Luk alle
Åben alle
 • At målene for behandlingen opnås, så borger ikke har symptomer på højt eller lavt blodsukker.

Blodsukkeret er blodets indhold af glukose (druesukker). Normalt er mængden af sukker i blodet forholdsvis konstant, men stiger i en periode efter at man har indtaget et måltid. Det omvendte sker når blodsukkeret falder: så bliver man sulten.

Patienter med diabetes mellitus (sukkersyge) har et unormalt højt blodsukkerniveau på grund af nedsat eller ingen produktion af hormonet insulin, som er vigtigt ved reguleringen af vores blodsukker.

Anbefalinger

Insulinkrævende diabetes, hvor blodsukkermåling bruges til at justere og handle på:

 • Døgnprofil, dvs. før hvert hovedmåltid, ved sengetid samt efter behov.

Insulinkrævende diabetes hvor blodsukkere IKKE bruges til at justere og handle på.

 • Døgnprofil x 1 ugentligt og efterfølgende morgen blodsukker måling – hyppighed efter lægeordination.

Ellers måles blodsukker efter individuelle aftaler mellem behandler og patient

 • Anbefales at antal målinger er efter aftale med egen læge.
 • Udfør håndhygiejne
 • Handsker på

Øreflip

 • Find blodsukker apparat og prikker frem
 • Klargør prikker - altid ny nål
 • Teststrimmel klargøres afhængigt af bls. apparat
 • Øreflippen sprittes af. Hvis øreflippen ikke kan sprittes af (rengøres) skal første bloddråbe tørres af, og derefter kan anden bloddråbe anvendes til målingen
 • Stikkes i nederste del af øreflippen
 • Hold teststrimlen ved bloddråben indtil der er suget blod nok på teststrimlen og apparatet tæller ned. Afgiver et bip når resultatet er klar
 • Aflæs resultat

Finger

 • Hvis muligt bed borgeren om at vaske eller spritte hænder; det kan give fejlmåling hvis der f.eks. sidder frugtsukker på hænderne.
 • Find blodsukker apparat og fingerprikker frem.
 • Klargør fingerprikkeren og altid ny nål.
 • Teststrimmel klargøres afhængigt af bls apparat.
 • Fingrene skal være varme; evt. holde fingrene nedad i ½-1 min inden der stikkes.
 • Finger sprittes af
 • Fingerprikkeren placeres på siderne af 3., 4. eller 5. finger. Undgå helst at bruge 1. og 2. finger, da de ofte bruges til at arbejde med + ”fingerblommen” da den er meget følsom. Stik hul på det placerede sted. Bloddråbe presses forsigtig ud. Ved kraftigt tryk risikerer man at fortynde blodet med vævsvæske og dermed en fejlmåling
 • Brug 1. bloddråbe. Såfremt hænderne ikke er rene bruges 2. bloddråbe som alternativ til håndvask.
 • Hold teststrimlen ved bloddråben indtil der er suget blod nok på teststrimlen og apparatet tæller ned. Afgiver et bip når resultatet er klar.
 • Aflæs resultat

En sensor er et alternativ til blodsukkermåling med fingerprik. Med sensoren kan borgeren få et mål for sit blodsukker døgnet rundt uden at skulle prikke sig i fingeren. På den måde kan en sensor gøre dagligdagen enklere for borgere med diabetes og deres pårørende.

Med sensoren måles blodsukkeret i under­hudens vævsvæske. Man skal man være opmærksom på, at glukose­værdierne derfor er forsinket 5-15 minutter i forhold til de aktuelle blodsukker­værdier.

Er man det mindste i tvivl om hvorvidt målingerne er korrekte skal der laves kontrolmålinger med fingerprikker og blodsukker apparat.

Ligeledes skal man være opmærksom på at der kan opstå sensorfejl, hvor der skal laves kontrolmålinger.

Derfor er anbefalingerne at der bevilliges et blodsukker apparat med fingerprikker når borger er bevilliget en sensor.

 • Hænderne er urene.
 • Apparatet mangler at blive kodet til de anvendte strimler.
 • Opbevaring af teststrimler i køleskabet ændrer reaktionstiden.
 • Teststrimlerne er for gamle eller blevet opbevaret fugtigt.
 • Bloddråben har været for lille.
 • Ruden i måleapparatet er snavset.
 • Strimlerne er våde, bøjede, risede eller på anden måde beskadiget

Blodsukker apparater der bruges af medarbejdere og ikke er til en bestemt borger, har vi på indkøbsaftale og kan findes på favoritlisten 'Pleje & Omsorg - Diabetes' i True Trade.

Borgere som har bevilling på diabetesmateriale vil have en individuel bevilling liggende hos "mitliv.dk by ReaMed". Her bestilles materialer til den enkelte borger.

Lovmæssigt:

Insulinbehandlende eller kombinationsbehandlende (insulin + tbl) diabetes

 • nødvendige antal teststrimler, fingerprikker med nødvendig antal lancetter
 • tilskud på 50 % til et blodsukker apparat.

Tabletbehandlende diabetes hvor lægen ordinerer tæt observation af blodsukker

 • op til 150 teststrimler, lancetter og fingerprikkere

Diætbehandlende diabetes

 • ingen tilskud til testmateriale

Gældende fra: Juli 2016

Seneste revisionsdato: Oktober 2022

Næste revisionsdato: Oktober 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

31.08.2023

Ansvarlig redaktør