Luk alle
Åben alle
 • Ved hurtig indsats at redde liv og forebygge komplikationer
 • At forbygge indlæggelser og genindlæggelser

Er du som personale i en situation, hvor du oplever, at borgeren er i en akut livstruende situation, har du pligt til at tilkalde alarmcentralen – 112 og påbegynde livreddende førstehjælp.

Hvis borgeren ikke ønsker livsforlængende behandling:

Se instruks via link genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg

Er borgeren IKKE i en akut livstruende situation, men blevet ramt af akut opstået sygdom eller ulykke handles der ud fra nedenstående retningslinje.

Bliver borgeren akut syg, kommer ud for en ulykke eller et fald, kontaktes som altid en  sygeplejerske eller en læge. Borgeren skal som udgangspunkt give samtykke til kontakt til læge.

Handlinger

 • Vurder situationen og hjælp der hvor du kan
 • Mål som udgangspunkt Respirationsfrekvens og puls.
 • TOBS score af sygeplejerske / SSA Se tobs-kombikort (PDF-fil)
 • Ud fra resultat af målinger og hele situationen måles evt. blodsukker og stix af urin.

Ved kontakt til sygeplejerske eller læge/vagtlæge anvend Sikker kommunikation

 • ISBAR-metode benyttes ved kontakt til samarbejdspartnere. Se Isbar lommekort (PDF-fil)
 • Borgeren skal som udgangspunkt give samtykke til kontakt til læge.
 • Pårørende kontaktes – efter samtykke fra borgeren hvis muligt.

HVIS indlæggelse:

 • Lægen bestiller Ambulance.
 • Hvis ledsager med – kontakt pårørende.
 • Medsend medicin i medicinposen 

Øjeblikkeligt behandlingsbehov uden borgerens eller pårørendes samtykke. I flg. situationer kan der opstartes behandling af borgeren uden at der er indhentet samtykke fra borgeren eller pårørende

 • Hvor borgeren ikke selv er i stand til at tage stilling til behandling på pga. midlertidig eller varig inhabilitet (uegnet til at varetage egne helbredsmæssige interesser).
 • Hvor borgeren befinder sig i en situation hvor der er øjeblikkeligt behandlingsbehov.
 • Hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for borgerens overlevelse.
 • Hvor en borgers chancer for at overleve på længere sigt forbedres.
 • Hvor der opnås en markant bedre resultat af behandlingen.

Det er den behandlingsansvarlige sundhedsperson, der afgør om betingelserne for øjeblikkeligt behandlingsbehov er opfyldt.

 • Orientering af pårørende om ændring i sundhedstilstanden, hvis muligt efter samtykke med borgeren.
 • Lav evt. aftale med de pårørende omkring det videre forløb.
 • I en observation dokumenteres den sundhedsfaglige vurdering, samt hvilken behandling der med borgerens eller de pårørendes samtykke er besluttet at iværksætte.
 • I målinger registreres de enkelte værdier- og den samlede TOBS.
 • HVIS indlæggelse eftersendes en opdateret indlæggelsesrapport. Heri kopieres indlæggelsessituationen (Observation) over i den manuelle opdaterede indlæggelsesrapport.
 • Kontakten og evt. indgåede aftaler med pårørende dokumenteres i omsorgssystemet.

Gældende fra: Marts 2014

Sidste revisions-dato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af: 

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

16.05.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...