Luk alle
Åben alle
 • Opretter tilstand i forbindelse med vejledning → "Varetage egen sundhed".
 • Opretter SU-startdokument hvor der beskrives årsag, kostanamnese, aftaler både i forhold til borger, pårørende, plejepersonale og klinisk diætist m.m. → Findes under "Overblik" → "SU - supplerende oplysninger - OMS"
 • Udfylder feltet ”Indsats leveret af andre” hvor plejepersonalets opgave vil stå beskrevet
 • Sundhedscenterets samlet dokumentation ift. borgeren ses under → ”Overblik” → ”SU -supplerende oplysninger – OMS”
 • Efterfølgende notater fra klinisk diætist skrives som et journalnotat. Disse fremgår også under ”SU -supplerende oplysninger – OMS”, og kan endvidere ses under data: "FSIII observationer, tilstande, handleanvisninger og indsatsmål".
 • Når borger afsluttes ved klinisk diætist, skrives der et SU-slutdokument. Dette ses også under → ”SU -supplerende oplysninger – OMS”.
 • Sender advis til områderne efter 1. vejledning, og hvis de efterfølgende vejledninger giver anledning til rettelser og ved afslutning på forløbet. Herved bliver plejepersonalet opmærksom på, hvis der skal rettes i handlingsanvisning, ændres i tiltag m.m.
 • Opretter ernæringshandlingsanvisning og/eller sondeernærings handlingsanvisning, hvis plejepersonalet varetager opgaver i forhold til sondepleje, sondegivning, fokus på småtspisende, grøn ordination m.m. Her kan startdokument m.m. fra klinisk diætist kopieres over i.
 • Tilføje diverse handlinger til døgnrytmeplanen.
 • Opdaterer løbende relevante tilstande.
 • Oprette opgave/besøg hvis de skal følge op på diverse.
 • Evt. kig i borger kalender ift., hvornår klinisk diætist følger op.

Gældende fra: December 2020

Seneste revisionsdato: August 2023

Næste revisionsdato: August 2026

Udarbejdet af:

 • Ernæringsteamet

Godkendt af: 

 • Instruksgruppen

Sidst opdateret

18.08.2023

Ansvarlig redaktør