Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt ansøgning og brug af GPS i Skive Kommune
 • At sikre et grundigt forarbejde samt informationsindsamling til brug ved behov for at finde borgere
 • GPS er udviklet til borgere med demens eller demenslignende symptomer, som søger udendørs og har nedsat eller manglende orientering i sted og/eller tid
 • Der skal være en reel bekymring hos personale, pårørende eller andre for at borgeren ikke selvstændigt vil kunne finde hjem på egen hånd eller ikke er trafiksikker
 • Indhent samtykke fra den pågældende borger eller pårørende/værge
 • Indhent herefter tilladelse til GPS hos demenskoordinator via tlf eller advis (brug gruppen Demenskoordinator)
 • Ansøgningsskema til GPS findes i Nexus (Overblik: FSIII – Bolig, APV, GPS og nødkald/nøglesystem: Tilføj GPS – Skema.) Alle felter skal udfyldes. Det skal fagligt begrundes, hvorfor GPS er den bedste løsning til borgeren.
 • Herefter oprettes forholdsordre hos Safecall på:

https://safecall.dk/gps-skema-skive-kommune/ 

Vær opmærksom på at sætte kryds i ”Nyoprettelse af GPS”, ”Ændring af GPS” eller ”Afslutning af GPS”. Egne initialer skrives i skemaet.

 • Ved ændringer i forbindelse med flytning til eller fra midlertidigt ophold: det er modtagergruppen, der er ansvarlig for at sende forholdsordre med ændringer.
 • Liste over GPS-telefoner og brugernavne findes i to oversigter på SD.
 • Leder/sygeplejerske kan uddelegere til plejepersonale eller demensressourceperson:
  At udfylde GPS-skema i Nexus
  At tage foto af borgeren og indsætte dette som dokument i Nexus
  At sende en forholdsordre til Safecall
 • Personale/demensressourceperson/demenskoordinator sørger for, at borger og pårørende orienteres om bevillingen samt fordele/ulemper ved GPS
 • Hjælpemiddelservice sørger for udlevering af GPS iflg. aftale
 • Plejepersonale/pårørende kan få vejledning i brugen af GPS hos demensressourcepersoner eller demenskoordinatorer
 • Hjemmeboende borgere uden hjemmehjælp
  Demenskoordinator er ansvarlig for ovenstående procedure samt evt. oprettelse i Nexus
 • Ved ændringer eller ophør med GPS indsendes ny forholdsordre til Safecall. Der krydses af i feltet
  ”Ændring af GPS” eller ”afslutning af GPS”.
 • Årsag til ændring skrives i SK-feltet.
 • Ansøgning om nr. 2 GPS samt zoner skal godkendes af demenskoordinatorer.

Safecall kan kontaktes vedr. support, oprettelse, hardwareproblemer

 • mandag til torsdag kl. 9 – 15
 • fredag kl. 9 – 13

på telefon 7020 0780

 • Akut hjælp til søgning af GPS: Tryghedscentralen på tlf 8793 5007 hele døgnet

Gældende fra: August 2021

Seneste revisionsdato: November 2023

Næste revisionsdato: 

Udarbejdet af:

 • Dorte Østergaard

Godkendt af: 

Sidst opdateret

06.09.2022

Ansvarlig redaktør