Luk alle
Åben alle
 • Hvordan handles der når habil / inhabil borger i eget hjem ikke træffes hjemme.

Habil: Borger der er myndig og er ved sin fornufts fulde brug

Inhabil: Borger der ikke er ved sin fornufts fulde brug pga. kognitiv skade.

Når borger ikke træffes hjemme til aftalt tid eller der i øvrigt forekommer afvigelser i forhold til det, der er aftalt med borgeren, skal man som medarbejder reagere efter nedenstående procedure.

Opleves det gentagne gange at borger ikke træffes hjemme – skal man forsøge evt. telefonisk at gøre borger opmærksom på at man kommer i dag og ellers reagere efter nedenstående procedure:

 • Forsøg at etablere telefonisk kontakt til borgeren.
 • Er noget anderledes i hjemmet.
 • Tjek om egne informationer er ajour - er borgeren aflyst / indlagt.
  Borger registreres med CPR-nr. så snart de er i sygehusets regi.
  Er borgeren indlagt formidles dette videre til relevante parter (madservice / plejepersonale/terapeuter osv.).
 • Kontakt pårørende.
 • Kontakt området for yderligere informationer og aftal hvem, der tager sig af det videre forløb.
 • Inden for 2 timer forsøges gentagne gange at få telefonisk kontakt med
  borgeren eller kontakt på adressen.

Låser plejepersonalet sig ind – ALTID 2 personer.

 • Er borger ikke fundet efter 2 timer: kontakt og bistå politiet med at lave en individuel vurdering af det videre forløb. Skønnes der brug for låsesmed rekvirerer politiet denne, og borgeren afholder udgiften til låsesmed.

Skive Politi: 9614 1448 eller 114

KAN ÆLDRESAGEN IKKE FÅ KONTAKT TIL BORGER

Ældresagens telefonkæde:

Frivillige fra Ældresagen kan kontakte personalet i weekender og helligdage, for at rekvirere hjælp til at kontakte borgere, som er tilmeldt Telefonkæden, men ikke kan ringes op. Ældresagen har fået udleveret borgernumrene.

I de tilfælde, hvor Ældresagen ikke kan få kontakt til borgeren handles således:

 1. Kontakter borgeren telefonisk, et par gange indenfor ½ time.
 2. Kører forbi adressen.
 3. Kontakter pårørende (via Ældre Sagens kontaktperson).
 4. Kontakter politiet

Henvendelse om, at en inhabil borger er forsvundet, kan komme fra pårørende, hjemmepleje, madservice, tilfældige borgere, alarm fra GPS med geo-fence (elektronisk hegn), SOS-opkald fra borgeren selv m.m.

Borger med GPS

 • Søg GPS på Safecall via: www.safecall.dk eller safeloc app på mobil/tablet
 • Check GPS skema for særlige aftaler omkring borgerens bevægerum, samt aftaler omkring inddragelse af pårørende.
 • Etablere telefonisk kontakt til borger.
 • Kontakt sygeplejerske for videre forløb
 • Er borger efter 1 time IKKE fundet - underret nærmeste leder. (I leders fravær underrettes lederteamet eller anden leder i Pleje & Omsorg).

Aftal med leder, hvornår og hvem der kontakter politiet

Skive Politi: 9614 1448 eller 114

Aftal med nærmeste leder, hvornår pårørende kontaktes, hvis ikke dette er beskrevet.

Eftersøgningen fortsætter, såfremt andre borgere ikke forsømmes.

Ellers er det politiets opgave.

Informere leder på mail eller telefon og de pårørende når borger igen er fundet.

Borger uden GPS

 • Er egne informationer ajourførte; har borger aflyst, indlagt m.m.
 • Telefonisk kontakt til borger.
 • Kontakt sygeplejerske for videre forløb.
 • Kontakt kollegaer i området- evt. akutteam- og bed dem holde udkig.
 • Er borger efter 1 time IKKE fundet - underret nærmeste leder. (I leders fravær underrettes lederteamet eller anden leder i Pleje & Omsorg)
 • Aftal med leder, hvornår og hvem der kontakter politiet

Skive Politi: 9614 1448 eller 114

Aftal med nærmeste leder, hvornår pårørende kontaktes.

 • Eftersøgningen fortsætter, såfremt andre borgere ikke forsømmes.
  Ellers er det politiets opgave.

Informere leder på mail eller telefon og de pårørende når borger igen er fundet

 • Tiltag og observationer ift. at borger ikke træffes hjemme dokumenteres i en observation.
 • Ender situationen omkring borgerens adfærd med magtanvendelse, skal dette iflg. lovgivningen altid indberettes til Visitation og Hjælpemidler via skema om magtanvendelse i Nexus.
 • Sker det gentagne gange at borger ikke træffes hjemme, kan det give anledning til at der skal oprettes en handlingsanvisning eller GPS skema skal tilrettes ift. de tiltag der skal ske.

Gældende fra: Januar 2013

Sidste revisions-dato: Juni 2022

Næste revisionsdato: Maj 2024

Udarbejdet af: 

 • Katrine Eberhardt
 • Dorte Østergård

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

07.07.2022

Ansvarlig redaktør