Luk alle
Åben alle
 • At beskrive arbejdsgange og dokumentation i forhold til 72-timers lægefagligt behandlingsansvar.

72 timers udvidet lægefagligt behandlingsansvar betyder:

At regionens hospitaler påtager sig et 72 timers udvidet lægefagligt behandlingsansvar for færdigbehandlede borgere, der udskrives til kommunal sygepleje.

Inklusionskriterier:

 • Indlagt > 24 timer
 • Modtager kommunal sygepleje
 • Skal opstarte kommunal sygepleje efter udskrivelse

 

Eksklusionskriterier:

 • Psykiatriske indlæggelser
 • Ud fra individuel vurdering kan hospitalet beslutte om borgere med terminal erklæring undtages fra 72 timers behandlingsansvar

72 timeres lægefagligt behandlingsansvar indebærer at hospitalerne i 72 timer efter udskrivelsen:

 • Stiller relevant faglig viden til rådighed for sundhedsprofessionelle fra de midtjyske kommuner samt almen praksis.
 • At den udskrivende afdeling er tilgængelig døgnet rundt i 72 timer, for henvendelser i forlængelse af borgerens indlæggelse og udskrivning fra hospitalet
 • At behandlingsansvaret også omfatter andre sundhedsfaglige problematikker, end den borger var indlagt med.

Ved henvendelse til hospitalet efter udskrivelse vil hospitalslægen skønne, om henvendelsen er af hastende karakter, eller om henvendelsen kan overgå til praktiserende læge efter 72 timer.

Hospitalet kan i enkelte tilfælde vælge at forlænge de 72 timers behandlingsansvar. Kommunen modtager i de tilfælde et korrespondance  brev om forlængelsen.

 

OBS:

Ved akutte og livstruende tilstande kontaktes 1-1-2

Herved bortfalder 72 timers behandlingsansvar midlertidigt, og det lægefaglige ansvar ifm. Opkaldet varetages af præhospitalet

Når borger på plejecenter får tildelt 72 timers behandlingsansvar markeres det på triageringstavlen med en sort magnet.

Flowdiagram

For borgere omfattet af 72 timers behandlingsansvar overtager praktiserende læge ikke det lægefaglige behandlingsansvar straks efter udskrivelsen. Behandlingsansvaret overtages, når hospitalets 72 timers behandlingsansvar udløber.

Praktiserende læge har fortsat ansvar for

 • Følge op på epikriser
 • Håndtere direkte henvendelse fra borgere, uanset om henvendelsen sker indenfor de 72 timer efter udskrivelsen
 • Uændret opfølgningsforpligtigelse

Ved borgers død uden for hospital

 • Udfylder praktiserende læge som vanligt dødsattesten, uanset om borgeren afgår ved døden indenfor hospitalets 72 timers behandlingsansvar

Når udskrivningsrapport modtages fra hospitalet:

 • Sygeplejersken opretter indsatsen: 72 timers behandlingsansvar (Herved kan man i overblik se hvem der har 72 timers behandlingsansvar)
 • Heri noteres start- og slutdato. (Herved forsvinder indsatsen igen automatisk når 72 timers behandlingsansvar udløber) (Link til vejledning herunder)

Tildeling af indsats - åbner som pdf

 

Når der er behov for kontakt til hospitalet:

 • Sygeplejerske eller SSA opretter sagsnotat: 72 timers behandlingsansvar under den tilstand, som relaterer sig til borgerens indlæggelse - se link til vejledning herunder
 • Heri noteres kontakten (Vil også kunne ses i daglige noter)
 • Resulterer henvendelsen i ændringer i borgerens behandlingsplan

OBS At relevante tilstande opdateres.

Oprettelse af sagsnotat - åbner som pdf

Såfremt indsatsen 72 timers behandlingsansvar er tildelt og fortsat aktiv, er det muligt i Nexus at se dette på borger niveau og for alle borgere i sin organisation

Borger omfattet af 72 timers behandlingsansvar - visning i Nexus

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: September 2023

Sidste revisions-dato: 

Næste revisionsdato: September 2026

Udarbejdet af: 

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af:

 • Susanne Brogaard, afdelingsleder Hjemmeplejen
 • Marianne Frost, afdelingsleder Plejeboligenheden,

Sidst opdateret

24.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...