vaskemiddel (et vaskemiddel tilsat klor, hydrogenperoxid eller pereddikesyre) (se næste om særlige situationer med mikroorganismer, der kræver supplerende infektionshygiejniske forholdsregler).

  • Øvrige tekstiler, der er almindeligt tilsmudset, vaskes ved de grader, der er anbefalet af producenten.

  • Tekstiler, der er groft forurenet med afføring, urin, sårsekret, blod mm. vaskes om muligt ved temperaturer mellem 80⁰C og 90⁰C, eller der kan anvendes desinficerende vaskemiddel (tilsat klor, hydrogenperoxid, pereddikesyre.) Vær opmærksom på producentens anvisning af temperatur. Tåler tøjet hverken varme eller kemi, vaskes det på anbefalede temperatur, og vaskemaskinen kan efterfølgende gennemgå en vask med tom maskine uden vaskemiddel ved mindst 80⁰C.

  Hvis tekstiler fra flere beboere vaskes sammen:

  • Tøjet vaskes på minimum 80⁰ C (varmedesinfektion)

  • Vaskes tøjet ved lavere temperatur, skal der tilsættes et desinficerende vaskemiddel (klor/hydrogenperoxid/pereddikesyre). Vær dog opmærksom på producentens anvisning af temperatur (termokemisk desinfektion).

  Gulvmopper, rengøringsklude og viskestykker kan vaskes sammen på minimum 80⁰C, men separat fra de øvrige beboers tøj.

 • Arbejdsdragt vaskes ved minimum 80⁰C og separat fra beboer tøj og gulvmopper, rengøringsklude, viskestykker osv.

Udbrud, flere beboere med samme mikroorganisme (MRSA, VRE, CPO) eller

ved beboere med VRE, CPO (tarmbakterier), og som har diarré:

 • Tøjet vaskes separat
 • Efter hver vask gennemgår vaskemaskinen en kogevask på minimum 80°C uden vaskemiddel med tom maskine
 • Før den tomme kogevask sættes i gang, rengøres låge og gummimembran med vand og sæbe efterfulgt af desinfektion med 70% ethanol

 

Ved norovirusudbrud:

 • Tøjet vaskes separat
 • Efter hver vask gennemgår vaskemaskinen en kogevask på minimum 80°C uden vaskemiddel med tom maskine
 • Før den tomme kogevask sættes i gang, rengøres låge og gummimembran med vand og sæbe efterfulgt af desinfektion med klor

Ved flere beboere med CD027 - eller en beboer med CD027 og som har diarré:

 • Tøjet vaskes separat
 • Efter hver vask gennemgår vaskemaskinen en kogevask på minimum 80°C uden vaskemiddel med tom maskine
 • Før den tomme kogevask sættes i gang, rengøres låge og gummimembran med vand og sæbe efterfulgt af desinfektion med klor


Ved kendt bærertilstand hos en enkelt beboer med MRSA, VRE, CPO, CD027:

Tøj fra den aktuelle beboer vaskes separat

Kontakt evt. sygeplejerske/ hygiejnekoordinator/ tværgående hygiejnesygeplejerske for rådgivning

Værnemidler

 • Der bør altid anvendes handsker ved håndtering af snavsede tekstiler.
 • Ved håndtering af tekstiler forurenet med afføring, urin, opkast eller blod anvendes plastforklæde.

Håndhygiejne

 • Før og efter brug af handsker udføres håndhygiejne.
 • Før håndtering af rene tekstiler udføres håndhygiejne.

Vasketøjskurve

 • Det anbefales at anvende vasketøjskurve/poser markeret med "rent" eller "snavset".
 • Kurve/ poser rengøres med et fastsat interval, og altid hvis de er synlig forurenede.

Tørring af tekstiler

 • Fugtige tekstiler må ikke efterlades i maskinen natten over. Brug af tørretumbler anbefales, da den høje temperatur reducerer mængden af mikroorganismer.
 • En tørreproces med brug af tørretumbler bidrager yderligere med en ikke-målbar reducerende effekt på forekomst af mikroorganismer. 

Snavsede tekstiler

 • transporteres fra beboerens/borgerens stue til vaskerummet i vasketøjskurve eller plastposer.
 • vaskes i vaskemaskinen hurtigst muligt.

Rene tekstiler

 • transporteres fra vaskerummet i ren pose, på ren vogn eller lignende.
 • opbevares enten i et lukket skab, en lukket plastpose eller i et rum, der anvendes til formålet.
 • Sæbeskål og gummilister rengøres 1 gang om ugen.
 • Vaskemaskinen gennemgå en kogevask (mellem 80⁰C - 90⁰C) med tom maskine 1 gang om ugen uden vaskemiddel for at undgå lugtgener og opformering af mikroorganismer i rørsystemet (biofilm).
 • Der bør foreligge logbog for rengøringsinterval af alle maskintyper.
 • Anvendes husholdningsmaskiner, skal man være opmærksom på, at sådanne maskiner ikke nødvendigvis opnår de temperaturer, som vaskemaskinen angiver. Dokumentation for, at en vaskemaskine opnår den ønskede temperatur, bør udføres med faste intervaller og kan udføres med ved brug af datalogger/termologger. 
 • Hvor der er tale om service på industrimaskiner, fastlægger ledelsen interval og metode for dokumentation af vasketemperaturen
 • Ledelsen skal sikre sig der er udarbejdet en skriftlig instruks for vask af tekstiler i lokalt vaskeri på plejehjem og institutioner, som er kendt og anvendes af medarbejderne.
 • Medarbejderne er ansvarlige for at arbejde i overensstemmelse med instruksen

Udarbejdet af: Winni Weber Christensen, Tværgående hygiejnekoordinator efter MRSA-enheden Midt ’s instruks

Ikrafttrædelses dato: januar 2019

Revisionsdato: november 2022

Dato for næste revision: november 2025

Godkendt af:

 • Instruksgruppen Pleje & Omsorg
 • Ledelsen Socialafdelingen
 • Ledelsen Center for Psykiatri og Rusmiddel

Gældende fra: januar 2019

Seneste revisionsdato: november 2022

Næste revisionsdato: november 2025

Udarbejdet af:

 • Winni Weber Christensen, Tværgående hygiejnesygeplejerske efter MRSA-enheden Midt ’s instruks

Godkendt af: 

 • Instruksgruppen Pleje & Omsorg 
 • Ledelsen Socialafdelingen
 • Ledelsen Center for Psykiatri og Rusmiddel

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...