Luk alle
Åben alle
 • Ved hurtig indsats at redde liv og forebygge komplikationer
 • At forbygge indlæggelser og genindlæggelser
Er borger i en akut livstruende tilstand har du som personale pligt til at tilkalde alarmcentralen 112 og påbegynde livreddende førstehjælp.

Anvend følgende screeningsredskaber hvis muligt i den aktuelle situation:

En akut livstruende tilstand kan ex. være når borger:

 • Ikke kan tale og trække vejret
 • Er bevidstløs
 • Udsat for alvorlig ulykke som ex. synligt hovedtraume, knoglebrud eller hudlæsioner

 

Ring hellere en gang for meget til 112 end en gang for lidt.
 • Ved opkald til alarmcentralen kommunikeres der ud fra ISBAR.
 • ISBAR

 • Bliv hos borger indtil ambulance kommer

Orientering af pårørende om ændring i sundhedstilstanden, hvis muligt -efter samtykke med borgeren - der aftales mellem sygeplejerske og SSA hvem der er ansvarlig for at informere eventuelle pårørende.

Opmærksomhedspunkter:
 • I den aktuelle situation vurderes det om det er forsvarligt at flytte på borgeren.
 • SSH eller SSA kontakter sygeplejerske ift. tilsyn/sparring.
 • Kontakt teamkoordinator ift. hvem der overtager de næste planlagte borgerbesøg. 

 

Ved manglende samtykke til øjeblikkelig behandlingsbehov

I flg. situationer kan der opstartes behandling af borgeren uden at der er indhentet samtykke fra borgeren eller pårørende

 • Hvor borgeren ikke selv er i stand til at tage stilling til behandling på pga. midlertidig eller varig inhabilitet (uegnet til at varetage egne helbredsmæssige interesser).
 • Hvor borgeren befinder sig i en situation hvor der er øjeblikkeligt behandlingsbehov.
 • Hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for borgerens overlevelse.
 • Hvor en borgers chancer for at overleve på længere sigt forbedres.
 • Hvor der opnås en markant bedre resultat af behandlingen.

Det er den behandlingsansvarlige sundhedsperson, der afgør om betingelserne for øjeblikkeligt behandlingsbehov er opfyldt.

Hvis borgeren ikke ønsker livsforlængende behandling:

Se instruks via link genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg

Er borgeren IKKE i en akut livstruende situation, men blevet ramt af akut opstået sygdom eller ulykke handles der ud fra nedenstående retningslinje.

Der kan være store og små forværringer i en borgers habituelle tilstand.

Bliver borger akut syg, kommer ud for en ulykke eller et fald, kontaktes altid en sygeplejerske.

Handlinger
 • SSH anvender Se-føl-lyt - er der konkrete ændringer eller du undre dig over noget: Gennemgå ABCDE 
 • Kontakt sygeplejerske/SSA
 • ISBAR anvendes ved kontakt til sygeplejerske /SSA
 • TOBS score af sygeplejerske / SSA 
 • Sygeplejerske vurderer ud fra målinger og hele situationen, om der skal iværksættes yderligere tiltag og om der er behov for lægekontakt.
Ved behov for lægekontakt:
 • Borger skal som udgangspunkt give samtykke til kontakt til læge.
 • Ved kontakt til læge/vagtlæge anvendes ISBAR 
 • Hvis tilstanden forværres, kræver det en revurdering og evt. opkald til 112

Pårørende kontaktes, om ændringer i sundhedstilstanden - så vidt mulig med samtykke fra borger.

HVIS indlæggelse:
 • Lægen bestiller Ambulance.
 • Medsend medicin i medicinposen.
Ved manglende samtykke til øjeblikkelig behandlingsbehov

I flg. situationer kan der opstartes behandling af borgeren uden at der er indhentet samtykke fra borgeren eller pårørende

 • Hvor borgeren ikke selv er i stand til at tage stilling til behandling på pga. midlertidig eller varig inhabilitet (uegnet til at varetage egne helbredsmæssige interesser).
 • Hvor borgeren befinder sig i en situation hvor der er øjeblikkeligt behandlingsbehov.
 • Hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for borgerens overlevelse.
 • Hvor en borgers chancer for at overleve på længere sigt forbedres.
 • Hvor der opnås en markant bedre resultat af behandlingen.

Det er den behandlingsansvarlige sundhedsperson, der afgør om betingelserne for øjeblikkeligt behandlingsbehov er opfyldt.

I et observationsnotat dokumenteres
 • Ændringer der er observeret.
 • Handlinger der er iværksat
 • Borgers samtykke. 
 • Kontakten og evt. indgåede aftaler med pårørende 
I målinger dokumenteres
 • De enkelte værdier- og den samlede TOBS

Hvis indlæggelse:
 • Sygeplejerske/SSA eftersender en opdateret manuel indlæggelsesrapport. Observationsnotat kopieres ind i rapporten.

Gældende fra: Marts 2014

Sidste revisions-dato: April 2023

Næste revisionsdato: April 2026

Udarbejdet af: 

 • Sygeplejerske Tina Dahl
 • Sygeplejerske Dorte Pedersen
 • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...