Luk alle
Åben alle
 • Skive Kommune kan tilbyde akut syge borgere et ophold på en akutplads på Marienlyst Centeret. Formålet med akutpladserne er dels at forebygge hospitalsindlæggelse, og dels at kunne tilbyde tæt sygeplejefaglig opfølgning på borgere, som udskrives fra hospitalet eller som ikke kan være i hjemmet.
 • Borgere som har akut brug for sygeplejefaglig observation og behandling.

Årsagen kan være akut forværring af kronisk sygdom. Det kan også være akut opstået sygdom eller et fald-tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt med en akut specialiseret hospitalsindsats.

Inden opkald til akutnummer:

 1. Tilse borgeren (dette skal gøres af en sygeplejerske)
 2. Dan dig et overblik over situationen
 3. Foretag relevante målinger (TOBS) og klinisk vurdering. Se endvidere instruks: ”Akut ændring i sundhedstilstand hos en borger”
 4. Overvej hvad det er, som gør situationen akut
 5. Afklar om det er muligt, at løse behovet i egen bolig med ekstra besøg/pårørende – kan det vente til der er en midlertidig plads?
 6. Afklar behovet for tilsyn af akutteamet
 7. Afklar behovet for lægetilsyn
 8. ISBAR med TOBS værdier skal være klar, når du ringer til akutpladserne
 9. Tlf. nummer til vagthavende sygeplejerske på akutpladserne: Tlf.: 9915 5401

Jo bedre du er opdateret omkring situationen inden du ringer, jo bedre vejledning/vurdering kan sygeplejersken give dig, når du ringer til akutpladsen.

 • Det er vagthavende sygeplejerske ved akutpladserne, som foretager den endelig visitation, dvs. træffer beslutning om borgeren kan indskrives på akutplads. Derfor tal IKKE med borgeren/ pårørende om evt. akutplads før vagthavende sygeplejerske ved akutpladserne har vurderet på borgerens situation.
 • Sygeplejersken ved akutpladserne kan komme med supplerende spørgsmål/handlinger, som skal afklares/ afprøves inden der evt. bevilges et akut ophold. Det er ikke et afslag, men gøres for at sikre borgen påligges så lidt belastning som muligt både fysisk, psykisk og økonomisk.

Hvis borger skal på akutplads:

 • Medicinlisten skal være afstemt, og der skal foreligge fyldestgørende helbredsoplysninger og tilstande.
 • Tydelig beskrivelse af relevante oplysninger vedrørende den akutte situation og forløbet op til, skal noteres i et observationsnotat relateret til relevante tilstande.
 • Sygeplejerske på akutpladserne skal ligeledes dokumentere, begrundelse for evt. afslag af henvisning til akutplads.
 • Afklaring af transport:
 • Som udgangspunkt skal borgeren/ pårørende selv sørge for transport. Flere borgere har eget Falck abonnement.
 • Hvis dette ikke er muligt, kan taxa bestilles via sygeplejersken på akutpladserne.
 • Ved behov for liggende transport (når der ikke er eget abonnement) bestilles dette også via sygeplejersken på akutpladserne.

OBS borgeren/ pårørende skal selv sørge for hjemtransport/ transport ved behov for evt. overflytning til midlertidig plads. Dette skal tydeligt meddeles borgeren/pårørende da det for nogle kan være en stor udgift (ved behov for liggende transport)

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Oktober 2015

Seneste revisionsdato: November 2020

Næste revisionsdato: November 2023 

Udarbejdet af:

 • Teamkoordinator, Gnisten, Kirstine Højgaard Dahl
 • Udviklingssygeplejerske, Else-Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

14.12.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...