Luk alle
Åben alle
 • At sikre at den afdøde får en værdig livsafslutning.
 • At der ydes professionel hjælp overfor den afdøde og de pårørende.
 • At alle relevante samarbejdspartnere orienteres.

Forventet dødsfald:

 • Orientere vagthavende sygeplejerske.
 • Orientere egen læge / vagtlæge. De orienteres om tidspunkt og omstændigheder for dødsfald. Der aftales tid for ligsyn. (min 6 timer efter dødsfald)
 • Har borger pacemaker orienteres læge om dette, da denne skal fjernes.

Se instruksen: Pacemaker - særlig opmærksomhed i den sidste tid

 • Pårørende underrettes hvis ikke de er til stede.
 • OBS om de pårørende ønsker at deltage i istandgørelse af den afdøde og om der er særlige ønsker ift. tøj.
 • Spørg de pårørende om medbeboere må vide at der er dødsfald
 • OBS om den afdødes religiøse og kulturelle traditioner kræver andre ritualer.

Uventet dødsfald:

Se instruksen: Genoplivning handling

 • I samråd med lægen vurderes det om politiet skal inddrages. (Politiets nummer er 96141448)
 • Afdøde og boligen må ikke røres.
 • Aftales mellem læge, politi og hjemmesygeplejerske hvem der kontakter pårørende.

Afdøde skal behandles med respekt og værdighed, som var borgeren fortsat i live.

 • OBS om afdødes religiøse og kulturelle traditioner kræver andre ritualer.
 • 2 medarbejdere hjælper hinanden med istandgørelse – (ønsker pårørende at deltage, kan det være 1 medarbejder).
 • Handsker anvendes

Se instruksen håndhygiejne og handsker

 • Evt. katetre, kanyler, dræn og sonder fjernes.
 • Absorberende forbinding på evt. væskende sår.
 • Alm. soignering af hud, hår og negle + nedre toilette. Der påsættes ble.
 • Mundpleje og evt. protese isættes. Barbering hvis borgeren normalt er barberet.
 • Øjenlågene lukkes
 • Den afdøde får tøj på (efter eget eller pårørendes ønske).
 • Smykker og ur fjernes fra afdøde efter aftale med pårørende.
 • Afdøde lejres på ryggen med hovedet på en flad hovedpude.
 • Munden lukkes med f.eks. hagestøtte; understøttes evt. med et sammenrullet klæde.
 • Rummet ryddes op og der luftes ud.
 • Hjælpemidler fjernes snarest fra boligen.
 • Boligen aflåses.
 • Når den afdøde er afhentet af bedemand, har plejepersonalet ikke beføjelser til at låse sig eller pårørende ind i boligen.

Rydningserklæring anvendes hvis pårørende efter aftale med personalet tømmer afdødes lejlighed på plejecentre inden der foreligger skifteretsattest.

 • Oplysninger kan findes på intranettet under ”Pleje og Omsorg” / Plejeboligenheden.
 • Pårørende skal selv kontakte bedemand og aftale det praktiske.
 • Der aftales afhentning/ udsyngning
 • Som hovedregel skal de pårørende aflevere medicinen til apoteket, da det er boets ejendom

Hent og udlever pjece (PDF-fil) ”Når nogen dør” – vejledning til pårørende

 • Tilbyde opfølgende samtale med pårørende 4 uger efter dødsfaldet.
  Telefonisk eller ved at pårørende kommer ind på plejecentret til en samtale:

Se inspiration til opfølgende samtale med den efterladte

 • Begravelsesforretning kontaktes – der orienteres om, at der ingen pårørende er + at Skive Kommune IKKE dækker begravelsesomkostningerne.
 • Ønsker begravelsesforretningen ikke at være behjælpelig her kontaktes anden bedemand.
 • Hjælpemidler skal retur til hjælpemiddeldepot. Skal rengøres inden.
 • Afmeld mad i køkkenet
 • Afbestil medicin – evt. dosisruller på apoteket
 • Info til administrativ medarbejder
 • Alle omstændigheder op til, under og efter dødens indtræden dokumenteres i Nexus.
 • Dokumentation af hvilke kontakter der er foretaget, hvilke aftaler der er med pårørende, udsyngning og begravelse/bisættelse.
 • Lukke ned i Nexus jævnfør vejledning:

Se vejledning til Nexus ved dødsfald på plejecenter

Retningslinje ift. afdød borger der bor i fast plejebolig.

Informere pårørende om opsigelse af plejebolig via boligforeningen (ældresagen.dk)

Vejledning til deponering eller rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer data (OBS ligger på intranettet, så den virker kun når du er logget på med din Skive Kommune-bruger og kun i Edge) 

Rydningserklæring (OBS ligger på intranettet, så den virker kun når du er logget på med din Skive Kommune-bruger og kun i Edge) 

Når lejligheden er ryddet:

 • Sammen med boligforeningen laver de pårørende et udflytningssyn af lejligheden og nøgle til lejlighed afleveres til boligforeningen. Der udarbejdes et overslag på istandsættelse af lejligheden, som betales af det indbetalte depositum. Det er håndværkere, der udfører arbejdet.

Gældende fra: April 2016

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.04.2022

Ansvarlig redaktør