Luk alle
Åben alle
 • At håndtere fald af borger
 • Forebyggelse af fald

Et fald er defineret ved en uventet begivenhed, hvor den involverede kommer til hvile på jorden, gulvet eller lavere niveau; dvs. i Skive Kommune borger som er i risiko for at opleve fald med fysiske og psykiske konsekvenser heraf.

Faktorer der forøger risiko for fald hos ældre er:

 • Tidligere fald
 • Nedsat balance, muskelstyrke og mobilitet
 • Uhensigtsmæssig brug af visse lægemidler
 • Nedsat kognition
 • Adfærd som overstiger balancemæssig kapacitet

Synskontrol

 • Dårligt syn nedsætter balanceevnen
 • Sikre god belysning

Se kritisk på medicinforbruget

 • Specielt beroligende medicin, sovemedicin og anden nervemedicin kan føre til svimmelhed, usikkerhed og faldtendens
 • Blodtryks- og hjertemedicin kan medføre svimmelhed og faldtendens

Undgå løse tæpper og måtter

 • Eventuelt skrid sikring af tæpper
 • Fjern dørtrin og andre niveauforskelle mellem rum

Telefonen skal stå let tilgængelig

Køkkenredskaber indenfor rækkevidde

Skrid forebyggelse i badeværelset

 • Håndgreb på bad og toilet
 • Evt. hæve toiletsæde

Hæve seng eller stol

Stok, rollator eller lignende hjælpemidler

Sikre at borger ligger godt

 • Sikre at der ikke er sket noget, som kræver læge eller nærmere undersøgelse.
 • Mål BT og Puls evt. TOBS og bls

Se TOBS Kompikort (PDF-fil)

Overvej derefter:

 • Er det forsvarligt alene at hjælpe/guide borger op fra gulvet
 • Skal der tilkaldes ekstra medarbejder.
 • Kan borger hjælpes/guides op fra gulvet på en let, sikker og tryg måde
 • Er der brug for en Raizer - Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på få minutter. Raizer betjenes af kun én hjælper og kræver ingen fysisk indsats fra hjælper udover en støttende hånd.
 • Behov for person lift eller løftepude.

Kan borger IKKE hjælpes op af personalet eller vha. raizer/løftepude eller lift, kan Falck tilkaldes for assistance – alt andet skal være afprøvet inden der gøres brug af Falck

VAGTCENTRAL tlf. 7010 2030

RAIZER kan hentes (også af privat leverandør)

Vejledning til Raizer https://www.youtube.com/watch?v=ug--PAeznw8  (Privat video kræver log ind)

Møllestien, lokale 37, Møllestien 1, 2.sal, 7800 Skive, Tlf. 9614 51

Højslev Plejecenter, Blomstervejen 30, Lokale 26 ved personalekontoret, 7840 Højslev, Tlf. 9753 5035

Skive/Højslev Sygeplejekontoret, Højlundsvej 46 B, 7800 Skive, Tlf. 2086 1254

Selde Plejecenter, Udegruppens lokale, Floutrupvej 7, Selde, 7870 Roslev, Tlf. 9915 6450

Glyngøre Plejecenter, Depotet, Bredgade 51, Glyngøre, Tlf. 9915 6060

Fur Plejecenter, Sygeplejedepot, Tingagervej 2, 7884 Roslev, Tlf. 9915 5411

Balling Plejecenter, Sygeplejeklinik, Skivevej 13, 7860 Spøttrup, Tlf. 9915 6690

Roslev Plejecenter, Sygeplejedepot, Æblevej 2, Roslev, 7870 Skive, Tlf. 9915 6150

Jebjerg Plejecenter, Sygeplejedepotet, Søndergade 20, Jebjerg, 7870 Roslev, Tlf. 9915 6430

Plejecenter Gammelgaard, (Udlånes til Gammelgaard og hjemmeplejen Skive/Højslev), Egerisvej 12, 7800 Skive

Akut team, Tlf. 9915 5401

Durup Plejecenter, Lokale i afd. Solbakken, Toustrupvej 18, 7870 Roslev, Tlf. 9915 6050

Bøgely Plejecenter, Kopirum, Ørslevklostervej 127C, 7840 Højslev, Tlf. 9915 7474

Rødding Plejecenter, Gamle sygeplejeklinik, Østergade 13, 7860 Spøttrup, Tlf. 9756 1100

Marienlyst, Aktivitetsrum ved store opholdsrum. Marienlystvej 11, 7800 Skive, Tlf. 9915 6700

Breum Plejecenter, I printerlokalet, Søndre Allé 1, 7870 Roslev, Tlf. 9915 6415

Lem Plejecenter, Rengøringsrummet, Hostrupvej 13, 7860 Spøttrup, Tlf. 9756 8109

Oddense, Personale kontor, Næstildvej 2, 7860 Spøttrup, Tlf. 9915 7550

Løftepude kan hentes

Balling Ældrecenter, Teknik og depotrum, Skivevej 13, 7860 Spøttrup, Tlf. 9915 6690

Personlifte findes på ældrecenter

Kontakt til Falck

Kan borger ikke hjælpes op på forsvarlig vis vha. tilgængelige hjælpemidler kan medarbejderen kontakte Falck for hjælp.

VAGTCENTRAL tlf. 7010 2030

TOBS værdier i værdiskema

 • I observationsnotat ift. tiltag mod gentagne fald.
 • Helbredstilstand oprettes (af spl) og der dokumenteres omkring fald og tiltag der er gjort for at forebygge evt. nyt fald – tilstanden kan være aktuel eller potentiel.

Fald betegnes som en UTH

 • Når det er en begivenhed der forekommer i forbindelse med udførelse af sundhedsfaglig virksomhed. Dvs. falder borgere der er bevilliget personlig -, praktisk hjælp og sygepleje betragtes det som UTH med mindre borgere er udredt for fald og der ikke er fundet tiltag der kan undgå borgerens fald (f.eks. grundlidelse som kan resultere i fald)

Vejledning til indberetning af UTH i Nexus

 • De Utilsigtede hændelser evalueres løbende eller en gang i kvartalet, med sigte på læring og forebyggelse
 • Det er den daglige leder som har ansvaret for at denne evaluering finder sted.
 • Ved alvorligheds grader ” alvorlig” og ”dødelig” handles der straks og efterfølgende udarbejdes forebyggende foranstaltninger.
 • MED udvalget/Sikkerhedsgruppen orienteres ved alvorlige fejl/uheld

Gældende fra: Marts 2017

Seneste revisionsdato: August 2018

Næste revisionsdato: Marts 2020

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

29.12.2022

Ansvarlig redaktør