Luk alle
Åben alle

Medarbejdere i Skive Kommune med administrative opgaver.

Formålet med denne vejledning er at forebygge spredning af smitsomme sygdomme/ infektioner.

Smittemåder: Måden smitten kommer fra et individ til et andet. Smittemåder inddeles i kontaktsmitte, dråbesmitte, luftbåren smitte, smitte via blod, vand og fødemidler. Den hyppigste smittemåde i kontormiljøer er kontaktsmitte.

Kontaktsmitte: Der findes to typer af kontaktsmitte:

  • Indirekte kontaktsmitte er den mest almindelige måde at blive smittet. Ved denne type af smitte foregår smitten via et mellemled som for eksempel hænder, et dørhåndtag, overfladen på et bord
  • Direkte kontaktsmitte her er der fysisk kontakt mellem den, der smitter, og den der bliver smittet, for eksempel ved direkte slimhindekontakt som ved kys og seksuel kontakt.

Dråbesmitte: Nogle smitsomme sygdomme smitter ved dråber der spredes ud i luften for eksempel ved et host, et nys eller ved sang/tale/råb. Dråberne falder ofte hurtigt til jorden, for at blive ramt og smittet af dem, skal du være tæt på den person, der for eksempel hoster eller nyser i luften. Dråberne kan lande på ting og overflader som en anden person kan komme til at røre ved og på den måde risikere at blive smittet ved at føre hænderne til ansigtet (indirekte kontaktsmitte).

Håndhygiejne

Korrekt håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.  

Vask af hænder er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Vask hænder på de rette tidspunkter og via rette måde.


Se vejledning for håndhygiejne for administrative medarbejdere for uddybning.

Hoste- og nyseetikette
Nys og host ikke ud i luften/ i hænderne, men i engangslommetørklæder, som smides i skraldespanden efter brug. Udfør håndhygiejne bagefter. Alternativt host eller nys ind i albueleddet. Hoste-og nyseetikette forebygger både dråbe og kontaktsmitte.

Rengøring

Rengøring med vand og sæbe løsner og fjerner snavs, bakterier og virus fra overflader og genstande. Ved at fjerne bakterier og virus nedsættes risikoen for smitte ved berøring af overflader og genstande.
Ting man rører ved, er ikke altid rene selvom de ser sådan ud – og kan derfor være en smittevej.

Forudsætning for at rengøringspersonalet kan gøre rent er at skrivebordet er ryddet, affald fjernet og bord og stol stillet på plads, som aftalt med rengøringspersonalet.

Rengør tastatur, skrivebord og telefon med jævne mellemrum. Vær særlig opmærksom, hvis arbejdspladsen deles med andre for eksempel i mødelokaler.

Det anbefales at have remedier til rengøring til rådighed også i kontormiljøer/ mødelokaler. Dette kan eksempelvis være præfabrikerede klude med universalrengøringsmiddel. 

Luft ud

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. Når en person hoster eller nyser vil de fleste dråber falde til jorden inden for 1 meter. Nogle af de mindste dråber kan blive hængende i luften i længere tid. Risikoen for smitte er derfor generelt højere indendørs og når flere mennesker er samlet i lang tid i mindre lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer/ døre eller ventilationssystem vil der være færre smådråber i luften og smitte via dråber forebygges.

Den mest effektive og energivenlige udluftning, hvis man ikke har ventilationssystem, er at skabe kortvarigt gennemtræk. Gerne flere gange om dagen.

Skyl frugt
Husk altid at skylle frugt inden den spises.

Sygdom
Ved smitsom sygdom som influenza, halsbetændelse eller diarre, anbefales det at blive hjemme fra arbejde for at forebygge smitte til kollegaerne.

Implementeringen: Hygiejneorganisationen i samarbejde med MED-organisationen og arbejdsmiljøorganisationen.

Den lokal ledelse har i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten ansvaret for vejledningen er tilgængelig og kendt

Medarbejderen er ansvarlig for at følge vejledningen.

Seneste revisionsdato: maj 2022

Næste revisionsdato: maj 2025

Udarbejdet af: Winni Weber Christensen, Tværgående hygiejnesygeplejerske

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør