Luk alle
Åben alle
 • At sikre at den afdøde får en værdig livsafslutning.
 • At der ydes professionel hjælp overfor den afdøde og de pårørende.
 • At alle relevante samarbejdspartnere orienteres.

Forventet dødsfald:

 • Orientere vagthavende sygeplejerske.
 • Orientere egen læge / vagtlæge. De orienteres om tidspunkt og omstændigheder for dødsfald. Der aftales tid for ligsyn. 
 • Har borger pacemaker orienteres læge om dette, da denne skal fjernes.

Se instruksen: Pacemaker - særlig opmærksomhed i den sidste tid

 • Sundhedspersonalet kontakter nærmeste pårørende som er angivet i Nexus, hvis de ikke er til stede, og informerer om dødsfaldet.
 • OBS om de pårørende ønsker at deltage i istandgørelse af den afdøde og om der er særlige ønsker ift. tøj.
 • Spørg de pårørende om medbeboere må vide at der er dødsfald
 • OBS om den afdødes religiøse og kulturelle traditioner kræver andre ritualer.

Uventet dødsfald:

Se instruksen: Genoplivning handling

 • Vagthavende læge orienteres straks om dødsfaldet og i samråd med lægen vurderes det om politiet skal inddrages. (Politiets nummer er 96141448)
 • Afdøde og boligen må ikke røres.
 • Aftales mellem læge, politi og hjemmesygeplejerske hvem der kontakter pårørende.

Afdøde skal behandles med respekt og værdighed, som var borgeren fortsat i live.

 • OBS om afdødes religiøse og kulturelle traditioner kræver andre ritualer.
 • 2 medarbejdere hjælper hinanden med istandgørelse – (ønsker pårørende at deltage, kan det være 1 medarbejder).
 • Handsker anvendes

Se instruksen håndhygiejne og handsker

 • Evt. katetre, kanyler, dræn og sonder fjernes.
 • Absorberende forbinding på evt. væskende sår.
 • Alm. soignering af hud, hår og negle + nedre toilette. Der påsættes ble.
 • Mundpleje og evt. protese isættes. Barbering hvis borgeren normalt er barberet.
 • Øjenlågene lukkes
 • Den afdøde får tøj på (efter eget eller pårørendes ønske).
 • Smykker og ur fjernes fra afdøde efter aftale med pårørende.
 • Afdøde lejres på ryggen med hovedet på en flad hovedpude.
 • Munden lukkes med f.eks. hagestøtte; understøttes evt. med et sammenrullet klæde.
 • Rummet ryddes op og der luftes ud.
 • Hjælpemidler fjernes snarest fra boligen.
 • Boligen aflåses.
 • Når den afdøde er afhentet af bedemand, har plejepersonalet ikke beføjelser til at låse sig eller pårørende ind i boligen.

Rydningserklæring anvendes hvis pårørende efter aftale med personalet tømmer afdødes lejlighed på plejecentre inden der foreligger skifteretsattest.

 • For yderligere information, se under fanen -Rydningserklæring
 • Der flages på halv den dag beboer dør – medmindre det er efter solnedgang.
 • Der flages på halv den dag beboeren synges ud -med mindre afdød har udtrykt modstand mod det inden eller pårørende er imod det.

 

 • Flaget hejses først helt op og hales derefter ned til en højde, så flagets underkant er ud for midten af flagstangen. Når flaget hales ned, hejses det først atter til tops, og derefter hales det helt ned.

 

I øvrigt skal gældende danske flagregler overholdes.

 • Pårørende skal selv kontakte bedemand og aftale det praktiske.
 • Der aftales afhentning/ udsyngning
 • Som hovedregel skal de pårørende aflevere medicinen til apoteket, da det er boets ejendom
 • Udlevere pjece ”Når nogen dør” – vejledning til pårørende

Hent og udlever pjece (PDF-fil) ”Når nogen dør” – vejledning til pårørende

 • Tilbyde opfølgende samtale med pårørende 4 uger efter dødsfaldet.
  Telefonisk eller ved at pårørende kommer ind på plejecentret til en samtale:

Opfølgende samtale med den efterladte -hjælp til samtalen

 • Begravelsesforretning kontaktes – der orienteres om, at der ingen pårørende er + at Skive Kommune IKKE dækker begravelsesomkostningerne.
 • Ønsker begravelsesforretningen ikke at være behjælpelig her kontaktes anden bedemand.
 • Ved udsyngning kan personale ( og evt andre beboere )deltage hvis det er ønsket af pårørende. Akut opstået situation kan hindre dette
 • Ved beboere uden pårørende kan personalet synge beboeren ud. Akut opstået situation kan hindre dette
 • Hjælpemidler skal retur til hjælpemiddeldepot. Skal rengøres inden.
 • Afmeld mad i køkkenet
 • Afbestil medicin – evt. dosisruller på apoteket
 • Info til administrativ medarbejder
 • Alle omstændigheder op til, under og efter dødens indtræden dokumenteres i Nexus.
 • Dokumentation af hvilke kontakter der er foretaget, hvilke aftaler der er med pårørende, udsyngning og begravelse/bisættelse.
 • Lukke ned i Nexus jævnfør vejledning:

Se vejledning til Nexus ved dødsfald på plejecenter

Som udgangspunkt må ingen have adgang til afdødes bolig, før der foreligger en skifteretsattest eller før skifteretten har givet sin tilladelse.

Boligen aflåses, når de pårørende har forladt afdøde.


Skifteretten har udarbejdet en rydningserklæring gældende for plejeboliger, som gør det muligt at tømme boligen inden Skifteretten har behandlet boet.


Ved tømningen skal arvinger og afdelingen underskrive rydningserklæringen.

Afdødes familie eller nærmeste arvinger har selv ansvar for afhentning af boet.

For retningslinje for deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer i Skive Kommune: Retningslinje for deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer i Skive Kommune

Link til rydningserklæring: Rydningserklæring -Pleje og Omsorg -Skive Kommune

Retningslinje ift. afdød borger der bor i fast plejebolig.

Informere pårørende om opsigelse af plejebolig via boligforeningen (ældresagen.dk)

Når lejligheden er ryddet:

 • Sammen med boligforeningen laver de pårørende et udflytningssyn af lejligheden og nøgle til lejlighed afleveres til boligforeningen. Der udarbejdes et overslag på istandsættelse af lejligheden, som betales af det indbetalte depositum. Det er håndværkere, der udfører arbejdet.

Gældende fra: April 2016

Seneste revisionsdato: Juni 2023

Næste revisionsdato: Juni 2026

Udarbejdet af:

Sygeplejerske Asta Flodgaard

Sygeplejerske Diana Gaarskjær

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør