Luk alle
Åben alle

Efter vurdering af ergoterapeut findes den konsistens af mad og drikke, som borger kan indtage, uden risiko for fejlsynkning. Samt den støtte, der er nødvendig og i den mængde, borger kan klare uden fejlsynk.

At plejepersonalet får indsigt i vigtigheden af tilpasset mad- og væskekonsistens. Samt forståelse for ergoterapeutens anbefalinger i forhold til konsistens.

Via tilpasset konsistens forbedres borgerens livskvalitet samt der forebygges lungebetændelse, fejlernæring, nedsat funktionsniveau og indlæggelse.

Dysfagi: Er en samlet betegnelse for problemer med at tygge og synke mad og drikke.

Dysfagi omtales ofte som fejlsynkning, dvs. at man får mad og drikke galt i halsen.

Konsistenstrappe for mad:

Konsistenstrappe for mad fra sondemad til normal kost

Konsistenstrappe for væske:

Konsistenstrappe for væske fra meget fortykket til normal

Skal du et trin op eller ned af trappen, kræves en vurdering af funktionsniveauet af en ergoterapeut. 

Følg ergoterapeutens vurdering af konsistens i forhold til mad og drikke. Individuel vurdering foretages løbende hos den enkelte borger.

Nedenstående link henviser til vejledningsmateriale. Her findes beskrivelser af de forskellige konsistenser.

Se Konsistenstrappe for væske

Se Konsistenstrappe for mad

Hjælpemidler:

Ergoterapeut kan kontaktes ved behov for vurdering af hjælpemidler, som evt. kan afhjælpe dysfagi.

Dette gøres ved at skrive en advis til ”Hjælpemidler”.

F.eks.: ”Heidi bæger” med speciallåg, sugerør med ventil eller sugerørsholder.

Glas med sugerør

Fortykningsmiddel:

Ved varig nedsat funktionslidelse i form af synkebesvær og risiko for fejlsynkning efter faglig vurdering af ergoterapeut, kan der ansøges om bevilling på fortykningsmiddel hos Visitation og Hjælpemidler.

Der sendes advis til Kropsbårne Hjælpemidler.

Borger får besked via E-Boks/ brev om bevillingen er gået igennem. Her oplyses navn på fortykningsmiddel, og hvilken leverandør det skal bestilles hos.

Der er ingen egenbetaling til borger.

Så længe borger er under udredning for dysfagi, dokumenteres i indsatsmål og handlingsanvisning der omhandler ernæring.

Når borger er udredt, og der er fundet den tilpassede konsistens af mad og drikke, dokumenteres det aftalte i døgnrytmeplanen samt tilstanden opdateres. Handlingsanvisning og evt. indsatsmål afsluttes.

Hvilket fortykningsmiddel samt den korrekte dosering skal dokumenteres i døgnrytmeplanen

Personalet må ikke uden aftale med egen læge, hjælpe borgeren med indtagelse af mad og væske udover ergoterapeutens anbefalinger.

Hvis borger IKKE ønsker at følge ergoterapeutens konsistensvurdering, og skal have hjælp af personalet til indtagelse af mad og væske, skal der kontakt til egen læge. Her skal denne problemstilling drøftes med borger og borgerens læge. Skriftlig dokumentation via medcom omkring hvilke handlinger der skal følges, hvis borger får mad/væske galt i halsen.

Det er vigtigt, at personalet hver gang der sker afvigelser i forhold til anbefalingerne, dokumenterer afvigelsen i en observation.

Ledelsen

  • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

  • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
  • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
  • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Maj 2019

Seneste revisionsdato: April 2021

Næste revisionsdato: April 2024

Udarbejdet af:

  • Klinisk diætist, Anne Kirstine Christensen
  • Sygeplejerske Diana Gaarskjær
  • Faglig koordinator/ergoterapeut, Heidi Teglgaard Kjær

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...