Luk alle
Åben alle
 • Korrekt håndtering af borgerens høreapparat
 • Nedsat hørelsen kan have mange årsager – f.eks. støjskader af forskellige karakter, alder, operation m.m.
 • De fleste med høretab har også skelneproblemer – dvs. at hjernens evne til at adskille de enkelte lyde i sproget er nedsat og at man derved har svært ved at forstå hvad der bliver sagt, når andre taler. Høreapparatet afhjælper ikke skelneproblemet, men skruer kun op for lyden. Så råber man højere forværres blot oplevelsen af lyden og gør det endnu vanskeligere at forstå hvad der bliver sagt.
  Det er derfor vigtigt ikke at råbe, når man snakker med en borger med høretab – i stedet skal man tale langsomt og tydeligt.
 • Vigtigt at man kan se og høre den man taler med
 • Tal klart og tydeligt
 • Gode lysforhold, så mundbevægelserne kan ses
 • Øjenkontakt under samtalen
 • Tal en ad gangen
 • Undgå at skjule munden når du taler
 • Gentag eller brug andre ord for at undgå misforståelser
 • Undgå baggrundsstøj
 • Samtale helst i øjenhøjde

Dagligt

 • Kontrollerer at batteriet er i orden – (hyler høreapparatet når hånden lukkes om det)
 • Aftør øreproppen om aftenen efter brug.

Ugentligt

 • Rengør øreproppen

Månedligt

 • Skift slange mellem øreprop og høreapparat (ved de støbte ørepropper)
 • Skift filtre (hvis høreapparatet har et filter)

Hver 6. måned

 • Anbefales tjek af ører for ørevoks hos egen læge eller privatpraktiserende ørelæge.

Udskiftning af høreapparat

 • Ved behov er man berettiget til ny høreapparatbehandling hvert 4. år. Efter 4 år er apparatet ikke længere dækket af fabriksgarantien.
 • Foretages kun hvis det er lægeordineret og af hjemmesygeplejersken.

Tjek / følg vedhæftede tegninger

 • Fungerer batteriet (levetid 4-7 dage)
 • Er slangen blød og ren (skiftes ca. x 1 mdr.)
 • Er voks- og/eller mikrofonfilter tilstoppet
 • Er øreproppen ren og pæn uden at være tilstoppet med ørevoks.
 • Sidder høreapparatet korrekt (rød markering – højre øre og blå markering – venstre øre)
 • Slutter øreproppen helt til
 • Er øregangen tilstoppet med ørevoks
 • Hyler høreapparatet når man lukker hånden om det.
 • Brug af Høreapparat dokumenteres i Helbredsoplysninger og døgnrytmeplan hvis plejen er behjælpelig.
 • Ved gentagen problemstilling med hørelsen, som ex. kræver øreskylning oprettes der en helbredstilstand som i perioder er potentiel.
 • Materiale fra CKU Skive

Gældende fra: Marts 2019

Seneste revisionsdato: Marts 2020

Næste revisionsdato: 

Udarbejdet af:

 • Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen bestående af Karen Marie Lidegaard, Lone Gjørtz, Edith Rogild, Inga Julie Mikkelsen, Susanne Nørgaard og Dorte Pedersen.

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...