Luk alle
Åben alle

I Pleje & Omsorg er det vigtigt for os, at vi gør hvad vi kan for at medarbejderne arbejder under de mest hensigtsmæssige forhold. Vores erfaring er, at vi på den måde giver dig den allerbedste pleje og omsorg.

Vi har derfor udarbejdet denne folder, så vi sammen kan få en god snak om arbejdsforholdene for medarbejderne i dit hjem.

Når vi skal gøre rent i dit hjem er det vigtigt, at vi har med miljøvenlige produkter at gøre. På den måde tager vi både hensyn til dig, til miljøet og til medarbejderne. Du skal derfor købe miljøvenlige rengøringsmidler.

Følgende billeder viser 3 mærker, og hvis ét af dem er på et rengøringsmiddel, så er det sikkert, at man har  med et miljøvenligt produkt at gøre. Er du i tvivl om hvad du skal købe, kan du altid spørge medarbejderne, der kommer hos dig.

For at lette arbejdet for vores medarbejdere og for at gøre det så skånsomt som muligt, har vi brug for at du stiller følgende redskaber til rådighed:

  • en svaber med tilhørende spand
  • en støvsuger med god sugeevne og teleskopskaft
  • evt. en fejekost i brugbar stand, hvis der er behov for det

Passiv rygning er usundt. Vi forventer derfor, at der ikke bliver røget i dit hjem i det tidsrum, hvor medarbejderne er til stede.

Du skal lufte ud før vores medarbejdere kommer på besøg, og vi anbefaler, at du har et røgfrit lokale til opgaver som pleje, sygeplejeopgaver, træning mm.

Vi vil gerne være behjælpelige med at minde dig om dette ved at ringe til dig i god tid, før vi ankommer. I særlige røgfyldte hjem kan du blive bedt om, at anskaffe en luftrenser.

Udgiften til den skal du afholde.

Hvis du har husdyr, beder vi dig være opmærksom på, at de ikke generer medarbejderne. Medarbejderne kan bede om, at husdyr som løse hunde, fugle, katte og andre dyr enten skal lukkes i et bur, eller at de skal opholde sig i et rum hvor medarbejderne ikke behøver at komme. Det kan også være, at vi aftaler at dyrene skal lukkes ud, inden medarbejderne kommer.

Vi vil gerne være behjælpelige med at minde dig om dette ved at ringe til dig i god tid før vi ankommer.

Gode arbejdsstillinger og de rette hjælpemidler er med til at skåne både dig og medarbejderne.

Det er derfor vigtigt, at dit hjem er indrettet, så der er god plads til at medarbejderne kan udføre opgaverne. Det er også vigtigt, at de nødvendige hjælpemidler er tilgængelige f.eks. i forbindelse med håndtering af personløfter, kørestol og/eller bækkenstol.

Desuden er det vigtigt, at belysningen i dit hjem er tilstrækkelig i alle de rum, hvor medarbejderne skal være.

For at medarbejderne ikke skal risikere at komme til skade på deres vej ind til dig, er det vigtigt du sørger for, at adgangsforholdene er i orden. Om vinteren betyder det, at sne og is skal være fjernet, og at der er strøget sand eller salt. Om sommeren betyder det, at hække, træer mm. i gangarealerne er beskåret, så stierne på til dit hjem er farbare.

Belysningen skal være tilstrækkelig - også uden for boligen - hele døgnet rundt. 

Når du som borger i Skive Kommune modtager hjælp til personlig pleje, rengøring, træning, sygepleje mm. i dit hjem, bliver dit hjem til en arbejdsplads for medarbejderne.

Ved opstart af hjælpen bliver dit hjem derfor vurderet i forhold til de opgaver, medarbejderne skal udføre. Vi kalder denne vurdering en arbejdsplads-vurdering (APV).

Ud fra vurderingen kan det være nødvendigt at foretage ændringer i hjemmet eller lave særlige aftaler om samarbejdet.

Hvis vi vurderer, at der er behov for ændringer skal du som udgangspunkt sørge for, at de bliver gennemført.

Vi håber, at du har forståelse for dette og ser frem til et positivt samarbejde.

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...