Luk alle
Åben alle

Tjekliste inden indgift af insulin:

 • At det er den rigtige type insulin
 • At det er den rigtige mængde insulin
 • At insulinen gives på det rigtige tidspunkt
 • At insulinen gives det rigtige sted
 • Om det skal gives med 45 eller 90 graders vinkel
 • Skal det gives i en løftet hudfold
 • At insulinen gives med den rigtige kanylelængde

Der skelnes mellem 2 insulintyper:

 • Human
 • Analog

Disse 2 typer findes i:

 • Hurtigvirkende insulin
 • Langtidsvirkende insulin
 • Blandingsinsulin.

Gives i underhuden på maven

Analog

Virker efter 0-15 min – max virkning efter 1-2 timer

Bruges som måltidsinsulin - gives umiddelbart før eller efter et måltid.

 • NOVORAPID
 • FIASP
 • APIDRA
 • HUMALOG

Insulin er klar og skal ikke vendes.

Human

Gives 30 min før et måltid - max virkning opnås efter 2-3 timer og ude af kroppen efter 6-8 timer.

Anvendes som måltidsinsulin, hvis der ønskes en længere effekt, der evt. også dækker et mellemmåltid.

 • INSUMAN RAPID
 • HUMULIN REGULAR
 • ACTRAPID

Insulin er klar og skal ikke vendes.

HURTIGVIRKENDE INSULINER gives IKKE, hvis borgeren skal være fastende.

Gives som oftest i underhuden på låret

Human

Virker max efter 4-12 timer og ude af kroppen efter ca. 24 timer.

Disse typer insulin virker alene som døgndækkende eller i kombination med de hurtigvirkende insuliner

 • INSULATARD
 • HUMULIN NPH

Denne type insulin er mælkehvid og SKAL vendes 10 gange frem og tilbage, indtil insulinen er ensartet mælkehvid.

Analog

Virker i op til 24-42 timer

Disse typer insulin virker alene som døgndækkende eller i kombination med de hurtigvirkende insuliner

 • LANTUS
 • TOUJEO
 • LEVEMIR
 • TRESIBA
 • ABASAGLAR
 • SEMGLEE
 • NOVOMIX

Denne type insulin er klar og skal ikke vendes.

BLANDINGSINSULIN - består af hurtigt- og langsomt virkende insulin.

Virker i 20-24 timer

Gives umiddelbart før et hovedmåltid. Oftest før morgen- og aftensmad.

 • NOVOMIX 30,50 & 70 (tallet angiver hvor stor % del der er hurtigtvirkende)
 • HUMALOG MIX
 • MIXTARD
 • RYZODEG

(Novomix, humalog Mix og Ryzodeg) skal inden de tages i brug første gang rulles mellem hænderne tyve gange i vandret position, til alle krystaller er opløst, og der ikke længere sidder krystaller på indersiden af ampullen Insulin er mælkehvid, og pennen skal vendes 10 gange frem og tilbage, indtil insulinen er ensartet mælkehvid.

Injektionsstedet vælges ud fra, hvilken virkning der skal opnås.

 • Ønsker man størst effekt af den hurtigtvirkende insulin, gives injektionen i abdomen.
 • Ønsker størst effekt af den langsomvirkende insulin, gives injektionen i låret.
 • Insulinpenne med klar insulin kan tømmes helt.
 • Penne med uklar insulin (langsomtvirkende- og blandingsinsulin) skal være mindst 12 IE tilbage når pennen bruges sidste gang – ellers er der ikke nok plads til at blande insulinen.

Insulin tåler IKKE

 • Direkte sollys
 • Stærk varme
 • Frost

Uåbnet insulin:

 • Opbevares i køleskabe; dog ikke tæt på køleelementerne i køleskabet.
 • Er holdbar til udløbsdato.
  Insulin der har været frosset må IKKE anvendes.

Anbrudt Insulin

 • Opbevares v. stuetemperatur og derefter holdbar i 4-6 uger
 • Ved ny pen anbefales det at tage insulin ud af køleskabet ca. 1 time før injektion eller håndvarme et par minutter inden injektion.

Kasseres hvis:

 • Misfarvet
 • Ikke virker ensartet
 • Klumper
 • Grynet

Ingen insulinpenne må ligge med kanyle på, da der er risiko for fordampning eller nålen tilstoppes, som kan medføre ændring i insulinens virkning.

Insulinpenne:

 • Kasseres som medicinrest i gul bøtte eller på apotek

Kanyler:

 • I kanyleboks

Gældende fra: Juli 2016

Seneste revisionsdato: December 2020

Næste revisionsdato: December 2023

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør