Luk alle
Åben alle
  • Kende gældende forholdsregler
  • Afbryde smitteveje

Fnat (Scabies) er en meget kløende hudlidelse, som er forårsaget af fnatmiden.

Fnatmiden er 0,20 - 0,40 mm stor og kan kun ses med lup. Fnatmiden graver gange i den øverste del af huden, hvor der sker parring og æglægning.

Miden foretrækker hud mellem fingre, ved albuer, armhuler, kønsdele, baller, knæhaser, vriste og fødder. Hos små børn findes miden også i ansigt og hårbund. 

Der skelnes mellem to former for fnat: almindelig fnat og norsk fnat også kaldet skorpet fnat. Norsk fnat er den samme mide, men mængden af fnatmider er så stor, at huden dækkes af skorper. Norsk fnat kræver efterfølgende en omhyggelig rengøring. 

Især børn og unge, der er i tæt kontakt med hinanden, er udsatte for smitte. 

Personer, der mistænkes for fnat, bør altid tage kontakt med egen læge/hudlæge.

Det mest fremherskende symptom er kløe. Kløen er værst ved sengetid, da varmen får fnatmiderne til at være mere aktive. Symptomerne viser sig som udslæt med små blegner eller vabler, specielt i den tynde hud ved fingermellemrummene og på fingre og håndled, ved albuer, armhuler, omkring navlen, på brystpartiet og i skridtet. Små børn under 3 år og ældre kan også have fnat i hårbunden og i ansigtet.

Det klør mest der, hvor miderne har slået sig ned, og der kan efterhånden ses kradsningsmærker, som kan resultere i udvikling af sår.

Kløe, oftest opstår 2-6 uger efter smittetidspunktet for første gangs smittede. Hos personer der tidligere har haft fnat, kan kløen opstå få dage efter man er smittet.

Kontaktsmitte

Der kræves tæt hudkontakt. Ses hos husstandskontakter, seksuelle partnere og ved direkte hud-til-hud kontakt, f.eks. hos personale efter plejeprocedurer.

Man bliver smittet med fnat, når befrugtede mider gnaver sig ind i huden og danner små gange. Her lægger miden sine æg. Efter 3 uger vil de befrugtede æg udklække.

Fnatmiden kan overleve 36 timer uden for kroppen i varme fugtige omgivelser, f.eks. i sengelinned. Fnat smitter, så længe man ikke er i behandling. Er man i behandling, er man smittefri 12 timer efter første behandling.

Ved mistanke om fnat skal egen læge kontaktes for diagnosticering. For at stille diagnosen "fnat" skal miden eller scabiesgange ses.

Behandlingen er enkel og effektiv. Der anvendes permethrin 5 %/NIX (Cremor Permethrin), som kan købes i håndkøb på apoteket.

Fnatbehandling består af omhyggelig indgnidning med permethrin 5 %/NIX af hele kroppen fra kæberande og nedefter. Cremen påsmøres om aftenen og skal virke natten over, hvorefter den vaskes af. I forbindelse med behandlingen påbegyndes, skiftes til rent tøj og sengelinned. Børn under 3 år og ældre kan have fnat i ansigt og hårbund, så disse områder skal også behandles med permethrin 5 %/NIX.

Behandlingen gentages efter 7 dage.

Efter behandlingen kan det blive ved med at klø i op til 4 uger. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at behandlingen har svigtet. Fortsætter kløen i mere end 4 uger søges læge på ny.

Forebyggende behandling:

Alle husstandsmedlemmer og personer med tæt kontakt til personer med fnat, bør behandles med én forebyggende behandling. Behandling bør iværksættes samtidigt i husstanden.

Forebyggende behandling er den samme som behandling af almindelig fnat (nævnt ovenfor) - dog kan man nøjes med én behandling med indgnidning af permethrin 5 %/NIX, hvis behandling iværksættes umiddelbart efter kortvarig eksponering for fnat, og hvis det vurderes, at risikoen for smitte har været lille. Dette beror på en individuel vurdering.

Vær opmærksom på, at det kan være en udfordring at skaffe tilstrækkelige mængder creme i løbet af første døgn, hvis flere personalemedlemmer og borgere skal have forebyggende behandling i samme omgang. Det anbefales i sådanne tilfælde at prioritere den borger der først er registreret med fnat, sundhedspersonale med tætte plejekontakter og andre involverede i nævnte rækkefølge for at stoppe et eventuelt udbrud og begrænse antallet af borgere, som skal informeres eller behandles forebyggende.

Behandling af skorpefnat (norsk fnat):

  • Behandling af skorpefnat skal ordineres af en hudlæge
  • Er der konstateret skorpefnat, er det vigtigt, at alle skorper fjernes før behandlingens start. Det anbefales at bruge en meget fed creme til at løsne skorperne med, f.eks. Dr. Warmings basiscreme 85%. Hele kroppen smøres grundigt ind før sengetid, og cremen virker natten over. Næste morgen gnides skorperne mekanisk af i forbindelse med bad. Det kan være nødvendigt at gentage proceduren. Ved et tykkere lag skorper kan Sacilisyl Vaselin 10% påsmøres efter samme procedure.
  • Når alle fnatskorper er fjernet, kan behandlingen med indgnidning af Cremor Permethrin (Nix®) sættes i værk. Lokalbehandling med Permethrin creme 5 % /Nix suppleres evt. med systemisk behandling (tbl. Ivermectin).
  • Såvel lokalbehandling som systemisk behandling gentages efter 7 dage.

Det kan være nødvendigt yderligere at supplere med lokalbehandling under negle, i ansigt og i hårbund med 5 % svovlvaseline.

Derimod er der ikke grund til at behandle øvrige beboere eller medarbejdere, men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos de øvrige beboere 3-6 uger efter det sidste tilfælde er behandlet, da det kan være tegn på smitte.

Forholdsregler

Luk alle
Åben alle

Håndvask og hånddesinfektion efter kontakt med personen med fnat.

Ved pleje og behandling samt ved rengøring på stuen (inkl. sengeredning og tøjvask) anvendes handsker og langærmet engangskittel over arbejdsdragten. Disse forholdsregler overholdes indtil 12 timer efter påbegyndt behandling.

Der skal ikke benyttes værnemidler mellem 1. og 2. behandling.

De tekstiler (tøj, håndklæder, sengetøj), som har været benyttet, eller borgeren har haft kontakt med inden for den sidste uge vaskes ved min. 60° C.

Tøj og andet, der ikke kan tåle vasketemperaturen/ ikke kan vaskes, kan henstå isoleret i f.eks. lukket plastpose/ skab i 3 døgn ved 25 grader, eller op til en uge ved lavere temperatur.

Hvis tøjet undtagelsesvist sendes til vaskeri på Møllegården, pakkes det i gule plastposer, fordelt efter vask og mærket med gradtal. Ved vask under 60° C skal desuden anføres skal henstå (skrives med tusch på posen). Vaskeriet er så informeret om, at her er det særlige forholdsregler, der gælder.

Benyttes fritvalgs leverandørerne: DFD eller Ellis kontaktes de ift. hvilke procedurer, der skal anvendes hos dem.

Affald emballeres i plastpose som lukkes og kommes i dagrenovation.

Efter endt behandling skiftes til rent tøj og sengetøj, sengen og stofmøbler støvsuges og hjemmet rengøres med universalrengøringsmiddel.

Ved Norsk fnat skal møbler betrukket med tekstiler vaskes og støvsuges (støvsugerpose og filter skiftes umiddelbart bagefter). Alternativ kan stuen stå tom i 72 timer.

Gældende fra: 15. august 2018

Seneste revisionsdato: juni 2021

Næste revisionsdato:  juni 2024

Udarbejdet af:

  • Tværgående hygiejnesygeplejerske Winni Weber Christensen efter MRSA-enheden Region Midts instruks

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...