Luk alle
Åben alle

At forbedre borgerens livskvalitet samt forebygge lungebetændelse, fejlernæring, nedsat funktionsniveau og indlæggelse.

Dysfagi: Er en samlet betegnelse for problemer med at tygge og synke mad og drikke.

Dysfagi omtales ofte som fejlsynkning, dvs. at man får mad og/eller drikke galt i halsen.

 • Borger er ikke i stand til at bearbejde maden i munden og synke.
 • Borger har madrester i munden efter synk.
 • Borger fejlsynker og får dele af mad og væske i luftrøret i stedet for i spiserøret.
 • Borger hoster eller rømmer sig efter indtagelse af mad og drikke.
 • Borger har en våd eller hæs stemme (uklar stemme).
 • Borger spiser usædvanligt langsomt.
 • Borger kan have synlige lammelser i ansigtet. F.eks. at borger savler.
 • Borger har besvær med at tale.
 • Borger har dårlig mund og tandstatus.
 • Borger har gentagne lungebetændelser.

Hvis borger har gentagne tegn på dysfagi, bør plejepersonalet være opmærksomt på følgende, for at vurdere om fejlsynkning kan afhjælpes.

 • Skab ro under måltidet.
 • Tal ikke med mad i munden.
 • Spis små mundfulde (småt service).
 • Synk maden inden ny mundfuld.
 • Hav ikke mad og væske i munden samtidigt.
 • Overvej behov for opsyn under måltidet.
 • Hvis borger har brug for hjælp til måltidet, er det vigtigt, at personalet også sidder ned. Således at borger kigger nedad, for at få en korrekt position og der skabes øjenkontakt.
 • Korrekt siddestilling: borger sidder godt tilbage i stolesædet, overkroppen så lodret som muligt. Maven skal helt ind til bordet. Fødderne i gulvet og armene på bordet. Hovedet let foroverbøjet.
 • Chin down: eller fleksion af hovedet, hvor hagen bøjes ned til halsen, er en teknik til at fremme sikker synkning. Når manøvren anvendes, skal borgerens udgangsstilling være siddende med god støtte i ryggen. Se reference link med illustration af procedure. 
 • Mundhygiejne: Vær opmærksom på borgerens mund- og tandstatus, som f.eks.
  svamp i munden, dårlige tænder, passer protesen til borgeren. Hvor det er
  relevant, inddrages tandlægen for nærmere vurdering.
  Efter måltiderne tjekkes for madrester i kind og mundvig.

Hvis ovenstående ikke afhjælper tegn på fejlsynk gøres følgende:

 • Efter aftale med borger kontaktes egen læge med information omkring observationer, samt hvilke forebyggende tiltag der er afprøvet hos borgeren.
 • Egen læge kan herefter evt. henvise til yderligere udredning. I forbindelse med udredningen kan der henvises til Sundhedscenter Skive mhp. ergoterapeutisk vurdering.

Efter ergoterapeutisk vurdering, henvises til instruksen:
”Konsistens af mad og drikke efter ergoterapeutens vurdering”.

Ovenstående dokumenteres som et indsatsmål og i en handlingsanvisning omhandlende ernæring.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Maj 2019

Seneste revisionsdato: Juni 2022

Næste revisionsdato: Juni 2025

Udarbejdet af:

 • Klinisk diætist, Anne Kirstine Christensen
 • Sygeplejerske Diana Gaarskjær
 • Faglig koordinator/ergoterapeut, Heidi Teglgaard Kjær

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...