Luk alle
Åben alle
 • Hvordan håndteres en borgers manglende fremmøde til aftalt tid

Behandlingen er et tilbud til borgeren, og Sundhedsloven stiller ikke krav til sundhedspersoner om handling ved udeblivelse.

Evt. kontakte borgeren for aftale om nyt tidspunkt

Hvis en borger udebliver skal ordinerende læge informeres

 • Hvornår vil være afhængigt af opgavens art

Ved borger med ustabilt fremmøde og hvor læge er informeret:

 • Her dokumenteres aftaler, der er indgået med borgeren og lægen i handleanvisning

Tiltag, hvis borger ikke møder op til aftalt behandlingstilbud, vil være på baggrund af et fagligt skøn i den konkrete situation og ud fra ledelsesmæssig vurdering / beslutning.

Eks. En borger der altid møder punktligt frem og pludselig ikke kommer eller en borger hvor manglende behandling har stor konsekvens

 • Opfølgning v. medarbejderen - borgeren kontaktes.
 • Hvis manglende respons – kontakt pårørende
 • Medarbejder må vurdere i samråd med koordinator/planlægger for sygeplejen om der er behov for tilsyn i hjemmet
 • Hvis det skønnes nødvendigt – træder instruks for ”Borger træffes ikke /Hjemmeplejen” i kraft.

Ved ændring i borgerens sundhedstilstand bør der vurderes på ny

 • Tiltag og observationer ift. at borger ikke træffes hjemme dokumenteres i en observation.
 • Ender situationen omkring borgerens adfærd med magtanvendelse, skal dette iflg. lovgivningen altid indberettes til Visitation og Hjælpemidler via skema om magtanvendelse i Nexus.
 • Sker det gentagne gange at borger ikke træffes hjemme, kan det give anledning til at der skal oprettes en handlingsanvisning eller GPS skema skal tilrettes ift. de tiltag der skal ske.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.

Gældende fra: Juli 2019

Sidste revisions-dato: November 2022

Næste revisionsdato: November 2025

Udarbejdet af: 

 • Udviklingssygeplejerske Else Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

29.11.2022

Ansvarlig redaktør