Luk alle
Åben alle

Infektionshygiejnisk

 • At forebygge smittespredning mellem personale og borgere, samt fra arbejdsplads til privat bopæl og omvendt.
 • Sikre korrekt vask og opbevaring af arbejdsdragten

Uniformsetikette/arbejdsmiljø

 • Godt fysisk arbejdsmiljø igennem behagelig, praktisk og  velsiddende beklædning
 • Godt psykisk arbejdsmiljø igennem pæn og præsentabel beklædning
 • Ensartet beklædningsprofil
 • Profilering af Skive Kommune
 • Arbejdsdragten bliver forurenet med mikroorganismer fra borgeren, borgerens nærmiljø samt fra medarbejderen selv i løbet af arbejdsdagen, herunder særligt med hudbakterier.
 • Forureningens grad afhænger af omfanget af arbejdsopgaver, der kræver tæt kontakt med borgere
 • De mest forurenede områder på arbejdsdragten er maveregion, lommer og ærmer ved håndled på blandt andet fleecetrøjer og jakker.
 • Opsmøgning/nedrulning af lange ærmer indebærer risiko for forurening og genforurening af såvel hænder og ærmer – dette øger risikoen for overførsel af mikroorganismer
 • Lange ærmer øger risikoen for overførsel af smitstof (især via ærmets nederste del).
 • Tøj, der ikke skiftes på arbejdsstedet ved arbejdets start/ophør, øger risiko for overførsel af smitte mellem hjem (eller andet opholdssted) og arbejde.
 • Smitstof fra tekstiler kan overføres til personer, der efterfølgende håndterer tekstilet i forbindelse med vask.

Arbejdsdragt: Den beklædning, man har iført sig eller eventuelt taget ud over sit eget tøj for at reducere risikoen for overførsel af smitte.

I Skive Kommune - Pleje & omsorg består arbejdsdragten af bukser, T-shirt, skjorte, vest, fleecetrøje og overtøj.

Se bilag med beklædningsprofilen for beskrivelse.

Arbejdsdragten opbevares, renholdes og vedligeholdes af arbejdsstedet.

Arbejdsdragten kan ikke betragtes som et personligt værnemiddel.

Personligt værnemiddel: Personlige værnemidler beskytter mod forurening af arbejdsdragten og mod stænk og sprøjt i ansigtet eller huden i øvrigt og udgøres typisk af plastforklæde, overtrækskittel, maske, handsker eller briller.

 • Der skal klædes om på arbejdsstedet. Omklædningen skal foregå under hygiejniske forhold.
 • Ved arbejdets start tages ren T-shirt og bukser på og umiddelbart efter endt arbejdsdag tages tøjet af og lægges til vask i de opstillede vaskeposer. Udfør håndhygiejne inden du tager den rene arbejdsdragt på og efter du har taget den snavsede arbejdsdragt af.
 • Ved synlig forurening i løbet af arbejdsdagen skiftes arbejdsdragten.
 • Arbejdsdragten skal anvendes ved enhver form for borgerrelateret kontakt, og må ikke anvendes efter arbejdstids ophør. Ved direkte borgerkontakt, opgaver, der kræver høj grad af renlighed, eller urene opgaver, skal arbejdsdragten have korte ærmer.
 • Veste vaskes ikke dagligt og skal derfor tages af når man har tæt borgerkontakt
 • Det er op til medarbejderen, om man ønsker at benytte sit private tøj ved f.eks. mødeaktivitet, receptioner, kursus og lignende.
 • Hvis en medarbejder af religiøse grunde ønsker at benytte tørklæde, skal de muligheder, der stilles til rådighed af kommunen, benyttes.
 • Hvis medarbejderen skønner at arbejdsdragten er grim og nedslidt kontaktes beklædningsafdelingen på Møllegården for eventuel udskiftning. Det er beklædningsafdelingen, der beslutter om beklædningen er nedslidt.
 • Skridsikre overtrækssko skal benyttes ved arbejdsopgaver, hvor underlaget er vådt, såsom ved hjælp til bad og gulvvask, medmindre der er skridsikre gulve. Overtræksskoene udleveres af arbejdsgiver.
 • Arbejdsdragten skal altid vaskes på Skive Kommune - Pleje og omsorgs eget vaskeri ved Møllegården. Snavset arbejdsdragt afleveres i de dertil opstillede grønne vasketøjsposer på arbejdsstedet
 • Er arbejdsdragten stærk forurenet eller våd kommes den i en plastpose inden den kommes i vaskeposen til vaskeriet
 • Arbejdsdragtens lommer tømmes inden den sendes til vask
 • Vask og håndtering af arbejdsdragter består af delprocesser, der omfatter:
  • Opbevaring af det urene tøj
  • Vaske/desinfektionsprocessen
  • Opbevaring af det rene tøj
  • Transport af urent/rent linned

Det er en professionel opgave, hvor der stilles krav om kontrol og dokumentation af processen.

Hvis der vaskes privat, kan der ikke føres kontrol med, hvor mange grader arbejdsdragten vaskes ved eller hvordan den opbevares.

Er der smittefarlige mikroorganismer på arbejdsdragten, og den tages med hjem for at vaske, tages disse med hjem med risiko for at bringe smitte videre til familien.

 • Transport skal ske i bil med synligt rent, tørt og lukket lad – bør indgå i fast rengøringsinterval
 • Rene tekstiler skal være adskilt fra urene tekstiler i bilen og være tildækket med ren og væsketæt emballage
 • Emballagen der benyttes til transport af rene tekstiler, skal være en gangs eller indgå i rengøringsinterval.
 • Arbejdsdragten bør opbevares i et rent, tørt og lukket skab eller rum der anvendes til formålet.
 • Rummet/ skabet bør indgå i en fast rutine for rengøring
 • Arbejdsdragt, der opbevares i omklædningsskab, skal håndteres og opbevares rent, f.eks. på øverste hylde, evt. i en ren plastpose, adskilt fra eget tøj.
 • Medarbejderen og elever aftaler tid for måltagning og afprøvning af arbejdsdragt ved henvendelse til beklædningsafdelingen i vaskeriet på telefon: 9915 6525
 • Ferieafløser og timelønnede kan forvente arbejdsdragt fra reservelager på arbejdsstedet. Dette lager lever op til en god og præsentabel standard.
 • Ved ansættelsesophør leveres al beklædning tilbage til arbejdsstedet – dette gøres ved at komme tøjet i en pose med besked om arbejdsophør, og sende det til vask i de på  arbejdspladsen opstillede vasketøjsposer.
 • Tilbagelevering af udleveret beklædning er den enkelte medarbejders ansvar.
 • Hvis beklædningen ikke tilbageleveres straks efter ansættelsesophør, tilgår der medarbejderen en regning, svarende til beklædningens skønnede værdi.
 • Hvis en medarbejder skifter til et andet område/distrikt, skal al beklædning sendes til beklædningsafdelingen til ommærkning. Kom tøjet i en pose med besked om, hvor tøjet skal mærkes om til og fra hvilken dato og send det til vask i de på arbejdspladsen opstillede vasketøjsposer efter aftale med vaskeriet om ændringen.
 • Ledelsen i Pleje og Omsorg er ansvarlig for at arbejdsdragten overholder de hygiejniske retningslinjer ift. vask og opbevaring
 • Medarbejderen er ansvarlig for at efterleve instruksen

Gældende fra: August 2019

Seneste revisionsdato: November 2022

Næste revisionsdato: November 2025

Udarbejdet af:

 • Jenni Mølgaard, Koordinator for beklædningsafdelingen og vaskeri
 • Winni Weber Christensen, Tværgående hygiejnesygeplejerske 

Godkendt af: Instruksgruppen 

 • 1 Jakke 3-i-1 vinterjakke (kun til udekørende)
 • 1 Soft Shell (kun til udekørende)
 • Max 10 T-shirt
 • Max 7 par bukser
 • Max 6 overdele (vest, fleece, skjorte)
 • Tøj efter behov, i byen leveres tøj på alle hverdage og på landet 3 gange om ugen.
 • Henvendelse vedrørende beklædningsordningen, ring til Vaskeriet på telefon nr. 9915 6525 
 • Beklædningsudvalget den 1. 4. 2019

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...