Luk alle
Åben alle
 • Hvordan handles der når habil / inhabil borger i Plejebolig ikke træffes hjemme

Habil: Borger der er myndig og er ved sin fornufts fulde brug

Inhabil: Borger der ikke er ved sin fornufts fulde brug pga. kognitiv skade.

Når borger ikke træffes hjemme til aftalt tid eller der i øvrigt forekommer afvigelser i forhold til det, der er aftalt med borgeren, skal man som medarbejder reagere efter følgende procedure:

 • Forsøg at etablere telefonisk kontakt til borgeren.
 • Er noget anderledes ved hjemmet.
 • Undersøg grundigt om borger er i egen bolig, inde i huset (toiletter, depoter, kælder, køkken eller i andre boliger.
 • Tjek om egne informationer er ajour - er borgeren aflyst / indlagt. Borger registreres med CPR-nr. så snart de er i sygehusets regi. Er borgeren indlagt formidles dette videre til andet plejepersonale
 • Kontakt pårørende.
 • Kontakt området for yderligere informationer og aftal hvem, der tager sig af det videre forløb.
 • Inden for 2 timer forsøges gentagne gange at få telefonisk kontakt med borgeren.
 • Er borger ikke fundet efter 2 timer: kontakt og bistå politiet med at lave en individuel vurdering af det videre forløb.

Skive Politi: 9614 1448 eller 114

Borger med GPS

 • Søg GPS på Safecall via: www.safecall.dk eller safeloc app på mobil/tablet
 • Check GPS skema for særlige aftaler omkring borgerens bevægerum og aftaler omkring inddragelse af pårørende.
 • Telefonisk kontakt til borger hvis de har mobil.
 • Kontakt sygeplejerske eller SSA for videre forløb.
 • Undersøg grundigt om borger er i egen bolig, inde i huset (toiletter, depoter, kælder, køkken eller i andre boliger.
 • Undersøg området udendørs, lige omkring boligen (lokalt aftales det, hvilket nærområde, der skal undersøges).
 • Den, der tager ud for at lede efter borgeren, medbringer mobiltelefon, så man gensidigt kan orientere hinanden løbende.
 • Er borger efter 1 time IKKE fundet, underrettes nærmeste leder. (I leders fravær underrettes lederteamet eller anden leder i Pleje & Omsorg)
 • Aftal med lederen, om politiet skal underrettes Skive Politi: 9614 1448 eller 114. Aftal med nærmeste leder, hvornår pårørende kontaktes hvis dette ikke er beskrevet i GPS skemaet.
 • Eftersøgningen fortsætter, såfremt andre borgere ikke forsømmes. Ellers er det politiets opgave.

Informere leder på mail eller telefon og de pårørende, når borger igen er fundet.

Borger uden GPS

 • Er egne informationer ajourførte; har borger aflyst, er indlagt m.m.
 • Telefonisk kontakt til borger hvis de har mobil.
 • Kontakt sygeplejerske eller SSA for videre forløb.
 • Kontakt kollegaer i området- evt. akutteam- og bed dem holde udkig.
 • Er borger efter 1 time IKKE fundet - underret nærmeste leder. (I leders fravær underrettes lederteamet eller anden leder i Pleje & Omsorg).
 • Aftal med leder, hvornår og hvem der kontakter politiet. Skive Politi: 9614 1448 eller 114. Aftal med nærmeste leder, hvornår pårørende kontaktes.
 • Eftersøgningen fortsætter, såfremt andre borgere ikke forsømmes. Ellers er det politiets opgave

Informere leder på mail eller telefon og de pårørende når borger igen er fundet.

 • Tiltag og observationer ift. at borger ikke træffes hjemme dokumenteres i en observation.
 • Ender situationen omkring borgerens adfærd med magtanvendelse, skal dette iflg. lovgivningen altid indberettes til Visitation og Hjælpemidler via skema om magtanvendelse i Nexus
 • Sker det gentagne gange at borger ikke træffes hjemme, kan det give anledning til at der skal oprettes en handlingsanvisning eller GPS skema skal tilrettes ift. de tiltag der skal ske.

Gældende fra: Oktober 2017

Sidste revisions-dato: Juni 2022

Næste revisionsdato: Maj 2024

Udarbejdet af: 

 • Katrine Eberhardt
 • Dorte Østergård

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

07.07.2022

Ansvarlig redaktør