Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt injektion af insulin

Insulin tåler IKKE

 • Direkte sollys
 • Stærk varme, dvs. ikke over 30 grader
 • Frost

Insulin som IKKE er taget i brug

 • Opbevares i køleskabe (2-8 grader); dog ikke tæt på køleelementerne i køleskabet. Insulin der har været frosset må IKKE anvendes.
 • Uåbnet insulin er holdbar til udløbsdato.

Insulin i brug

 • Opbevares IKKE i køleskabet
 • Insulinpenne med klar insulin kan tømmes helt.
 • Insulinpenne med uklar insulin skal have mindst 12 IE tilbage, når pennen bruges
  sidste gang ellers er der ikke nok plads til at blande insulinen
 • Ingen insulinpenne må ligge med kanyle på, da der er risiko for fordampning og
  kan derved ændre insulinens virkning.
 • Blandingsinsulin (Mixtard) + langsomtvirkende insulin (Humulin, Insulatard,
  Insuman) er mælkehvid, og pennen skal vendes 10 gange frem og tilbage, indtil
  insulinen er ensartet mælkehvid.
 • Blandingsinsulin (HumologMix og NovoMix) skal, inden den tages i brug første
  gang, rulles mellem hænderne 10 gange i vandret position, til alle krystaller er
  opløst, og der ikke længere sidder krystaller på indersiden af ampullen
 • Langsomt virkende insulin (Lantus og Levemir) er klar insulin, som ikke skal vendes

Generelt er en anbrudt insulinpen holdbar i op til 4 evt. 6 uger. (Ellers følg producentens
vejledning).

Anbrudt insulin mærkes med navn, cpr-nummer og anbrudsdato.

Forslag til labels: se under skemaer på skive.dk/sd.

Labels: Udskrives op etiket format 46,0 x 11,1 mm, 84 pr. ark

Der udføres håndhygiejne.

Anbefaler brug af handsker ved enhver medicinhåndtering.

 • Insulinpennen bruges kun til én og samme person.
  Navn og anbrudsdato på pennen, når den tages i brug.
 • Insulinen skal have stuetemperatur.
 • Kontroller at det er den korrekte insulintype og tidspunkt for insulingivning.
 • Anbefales nåle af 4-5 mm - anvendes kun til én injektion.
 • Nålen påsættes og klargøres ved, at pennen drejes til 1-2 ie hvorefter stemplet trykkes i bund og der kommer en dråbe insulin på nålespidsen.
  Hvis ikke der kommer en dråbe til syne gentages proceduren for at sikre at
  pennen fungerer.
 • Kontroller hvilket område på kroppen, denne type insulin må indgives.

Hurtigtvirkende insulin gives som hovedregel i maven, da optagelseshastigheden her er
hurtigere.

Der ses en hurtigere optagelse ca. 12 cm over navlen sammenlignet med resten af maven.

Langtidsvirkende gives i låret eller balden.

Analog insulin: Såvel hurtigt-, som langsomt virkende insulin kan gives i alle gængse
injektionsområder (mave, lår, balde).

Se skema om insulinpræparater på næste side.

Blandingsinsulin gives oftest i maven om morgenen og i låret om aftenen. Kan alternativt
gives i balden.

 • Injektioner i låret gives i et område svarende til fra pressefold til sidesøm, en håndsbredde over knæet og håndsbredde under lysken.

Injektioner i låret gives i et område svarende til fra pressefold til sidesøm, en håndsbredde over knæet og håndsbredde under lysken.

 • Inden injektion undersøges at injektionsstedet er uden sår, tegn til infektioner, blå
  mærker og injektions infiltrater.
  Minimum 1 cm imellem injektionsstederne fra gang til gang.
  Huden desinficeres inden injektion, når det er os som plejepersonale, der giver injektionen.
 • Insulin (med nåle 4-5 mm) injiceres i 90 grader på plan hud (INGEN HUDFOLD).
  Fastholdes brugen af 6 eller 8 mm kanyler injiceres der i en hudfold med 45 eller
  90 grader.
  Er BMI < 18,5 eller begrænset fedtvæv gives insulinen i en løftet hudfold med 45
  eller 90 graders vinkel. Dette for at sikre at insulinen ikke gives intramuskulært.
 • Tæl til mindst 10 efter at insulinpennens stempel er trykket i bund og inden
  kanylen trækkes ud.
 • Skru den brugte kanyle af pennen ved at anbringe kanylen i den lille åbning øverst
  på kanyleboksen og skrues af.
 • Fyldte kanylebokse og tomme insulinpenne afleveres på apoteket (af borgeren selv)

Ved dosis > 40-50 enheder bør insulin dosis deles i 2 – insulinen optages muligvis bedre og
ubehag/smerte ved injektion evt. mindskes.

Brug gerne skema der kan understøtte systematisk skift af injektionssted.

Stikkeskema mave - åbner som pdf

Stikkeskema lår - åbner som pdf

Stikkeskema hofte - åbner som pdf

 • I stabile forløb med fast dosis, dokumenteres insulin jævnfør FMK i Tilstand og
  start/stop/godkend af indsats.
 • Udredningsskema kan være et supplement til supplerende oplysninger – f.eks. aftaler/tiltag der er ift. den enkelte borgers diabetes.
 • Blodsukkermåling dokumenteres i målinger.

Pn insulin dokumenteres i medicinmodulet som pn givning – vejledning findes på KMD-nexus vejledninger

 • Oprettes handlingsanvisning omkring insulingivning.
 • Injektionssted dokumenteres på skema.

Gældende fra: Juli 2016

Seneste revisionsdato: Oktober 2022

Næste revisionsdato: Oktober 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

02.01.2023

Ansvarlig redaktør