Luk alle
Åben alle

Forebygge smittespredning via hænderne mellem borgere og medarbejdere.

Håndhygiejne er den vigtigste procedure til forebyggelse af smittespredning.

Håndhygiejne skal udføres mellem arbejdsopgaver.

Håndhygiejne: en samlet betegnelse for de procedurer, der enten dræber eller reducerer de mikroorganismer, der er påført hænderne, samt reducere de mikroorganismer, der er en del af den normale hudflora. Håndhygiejne kan suppleres med brug af medicinske engangshandsker.

Håndvask: den mekaniske bearbejdning af hænder, håndled og evt. underarme med vand og håndsæbe.

Hånddesinfektion: indgnidning af et alkoholbaseret eller et andet egnet hånddesinfektionsmiddel på synligt rene og tørre hænder, håndled og evt. underarme.

Anbefalet middel til hånddesinfektion: ethanolbaseret desinfektionsmiddel (70-85%) tilsat
glycerol.

Rene arbejdsopgaver: opgaver hvor der er en risiko for, at der kan ske en forurening fra hænderne ex. håndtering; af medicin, rent vasketøj, linned, fødevarer, rene og sterile artikler, sårbehandling, at tage handsker fra handskekassen m.m.

Urene arbejdsopgaver: opgaver hvor der er en risiko for, at der kan ske en forurening til hænderne ex. kontakt med blod, sekret, afføring, urin, pus, efter brug af handsker, håndtering af affald snavset vasketøj, håndtering af telefoner, tablets og arbejdet ved tastatur m.m.

Sekret: udskillelse fra slimhinder, sårvæske m.m.

Hud på hænder, håndled og underarme holdes synlig intakt

 • Hænderne skal plejes, så huden holdes ren, hel og glat
 • Det anbefales at huden plejes med fed creme før pauser og ved arbejdets ophør
 • Sprukken hud, hud med eksem og flossede neglebånd huser flere mikroorganismer end velplejet hud
 • Hvis en medarbejder midlertidigt har tegn på infektion, eksem eller væskende sår på hænder, håndled eller underarme er det en ledelsesmæssig opgave at vurdere, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan varetage, uden at håndhygiejnen og sikkerheden for såvel medarbejder som borger tilsidesættes

Negle skal holdes korte, hele og synligt rene

 • Urenheder og bakterier samles under lange negle 
 • Korte negle kan defineres som at være 2mm. Rent praktisk kan en kortklippet negl defineres, som en negl, der ikke kan ses, når man holder håndfladen lodret op foran sig
 • Neglefalse skal holdes hele
 • Negle skal være uden neglelak – også klar lak
 • Kunstige negle, negleforlængere, negleforstærkning eller neglesmykker må ikke anvendes

Der anvendes ikke: fingerringe, armbåndsure, aktivitetstrackere, håndledssmykker, plaster, fingerforbindinger, armstrømper, håndskinner eller lignende på hænder, håndled eller underarme

 • Hvis en medarbejder midlertidigt bærer håndskinne eller har tegn på infektion, eksem eller væskende sår på hænderne, håndled eller underarme, er det en ledelsesmæssig opgave at vurdere, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan varetage, uden at håndhygiejnen og sikkerheden for såvel medarbejder som borger tilsidesættes.

Hænder under smykker er rigtigt

Ærmer på arbejdsdragter skal være kortærmet/ over albueniveau

 • Lange ærmer kan forhindre, at der udføres korrekt håndhygiejne omkring håndled
 • Lange ærmer kan blive forurenede dels omkring håndleddene, men også når ærmerne trækkes op for at udføre håndhygiejne. Hænderne bliver dermed genforurenede, når man efter endt håndhygiejne trækker de forurenede ærmer ned igen

 

Håndvask

Ved synlig eller våd forurening af hænderne foretages håndvask. Håndvask skal efterfølges af hånddesinfektion.

Se her hvordan: Håndvask sådan vasker du hænder

Sådan vasker du hænder med sæbe i mindst 15 sekunder

 • Gældende for Pleje og omsorg er at personalesæbe og engangshåndklæder findes i alle plejeboliger
 • Gældende for Center for Psykiatri og Rusmiddel er at personalesæbe og engangshåndklæder findes i alle boliger på døgninstitution
 • Gældende for Pleje og omsorg, Socialafdelingen og Center for Psykiatri og Rusmiddel er at personalesæbe og engangshåndklæder findes i alle fællesrum med håndvask

Hånddesinfektion

Hånddesinfektion er første valg. Håndesinfektion vælges, når hænderne er synligt rene og tørre. Det er både mere effektivt, skånsomt og hurtigere at benytte end håndvask.

Se her hvordan - hånddesinfektion med håndsprit. Sådan afspritter du hænder

OBS ved diarre skal der altid både udføres håndvask og hånddesinfektion!

 • Gældende for Pleje og omsorg og Center for Psykiatri og Rusmiddel er at medarbejderne skal have flaske/ beholder med hånddesinfektion i lommen – både inde i plejeboliger/ institutioner og udekørende medarbejdere.
 • Gældende for Socialafdelingen er at hvor der ikke er opsat håndsprit i borgernes hjem, så skal der medbringes flaske/ beholder med hånddesinfektion i lommen Flaske/ beholder til sæbe og håndesinfektion.
 • Flasker/beholdere til sæbe og hånddesinfektion må ikke genopfyldes, idet der ved genopfyldning i en brugt beholder er risiko for, at sæben/desinfektionsmidlet forurenes med mikroorganismer.

Husk anbrudsdato på hånddesinfektion

 

Handsker anvendes som personligt værnemiddel og som barriere for krydssmitte ved at beskytte medarbejderens hænder og håndled mod forurening med biologisk materiale som f.eks. blod, afføring, urin, sekret og opkast, og beskytte borgeren mod forurening fra medarbejderens hænder.

 • Brug af handsker reducerer i kombination med håndhygiejne risikoen for kontaktsmitte, når de anvendes korrekt.
 • Brug af handsker begrænser, men fjerner ikke forureningen af hænderne.
 • Handsker forurenes og overføre mikroorganismer i samme grad som hænder.
 • Handsker skal skiftes med samme hyppighed, som du vil udføre håndhygiejne uden handsker på.
 • Handsker skal skiftes mellem arbejdsgange - også hos den samme borger.

Brug af handsker erstatter aldrig håndhygiejne

Når der arbejdes med handsker, skal opmærksomheden rettes mod:

 • at handskerne skal være hudvenlige og kvalitetsmæssige i stand til at beskytte mod forurening og smitsomt materiale
 • at hænderne er tørre og rene, inden handskerne tages på
 • at handsker tages af efter endt procedure, og der fortages håndhygiejne
 • at handsker skal skiftes ved forurening eller ved hul i handsken – husk desinfektion

Det anbefales at benytte nitril handsker.

 • Nitril handsker er lavet af acrylnitril. Yder god beskyttelse mod steroidcremer/salver og kemikalier.
 • Nitril handsker skal skiftes efter 20 minutters arbejde med medicin og efter 30 minutters arbejde med rengøring

Eksempler på hvornår du skal gøre håndhygiejne

Vask hænder ved synligt beskidte. Sprit hænderne, hvis synligt rene og tørre

Eksempler på arbejdsgange og hvornår du skal gøre håndhygiejne

Håndvask ved madlavning og servering

Personlig pleje, rengøring, sårbehandling

Brug håndsprit før og efter sårbehandling, rengøring og personlig pleje

Medicindispensering

Brug håndsprit før og efter optælling af medicin

Ledelsen skal sikre sig der er udarbejdet en skriftlig instruks for håndhygiejne, som er kendt og anvendes af medarbejderne.

Medarbejderne er ansvarlige for at arbejde i overensstemmelse med instruksen.

Gældende fra: 1. september 2018

Seneste revisionsdato: maj 2023

Næste revisionsdato: maj 2026

Udarbejdet af:

 • Winni Weber Christensen, Tværgående sygeplejerske 

Godkendt af: 

 • Instruksgruppen Pleje & Omsorg
 • Ledelsen Socialafdelingen
 • Ledelsen Center for Psykiatri og Rusmiddel

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør