Luk alle
Åben alle

Borger kan blive kørt gratis til undersøgelse og behandling på hospitalet, hvis borger ikke kan tage bus eller tog på grund af sit helbred.

 

Derudover skal der opfyldes én af disse betingelser:

  • Borger er folkepensionist eller førtidspensionist
  • Borger bor mere end 50 km fra hospitalet - beregnet efter Kraks ruteplan med "alternativ rute".
  • Borger har været på hospitalet og indkaldes i den forbindelse til behandling uden indlæggelse (ambulant behandling).

 

Bestil siddende kørsel ved at ringe til Kørselskontoret:

Kørselskontoret (Regionen): 7023 6248

Telefonen er åben:

Mandag-torsdag: 8-14

Fredag: 8-12

 

Ring senest dagen før, og tidligst 14 dage før.

Se mere på Region Midtjyllands hjemmeside

Borger kan blive visiteret til kørsel til læge samt speciallæge, hvis borger på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at transportere sig selv eller benytte offentlige transportmidler.

Borger skal udfylde et ansøgningsskema. 

Se mere om kørsel til læge og kørselsgodtgørelse her

 Bestilling af kørsel skal ske til Borgerservice senest dagen før.

Borgerservice (Omstillingen): 9915 5500

Se mere omkring Rådhusets telefontider på Skive Kommunes hjemmeside 

 

Borger kan i nogle tilfælde bevilliges kørsel til og fra træningsstedet. Terapeuten kan visitere til transport ud fra en individuel vurdering.

Sundhedscenteret: 9915 7300

Se mere på Sundhedscenterets hjemmeside

Som udgangspunkt skal borgeren eller borgerens pårørende selv sørge for transport.

Hvis dette ikke er muligt, kan taxa bestilles via sygeplejersken på akutpladserne.

Ved behov for liggende transport (når der ikke er eget abonnement) bestilles dette også via sygeplejersken på akutpladserne.

Borgeren eller pårørende skal selv sørge for hjemtransport eller transport ved behov for evt. overflytning til midlertidig plads. Dette skal tydeligt meddeles borgeren/pårørende da det for nogle kan være en stor udgift (ved behov for liggende transport).

Se mere under instruks vedr. henvisning til akutplads på Marienlystcenteret

Borgeren eller borgerens pårørende skal selv sørge for transport til og fra midlertidig plads. 

Nærmere information kan gives af visitator, hvis borger visiteres til midlertidig plads.

Borger skal selv betale transport til sygeplejeklink, undtagelsesvis hvis borger modtager I.V. behandling.

Hvis borger modtager I.V. behandling i sygeplejeklinik, kan borger kan i nogle tilfælde bevilliges kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Se mere under instruks vedr. I.V. aftalen

Kørsel bevilliges gennem visitationen. 

Se mere her:

Dag- og aktivitetscentre

Borger kan i nogle tilfælde bevilges kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Se mere og find ansøgningsskema til handicapkørsel på Skive Kommunes hjemmeside

Hvis borger ikke kan benytte nogen af ovenstående muligheder, kan Flextur kontaktes. Borger betaler selv for kørslen.

Midttrafik: 8740 8300

Se mere på Midttrafiks hjemmeside

Gældende fra: Marts 2023

Seneste revisionsdato: Marts 2023

Næste revisionsdato: Marts 2026

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør