Luk alle
Åben alle
 • Borger som er faldet i eget hjem eller på plejecentre.
 • Borgere med svimmelhed som visiteres af egen læge til opfølgning
 • Borgere med svimmelhed hvor plejepersonalet vurderer at tæt opfølgning kan forebygge kommende fald.
 • At forebygge fald
 • At øge borgers egenomsorg, mobilitet og forbygge fremtidige fald.
 • At borger bevarer mobilitet og tryghed herved.

Et fald er defineret ved en uventet begivenhed, hvor den involverede kommer til hvile på jorden, gulvet eller lavere niveau.

 • Dehydrering
 • Infektioner
 • Tidligere fald
 • Nedsat balance, muskelstyrke og mobilitet
 • Visse lægemidler
 • Nedsat kognition
 • Adfærd som overstiger balancemæssig kapacitet
 • Boligindretning

Synskontrol

 • Dårligt syn nedsætter balanceevnen
 • Sikre god belysning

 

Se kritisk på medicinforbruget

 • Specielt beroligende medicin, sovemedicin og anden nervemedicin kan føre til svimmelhed, usikkerhed og faldtendens
 • Blodtryks- og hjertemedicin kan medføre svimmelhed og faldtendens

 

Undgå løse tæpper og måtter

 • Eventuelt skrid sikring af tæpper
 • Fjern dørtrin og andre niveauforskelle mellem rum

 

Telefonen skal være let tilgængelig

 

Køkkenredskaber indenfor rækkevidde

 

Skridforebyggelse i badeværelset

 • Håndgreb på bad og toilet
 • hæve toiletsæde

 

Hæve seng eller stol

 

Stok, rollator eller lignende hjælpemidler

Gældende fra: August 2023

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: August 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Hanne Jeppesen
 • Sygeplejerske Marie Thorsen
 • Sygeplejerske Tina Dahl

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør