Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt injektion af insulin

Før du giver insulin, er det vigtigt at du reflekterer over samt eventuelt justere insulindosis ud fra borgerens symptomer eller målte blodsukker.

 • Er blodsukkeret højt, er det vigtigt, at borgeren får sin insulin.
 • Hvis blodsukkeret er lavt, skal borgeren muligvis have mindre eller slet ingen insulin. Dette altid efter samråd og ordination af læge.

Jævnfør udmelding fra Sundhedsstyrelsen i september 2018 omkring forholdsregler ved injektion med insulin 

 • Skal der IKKE være adrenalinberedskab til rådighed når der gives insulin
 • Ved alle øvrige injektions- og infusionsbehandlinger skal der være adrenalinberedskab til rådighed

Sundhedsstyrelsen - Forholdsregler ved injektion af insulin

 

Behandling af diabetes med injektioner der IKKE er insulin.

GLP-1 præparaterne anvendes som injektioner til behandling af type 2 diabetes.

Virkningen af disse præparater: 

 • Et stof der hjælper med at sænke blodsukkerniveauet, når kost og motion ikke er tilstrækkeligt.
 • Går ind og aktiverer bugspytkirtlen til afgive mere insulin.
 • Kan anvendes alene hvis ikke patienten kan få Metformin ELLER sammen med andre lægemidler mod diabetes  og hvor dette ikke er tilstrækkeligt til at kontrollerer blodsukkerniveauet.
 • Er ikke insulin og må ikke bruges som erstatning for insulin.

 

Eksempler på GLP- 1 præparater

 • Victoza
 • Byetta
 • Luxumia
 • Trulicity
 • Ozempic

 

GLP-1 præparaterne til behandling af type 2 diabetes er ikke et insulin præparat og kræver derfor adrenalin til rådighed, når det skal gives.

Der udføres håndhygiejne.

Anbefaler brug af handsker ved enhver medicinhåndtering.

 • Insulinpennen bruges kun til én og samme person.
  Navn og anbrudsdato på pennen, når den tages i brug.
 • Insulinen skal have stuetemperatur.
 • Kontroller at det er den korrekte insulintype og tidspunkt for insulingivning.
 • Anbefales nåle af 4-5 mm - anvendes kun til én injektion.
 • Nålen påsættes og klargøres ved, at pennen drejes til 1-2 ie hvorefter stemplet trykkes i bund og der kommer en dråbe insulin på nålespidsen.
  Hvis ikke der kommer en dråbe til syne gentages proceduren for at sikre at
  pennen fungerer.
 • Kontroller hvilket område på kroppen, denne type insulin må indgives.

Hurtigtvirkende insulin gives som hovedregel i maven, da optagelseshastigheden her er
hurtigere.

Der ses en hurtigere optagelse ca. 12 cm over navlen sammenlignet med resten af maven.

Langtidsvirkende gives i låret eller balden.

Analog insulin: Såvel hurtigt-, som langsomt virkende insulin kan gives i alle gængse
injektionsområder (mave, lår, balde).

Se skema om insulinpræparater på næste side.

Blandingsinsulin gives oftest i maven om morgenen og i låret om aftenen. Kan alternativt
gives i balden.

 • Injektioner i låret gives i et område svarende til fra pressefold til sidesøm, en håndsbredde over knæet og håndsbredde under lysken.

Injektioner i låret gives i et område svarende til fra pressefold til sidesøm, en håndsbredde over knæet og håndsbredde under lysken.

 • Inden injektion undersøges at injektionsstedet er uden sår, tegn til infektioner, blå
  mærker og injektions infiltrater.
  Minimum 1 cm imellem injektionsstederne fra gang til gang.
  Huden desinficeres inden injektion, når det er os som plejepersonale, der giver injektionen.
 • Insulin (med nåle 4-5 mm) injiceres i 90 grader på plan hud (INGEN HUDFOLD).
  Fastholdes brugen af 6 eller 8 mm kanyler injiceres der i en hudfold med 45 eller
  90 grader.
  Er BMI < 18,5 eller begrænset fedtvæv gives insulinen i en løftet hudfold med 45
  eller 90 graders vinkel. Dette for at sikre at insulinen ikke gives intramuskulært.
 • Tæl til mindst 10 efter at insulinpennens stempel er trykket i bund og inden
  kanylen trækkes ud.
 • Skru den brugte kanyle af pennen ved at anbringe kanylen i den lille åbning øverst
  på kanyleboksen og skrues af.
 • Fyldte kanylebokse og tomme insulinpenne afleveres på apoteket (af borgeren selv)

Ved dosis > 40-50 enheder bør insulin dosis deles i 2 – insulinen optages muligvis bedre og
ubehag/smerte ved injektion evt. mindskes.

Brug gerne skema der kan understøtte systematisk skift af injektionssted.

Stikkeskema mave - åbner som pdf

Stikkeskema lår - åbner som pdf

Stikkeskema hofte - åbner som pdf

Insulin tåler IKKE

 • Direkte sollys
 • Stærk varme, dvs. ikke over 30 grader
 • Frost

Insulin som IKKE er taget i brug

 • Opbevares i køleskabe (2-8 grader); dog ikke tæt på køleelementerne i køleskabet. Insulin der har været frosset må IKKE anvendes.
 • Uåbnet insulin er holdbar til udløbsdato.

Insulin i brug

 • Forveksling af insulinpenne kan forebygges ved at holde de forskellige typer insulin adskilt og kun tage én pen frem ad gangen
 • Opbevares IKKE i køleskabet
 • Insulinpenne med klar insulin kan tømmes helt.
 • Insulinpenne med uklar insulin skal have mindst 12 IE tilbage, når pennen bruges
  sidste gang ellers er der ikke nok plads til at blande insulinen
 • Ingen insulinpenne må ligge med kanyle på, da der er risiko for fordampning og
  kan derved ændre insulinens virkning.
 • Blandingsinsulin (Mixtard) + langsomtvirkende insulin (Humulin, Insulatard,
  Insuman) er mælkehvid, og pennen skal vendes 10 gange frem og tilbage, indtil
  insulinen er ensartet mælkehvid.
 • Blandingsinsulin (HumologMix og NovoMix) skal, inden den tages i brug første
  gang, rulles mellem hænderne 10 gange i vandret position, til alle krystaller er
  opløst, og der ikke længere sidder krystaller på indersiden af ampullen
 • Langsomt virkende insulin (Lantus og Levemir) er klar insulin, som ikke skal vendes

Generelt er en anbrudt insulinpen holdbar i op til 4 evt. 6 uger. (Ellers følg producentens
vejledning).

Anbrudt insulin mærkes med navn, cpr-nummer og anbrudsdato.

Forslag til labels: se under skemaer på skive.dk/sd.

Labels: Udskrives op etiket format 46,0 x 11,1 mm, 84 pr. ark

Gældende fra: Juli 2016

Seneste revisionsdato: Juli 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør