Luk alle
Åben alle
 • at øge eller stabilisere vægten.

Undersøg: Er der forhold der kan have betydning, for borgerens nuværende ernæringstilstand.

Hvorfor er appetitten lille? Hvorfor taber borgeren sig?

Vægttab ses ofte i forbindelse med:

 • Tygge- eller synkebesvær
 • Behov for hjælp til at spise
 • Akut sygdom eller forværring af kronisk sygdom.

Medtænk også følgende:

 • Hukommelsessvækket
 • Depression
 • Indlæggelse
 • Fald
 • Forhold i mund/svælg besværer spisningen
 • Ensomhed
 • Medicin

Anbefalinger: Tilbyd mange små energitætte måltider.

Kostordination: Oftest kost til småt spisende, evt. normalkost BMI>29. OBS behov for vitaminer/mineraler.

Konsistens: Har borgeren tygge- og/eller synkebesvær? Hvilken konsistens er der behov for? 

Mellemmåltider: Små energirige måltider. Brug gerne ernæringsdrikke. Vær opmærksom på, om det skal være med eller uden grøn ordination. Evt. hjemmelavet.

Drikkevarer: Læskedrikke/vand.

Hjælpemidler eller hjælp til at spise: Undersøg om der er brug for hjælpemidler ved måltiderne.

Måltidsvaner: Fokus på kræsekost.

Anbefalinger: Indarbejd rutiner over hele dagen, hvor borgeren aktivt kan deltage.

Ved træning: Sørg for at borgeren har spist, og dermed har energi til at træne.

Ernæringsdrikke: Tilbyd disse efter træningen, eller et mellemmåltid.

Vejning: 1 gang om måneden.

Revurdering: Der vejes igen efter sygdom, indlæggelse eller hvis der observeres funktionstab.

Vægtøgning eller stabilisering: Øges vægten eller er den stabil, fortsætter indsatsen som planlagt.

Vægttab: Hvis borger taber sig yderligere skal årsagen undersøges. Der er evt. behov for
ændring i handleplanen eller kontakt til ernæringsteamet

Ansvarlig: Kontaktpersoner.

Her kan du finde ernæringsvejledningen i skemaform.

Ernæringsvejledning GUL

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...