Luk alle
Åben alle
 • At sikre at borgere i kritisk situation hurtigt får hjælp. Ved kritiske situationer forstås situationer, der kræver hurtig medicinsk behandling eller efter fald, hvis borger ikke selv kan komme op igen.
 • Et nødkald er et hjælpemiddel.
 • Et elektronisk hjælpemiddel der bæres ex. om halsen eller på armen, og som ved et tryk på en knap alarmerer plejepersonalet.

Der skal være en faglig begrundelse for bevilling af et nødkald. Det er visitationen, der laver den faglige vurdering

 • Som udgangspunkt er det en forudsætning, at borger ikke kan benytte mobiltelefon eller flytbar telefon.
 • Det er ikke muligt at bevilge nødkald som tryghed for borgere og pårørende.
 • Borgere der har lidelser, der medfører alvorlige sygdomsanfald, som kræver hurtig tilkaldelse af hjælp.
 • Borgere der har dokumenteret risiko for fald i hjemmet, hvor borger ikke selv kan komme op igen og ikke er i stand til at tilkalde hjælp.
 • Nødkald er kun beregnet til at bruge, hvis borger er i en kritisk situation, som ikke er livstruende. Nødkaldet er ikke beregnet til at bruge ved behov for toiletbesøg eller lignende.

 

 • Ansøgning om Nødkald og Bekey sendes som borger-advis til Visitationen.
 • Ved opsætning af nødkald i private hjem, skal der samtidig opsættes Bekey. Borger informeres om dette.
 • Hjælpemiddelservice opsætter Nødkald og Bekey.

Opgaver omkring nødkald hos borger:

 • Kontaktperson er ansvarlig for rengøring af hjælpemidlet.
 • Medarbejder hos borger er ansvarlig for at vejlede borger i brug af nødkaldet, hvordan og hvornår bruges det.
 • Visitationen skal orienteres såfremt en borger ikke er i stand til at administrere et nødkald eller ikke har forståelse for brugen af dette. Visitationen vil vurdere den fremadrettede plan.
 • Ved behov for reparation af nødkald eller Bekey sendes advis til Hjælpemiddelservice

Handlinger ved nødkald:

 • Nødkald går til Tryghedscentralen, som tilkalder hjemmeplejen i prioriteret rækkefølge. Der er altid back up fra Tryghedscentralen.
 • Når medarbejder modtager et nødkald, gives der information om hvilken borger det drejer sig om, samt opgavens art.
 • Svar tiden må højst udgøre en halv time fra medarbejder modtager nødkaldet til kontakt med borger.
 • Ved modtagelse af nødkald må medarbejder vurdere:
  • om man straks skal køre ud til borgeren – evt. få en kollega derud.
   Eller
  • om igangværende besøg kan færdiggøres og derefter køre til nødkaldet.
 • Er man i tvivl om opgaveløsningen konfereres det med sygeplejersken.
 • Medarbejder låser dig ind med Bekey og afklarer opgaven hos borger.

 

 

Nedenstående pjece udleveres til borger af hjælpemiddelcentralen ifm. opsætning af nødkalder.

Pjece til borgere når der bevilliges nødkald

Inspiration til teknologier og gode råd der kan give dig mere tryghed i hverdagen 

 • Simple mobiltelefoner med eksempelvis SOS knap (Denver ”Seniormobil 2G”, Emporia ”Smart 5”, Doro 780X)
 • Ure og armbånd der samarbejder med en app på telefonen
 • Tryghedsopkald fra Ældresagen i Skive. En frivillig ringer og ønsker godmorgen og hører om alt står vel til. Tager du ikke telefonen undersøger de, om der er noget galt og tilkalder evt. hjælp

Ældresagen Skive - tryghedsopkald

Generelle råd

 • Ved alle nødkald oprettes et observationsnotat relateret til relevant tilstand.

  I observationsnotat dokumenteres den udførte handling.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Oktober 2017

Seneste revisionsdato: Maj 2023

Næste revisionsdato: Marts 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sagsbehandlende terapeut Jette Thulstrup
 • Visitator Rikke Andersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør