Luk alle
Åben alle

Kliniske diætister, ansat i Skive Kommune.

Opgaven kan ikke videredelegeres til andre faggrupper.

At få en grøn ordination og dermed tilskud til ernæringspræparater er for de få.

Den grønne recept-plakat fra RM

Hvem kan få tilskud?

 • Personer med svær sygdom, der medfører, at de ikke kan synke eller optage almindelig kost, kan have behov for ernæringspræparater, der indtages gennem sonde.

Personer med alvorlig svækkelse.

 • Her forstås tilstande, hvor personen efter vurdering ikke er i stand til at indtage almindelig mad i tilstrækkelig mængde, til at dække behovet for næringsstoffer, og hvor indtagelse af et ernæringspræparat gennem munden eller sonde er indiceret i en periode.
 • Der her tale om personer som har gennemgået langvarig hospitalsbehandling i forbindelse med,
 • Belastende kemo- eller stråleterapi,
 • Store kirurgiske indgreb eller svære infektioner, der er ledsaget- eller risikerer at være ledsaget af sygdomsbetinget vægttab på mere end 10% i løbet af 3-6 måneder

Hvem kan IKKE få tilskud?

 • Ernæringspræparater til småt spisende ældre, hvis kostindtag er nedsat, uden at det har relation til ovennævnte tilstande, er ikke omfattet af tilskudsordningen. Ernæringsrådgivning givet af diætist må her anses, for at være et bedre tilbud end en ordination af ernæringspræparater.

Ernæringspræparater:

Der ydes kun tilskud til ernæringspræparater som er optaget på lægemiddelstyrelsens liste over tilskudsberettigede ernæringspræparater.

Grøn ordination giver ret til 60 % i tilskud til tilskudsberettigede ernæringspræparater.

Ordinationen er gyldig i 6 måneder og kan benyttes flere gange indenfor gyldighedsperioden.

Hvis borger ønsker ernæringspræparater uden at have den grønne ordination, skal borger selv betale den fulde pris.

Ernæringspræparater kan købes på apoteket eller direkte hos en privat leverandør.
Skive Kommune har samhandelsaftale med Mediq Danmark.

Borger skal informeres om frit valg af leverandør.

Klinisk diætist kan skrive og forny grøn ordination på følgende ernæringspræparater:

 • Ernæringsdrikke, alle typer
 • Sondeernæring, valg/ændring af type, forudsat at lægen har ordineret en ernæringssonde
 • Remedier til sondeernæring i henhold til administrationsform (f.eks. en ernæringspumpe)

Grøn ordination modtages:

• Advis vedr. grøn ordination modtages af klinisk diætist.
• Klinisk diætist laver en ernæringsfaglig vurdering af om borger er berettiget til grøn ordination.
• Relevant indsats iværksættes.

Hvis borger er berettiget til grøn ordination:

 • Borger informeres om frit valg af leverandør.
 • Klinisk diætist udfylder og underskriver ”den grønne ernæringsrecept” og anfører:
  • identifikationsoplysninger på borgeren
  • autorisations-id på klinisk diætist, underskrift, adresse og telefonnr.
  • ernæringspræparattype og -navn samt vejledning vedr. mængde, dosering og anvendelse.
 • Grøn ordination udleveres til borger, som herefter kan træffe aftale med leverandør af det ønskede præparat,
 • Eller grøn ordination mailes til den valgte leverandør via sikkermailsystem.
 • I samarbejde med borger/plejepersonale snakkes om valg af ernæringsdrikke og/eller sondeernæring og den fremadrettet ernæringsplan og hvornår der evalueres.
 • Kopi af grøn ordination scannes ind i omsorgssystemet på den konkrete borger.
 • Der skrives notat om henvendelsen og den videre plan i omsorgssystemet på den konkrete borger.
 • Klinisk diætist sender MedCom med orientering om grøn ordination til borgerens praktiserende læge.

Blanketter (grøn recept) bestilles hos Jypa -en del af Dafolokoncernen, telefonnr. 9620 6666

Varenr. JYPA-OS91.101

Regning sendes til Sundhedscenter, Skive.

Gældende fra: 1. april 2019

Seneste revisionsdato: 1. april 2023

Næste revisionsdato: 1. april 2025

Udarbejdet af:

 • Ernæringssygeplejerske, Diana Gaarskjær
 • Klinisk diætist, Anne Kirstine Christensen

Godkendt af:

 • Formand for KLU, Inger Wæhrens Winther
 • Pleje og Visitationschef, Lars Olesen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør