Luk alle
Åben alle
 • At personalet er i stand til at handle ved akut allergisk shock, som er opstået i tilslutning til indgift af et lægemiddel
 • En voldsom allergisk reaktion på f.eks. medicin, fødevarer eller dyre/insektgift.
 • Er livstruende og tilstanden skal behandles med det samme.
 • Den voldsomme reaktion sker ved, at stoffet man reagerer mod, bindes til og ødelægger en type celler i kroppen. De ødelagte celler frigiver en række stoffer, som kan få luftvejene til at trække sig sammen og blodkarrene til at slappe af, hvorved blodtrykket falder markant - deraf navnet shock.
 • Hvert år er der ca. 150 anfald i Danmark.

Lette symptomer:

 • Hudreaktioner (rødme, kløe) prikken og snurren i læber og ekstremiteter, varmefornemmelser
 • Ødemer, kløe i mund og svælg, slaphedsfornemmelse og evt. angst/uro, trykken for brystet

Svære symptomer:

 • Cyanose og åndedrætsbesvær,
 • Svimmelhed og bevidsthedssløring -> kan udvikle sig til en akut tilstand med faldende blodtryk, udsættende respiration og puls.

Ved svær, akut allergisk shock

 • Tilkald hjælp - ring 112
 • Lejring - Læg patienten fladt evt. med løftede ben. Hvis vejrtrækningen er besværet evt. siddende.
 • Adrenalin i.m. straks – masser injektionsstedet (for hurtigere optagelse)
 • Adrenalin 1 mg/ml i følgende dosering: (Se evt. instruks for im injektion)
  • Voksne og børn > 25 kg: 0.3 mg i.m
  • Børn < 25 kg: 0,15 mg i.m
 • Ved manglende bedring eller symptomforværring kan ny dosis gives efter 5 minutter.

I bokse eller poser pakkes:

 • 3 stk 1 ml sprøjter
 • 3 stk im kanyler
 • 3 stk optrækskanyler
 • 2 ampuller adrenalin á 1 mg/ml (OBS når ampuller tages ud af æske at mærkes de med Udløbsdato.
 • 3 stk spritswaps

Opbevaringssted besluttes lokalt i hvert område.

Holdbarhed adrenalin:

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys indtil udløbsdato
 • Kan opbevares højst 6 måneder ved stuetemperatur (højst 25ºC) beskyttet mod lys efter udlevering fra apotek. Skal herefter kasseres.
 • Besluttes lokalt hvem der er ansvarlig for bestilling af adrenalin
 • Gives der adrenalin dokumenteres det i et observationsnotat

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt

Sundhed.dk – Allergisk shock (2021)

 • Pro medicin -anafylaktisk shock

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Juni 2021

Næste revisionsdato: Juni 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...