Luk alle
Åben alle

Optimere og forbedre en hurtig ernæringsindsats til syge og svækkede borgere.

Sikre ensartet og korrekt arbejdsgang for plejepersonalet.

At få en grøn ordination og dermed tilskud til ernæringspræparater er for de få. Se billedet nedenfor.

Den grønne recept tegning

Hvem kan få tilskud?

 • Personer med svær sygdom, der medfører, at de ikke kan synke eller optage almindelig kost, kan have behov for ernæringspræparater, der indtages gennem sonde.

Personer med alvorlig svækkelse

 • Her forstås tilstande, hvor personen efter vurdering ikke er i stand til at indtage almindelig mad i tilstrækkelig mængde, til at dække behovet for næringsstoffer, og hvor indtagelse af et ernæringspræparat gennem munden eller sonde er indiceret i en periode.
 • Der her tale om personer som har gennemgået langvarig hospitalsbehandling i forbindelse med,
 • Belastende kemo- eller stråleterapi,
 • Store kirurgiske indgreb eller svære infektioner, der er ledsaget- eller risikerer at være ledsaget af sygdomsbetinget vægttab på mere end 10 % i løbet af 3-6 måneder.

Hvem kan IKKE få tilskud?

 • Ernæringspræparater til småt spisende ældre, hvis kostindtag er nedsat, uden at det har relation til ovennævnte tilstande, er ikke omfattet af tilskudsordningen. Ernæringsrådgivning givet af diætist må her anses, for at være et bedre tilbud end en ordination af ernæringspræparater.
 • Grøn ordination giver ret til 60% i tilskud til tilskudsberettigede ernæringspræparater.
 • Ordinationen er gyldig i 6 måneder og kan benyttes flere gange indenfor gyldighedsperioden.
 • Hvis borger ønsker ernæringspræparater uden at have den grønne ordination, skal borger selv betale den fulde pris.
 • Ernæringspræparater kan købes på apoteket eller direkte hos en privat leverandør.
 • Borger skal informeres om frit valg af leverandør.
 • Hvis en borger erklæres terminal (har en terminalerklæring), skal man være opmærksom på, om kommunen kan give tilskud til de resterende 40 % på ernæringspræparater, som borger selv betaler. Der skal søges om dette ved kommunen. Vi kan være behjælpelig med at sende en advis til ”administration stab”.

Ernæringsdrik på grøn ordination:

Inden plejepersonalet tager kontakt til klinisk diætist vedr. grøn ordination på ernæringsdrik gøres følgende:

Ernæringsfaglig indsats dokumenteres i omsorgssystemet.

 • Specifikation af problem.
 • Varighed af ernæringsproblem.
 • Kendte årsager til ernæringsproblem.
 • Vægt på borger (hvis borger ønsker at blive vejet).
 • Har borger haft et ikke planlagt vægttab?
 • Hvad er der gjort af ernæringsmæssige tiltag?

Anvend:

 • Helbredstilstand under Ernæring udfyldes.
 • Der oprettes Ernæringsindsatsmål og Ernæringshandlingsanvisning som revideres løbende ved den systematiske opfølgning.

Hvis borger og plejepersonale vurderer, at der er behov for ernæringsdrik på grøn ordination, skal der rettes henvendelse til klinisk diætist i Sundhedscentret.

Henvendelse til klinisk diætist:

 • Advis sendes til SU Administration Sundhed, med overskriften ”Grøn ordination”.
 • I advis angives hvor den ernæringsmæssige indsats er dokumenteret.
 • Hvem klinisk diætist skal rette henvendelse til (plejepersonale eller borger/pårørende).

Klinisk diætist vurderer om borger er berettiget en grøn ordination på ernæringsdrikke. Eller om der skal igangsættes andre ernæringsmæssige tiltag.

Klinisk diætist retter henvendelse til plejepersonale og/eller borger/pårørende vedr. den relevante indsats.

Sondeernæring på grøn ordination:

Hvis praktiserende læge starter sondeernæring op hos borger gøres følgende:

 • Advis sendes til SU Administration Sundhed, med overskriften ”Grøn ordination”.
 • I advis beskrives at borger skal starte op med sondeernæring. Der er behov for vejledning i sondeernæring og grøn ordination.
 • Hvem klinisk diætist skal rette henvendelse til.

Klinisk diætist tager herefter kontakt til plejepersonale eller borger/pårørende og relevant indsats iværksættes.

Fornyelse af grøn ordination på ernæringsdrik:

 • Plejepersonalet opretter en opgave på helbredstilstanden til hvert ½ år, for at sikre status over den ernæringsmæssige problemstilling i forhold til fornyelse af den grønne ordination.
 • Plejepersonalet opdaterer det faglige notat i helbredstilstanden.
 • Send advis til ”SU Administration Sundhed”, med overskriften ”Grøn ordination, fornyelse”.
 • Klinisk diætist orienterer om grøn ordination er fornyet.

Fornyelse af grøn ordination på sondeernæring:

 • Plejepersonalet opretter en opgave på helbredstilstanden til hvert ½ år, for at sikre status over den ernæringsmæssige problemstilling i forhold til fornyelse af den grønne ordination.
 • Plejepersonalet opdaterer det faglige notat i helbredstilstanden.
 • Send advis til ”SU Administration Sundhed”, med overskriften ”Grøn ordination, fornyelse”.
 • Klinisk diætist orienterer om grøn ordination er fornyet.

Ernæring handlingsanvisning:

 • Dokumentation af grøn ordination, dato for denne, leverandør og hvem/hvordan ernæringsdrikke bestilles.
 • Plan vedr. den videre ernæringsindsats.

Sondeernærings handlingsanvisning:

 • Dokumentation af grøn ordination, dato for denne, leverandør og hvem/hvordan sondeernæring / tilbehør bestilles.
 • Plan vedr. sondeernæringen.

Døgnrytme (handlingsanvisning)

 • Tidspunkter for ernæringsdrikke og/eller sondeernæring dokumenteres.

Gældende fra: 1. april 2019

Seneste revisionsdato: 1. april 2023

Næste revisionsdato: 1. april 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske, Diana Gaarskjær
 • Klinisk diætist, Anne Kirstine Christensen

Godkendt af: 

 • Instruksgruppen

Sidst opdateret

11.07.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...