Luk alle
Åben alle
 • At sikre at den afdøde får en værdig livsafslutning.
 • At der ydes professionel hjælp overfor den afdøde og de pårørende.
 • At alle relevante samarbejdspartnere orienteres.

Forventet dødsfald:

 • Orientere vagthavende sygeplejerske.
 • Orientere egen læge / vagtlæge. De orienteres om tidspunkt og omstændigheder for dødsfald. Der aftales tid for ligsyn.
 • Har borger pacemaker orienteres læge om dette; da denne skal fjernes.

Se instruksen Pacemaker - særlig opmærksomhed i den sidste tid

 • Sundhedspersonalet kontakter nærmeste pårørende som er angivet i Nexus, hvis de ikke er til stede, og informerer om dødsfaldet.
 • OBS om de pårørende ønsker at deltage i istandgørelse af den afdøde og er der særlige ønsker ift. tøj.
 • OBS om den afdødes religiøse og kulturelle traditioner kræver andre ritualer.

Uventet dødsfald:

Se instruksen: Genoplivning - handling

 • I samråd med lægen vurderes det om politiet skal inddrages. (Politiets nummer er 9614 1448)
 • Afdøde og hjemmet må ikke røres.
 • Aftales mellem læge, politi og hjemmesygeplejerske hvem der kontakter pårørende.

Afdøde skal behandles med respekt og værdighed, som var borgeren fortsat i live.

 • OBS om afdødes religiøse og kulturelle traditioner kræver andre ritualer.
 • 2 medarbejdere hjælper hinanden med istandgørelse – (ønsker pårørende at deltage, kan det være 1 medarbejder).
 • Handsker anvendes

Se instruksen: Håndhygiejne og handsker

 • Evt. katetre, kanyler, dræn og sonder fjernes.
 • Absorberende forbinding på evt. væskende sår.
 • Alm. soignering af hud, hår og negle + nedre toilette. Der påsættes ble.
 • Mundpleje og evt. protese isættes. Barbering hvis borgeren normalt er barberet.
 • Øjenlågene lukkes
 • Den afdøde får tøj på-obs at følge borgerens tidligere udtrykte eller pårørendes ønske.
 • Smykker og ur fjernes fra afdøde efter aftale med pårørende.
 • Afdøde lejres på ryggen med hovedet på en flad hovedpude.
 • Munden lukkes med ex. hagestøtte; understøttes evt. med et sammenrullet klæde.
 • Rummet ryddes op og der luftes ud.
 • Hjælpemidler fjernes snarest fra boligen. Se nedenfor
 • Boligen aflåses.
 • Når den afdøde er afhentet af bedemand, har plejepersonalet ikke beføjelser til at låse sig eller pårørende ind i lejligheden.

Afdøde borgere hvor hjemmeplejen IKKE kommer i hjemmet

 • Primært kontaktes bedemanden for at klare istandgørelse.
 • I helt specielle tilfælde kan Kommunens hjemmepleje kontaktes.
 • Pårørende skal selv kontakte bedemand og aftale det praktiske.
 • Som hovedregel skal de pårørende aflevere medicinen til apoteket, da det er boets ejendom
 • Udlevere pjece ”Når nogen dør” – vejledning til pårørende

Når nogen dør - åbner i nyt vindue

 

Opfølgning:

 • Tilbyde opfølgende samtale med pårørende 4 uger efter dødsfaldet.

Læs om opfølgende samtale med den efterladte

 

 • Begravelsesforretning kontaktes – der orienteres om at der ingen pårørende er + at Skive Kommune IKKE dækker begravelsesomkostningerne.
 • Ønsker begravelsesforretningen ikke at være behjælpelig her kontaktes anden bedemand.
 • Hjælpemidler skal retur til hjælpemiddeldepot. Skal rengøres inden.
 • Afmeld mad ved Madfirma hvis relevant.
 • Afbestil medicin – evt. dosisruller på apoteket, hvis vi varetager medicindosering.
 • Alle omstændigheder op til, under og efter dødens indtræden dokumenteres i Nexus.
 • Dokumentation af hvilke kontakter der er foretaget, hvilke aftaler der er med pårørende og begravelse/bisættelse.
 • Lukke ned i Nexus jf. vejledning:

Se Arbejdsgang i Nexus - ved dødsfald - I Udegruppen

Gældende fra: April 2016

Seneste revisionsdato: Juni 2023

Næste revisionsdato: Juni 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard
 • Sygeplejerske Diana Gaarskjær
 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør